• Na hodine biológie v VII. A so skladacím modelom ľudského tela
    • Na hodine biológie v VII. A so skladacím modelom ľudského tela

    • 4. 2. 2022
    • Aktívne učenie sa na hodine biológie mali možnosť vyskúšať žiaci VII. A pri stavbe tela a vnútorných orgánov.  Anatomický skladací model ľudského tela je výbornou názornou pomôckou na hodinách biológie a žiakom sa takéto učenie, ktoré v závere hodiny ukončili hrou, veľmi páčilo. 

    • Hybridné vzdelávanie na hodine slovenského jazyka v VI.C

    • 4. 2. 2022
    • Digitálne technológie sú v čase pandémie a dištančného vzdelávania veľkým prínosom a pomocníkom nielen pre žiakov, ale aj pre samotného učiteľa. Veľmi sa tešíme, že na našej škole vieme ponúknuť žiakom možnosť hybridného vzdelávania, a tak žiakom umožniť aj  počas karantény plnohodnotné vzdelávanie a kontakt so spolužiakmi. Virtuálny priestor nám ponúka rôzne možnosti inetraktívnych cvičení, kvízov a iných foriem vo vzdelávaní. 

   • Vzdelávanie učiteľov počas polročných prázdnin
    • Vzdelávanie učiteľov počas polročných prázdnin

    • 4. 2. 2022
    • Deň polročných práznin využili učitelia našej školy na vzdelávanie a zvyšovanie si kompetencií počas online vzdelávania a workshopu na tému "Agresivita, sebapoznanie a riešenie konfliktov". Vzdelávanie viedla mediátorka JUDr. Ivana Gerdová a spolu s učiteľmi diskutovali a hľadali spôsoby riešenia náročných situácií pri práci so žiakmi. 

   • Prvé polročné vysvedčenie odovzdal našim prváčikom primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a námestníčka primátora Lucia Gurbáľová
   • Staviame legorobota na hodine THD v IX. B
   • Hybridné vzdelávanie na hodine INF v 7. B
    • Hybridné vzdelávanie na hodine INF v 7. B

    • 26. 1. 2022
    • V mometnálnej situácii, kedy sa žiaci jednej triedy učia prezenčne zo školy a zvyšok žiakov dištančne online z domu, funguje výborne hybridná výučba aj na hodinách informatiky, kde žiaci programovali v make.code prostredí micro:bit. 

   • Informatika s Emilom v 3. ročníku
   • Svetový deň Braillovho písma ŠKD
    • Svetový deň Braillovho písma ŠKD

    • 26. 1. 2022
    • Pri príležitosti svetového Braillovho dňa si deti V. oddelenia s pani vychovávateľkou Štyriakovou vyskúšali napísať svoje meno a adresu pomocou Braillovho písma. Ešte ťažšie bolo prejsť so zaviazanými očami k stolu, sadnúť si a natrieť si oblátku s medom. Pomáhal iba jeden kamarát, ktorý navigoval.

    • Úspech v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku

    • 21. 1. 2022
    • V okresnom kole 32. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku dosiahli naši žiaci pozoruhodný úspech. Nina Čižmárová zo VII.B sa v kategórii 1A umiestnila na 1. mieste, v kategórii 1B obsadili Adam Fedorjak z IX.B 1.miesto a Samuel Maďar z IX.B  2. miesto. Nina, Adam a Samuel budú reprezentovať okres Košice I na krajskom kole 16.2.2022. Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v nasledujúcom kole!

    • Naši žiaci na stupni víťazov - Olympiáda v ANJ

    • 15. 1. 2022
    • V okresnom kole 32. ročníka Olympiády v anglickom jazyku dosiahli naši žiaci pozoruhodný úspech. ADAM  TOMKO zo VII.B sa umiestnil v kategórii 1A na 1. mieste a bude reprezentovať okres Košice I na krajskom kole 8.2.2022. V kategórii 1B - NINA TILKOVÁ z IX.B obsadila 3. miesto.

     Obidvom srdečne gratulujeme a Adamovi držíme palce v nasledujúcom kole!

    • Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

    • 17. 12. 2021
    • Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do školského kola Pytagoriády, ktorá prebiehala online. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a postupujúcim do okresného kola prajeme veľa úspechov :) 

     kat. P3                                       

     1. Michal Trčka III.B                   

     2. Filip Molitoris III.B                   

     3. Kristína Bónová III.A     

              

     kat. P4

     1. Michal Vaľa IV.A

     2. Júlia Skalová IV.A

     3. Richard Krážeľ IV.A a Benjamín Orgován IV.A

      

     kat. P5                                         

     1. Tomáš René Katoč V.B           

     2. Tomáš Edgar Hajduk V.B       

     3. Diana Štipčičová  V.B           

      

     kat. P6

     1. Martin Dulin VI.A a Slavomír Žec VI.A

     2. Adam Dura VI.B

     3. Kristína Dovhalecová VI.C

      

     kat. P7

     1. Barbora Hubaľová

     2. Zoe Bella Morales

     3. Nina Čižmárová

      

    • Vyhodnotenie ŠK Dejepisnej olympiády

    • 16. 12. 2021
    • 13. januára sa konal XIV. ročník školského kola Dejepisnej olympiády. Zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a postupujúcim žiakom v jednotlivých kategóriách blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách!

     kategória F:

     1. Adam Ondika VI.A
     2. Adam Dura  VI.B

     kategória E

     1. Denisa Hruščáková  VII.A
     2. Ema Longauerová    VII.A

     kategória D

     1. Tomáš Štofaňák   VIII.A
     2. Samuel Horička    VIII.A

     kategória C

     1. Kristián Krajňák  IX.B
     2. Jaroslav Bogdanovský   IX.A
   • Na hodine THD - vianočná príprava v IX.B
   • Vianočné prípravy - II.B v ŠKD
    • Vianočné prípravy - II.B v ŠKD

    • 7. 12. 2021
    • Takto poňali vianočnú prípravu deti z II.B v ŠKD s pani vychovávateľkou Mirkou Benkovou.

     Deti vyrobili krásne vianočné pozdravy, gule so zimnou tematikou, snehuliakov na nástenku a ozdobili sladké perníčky. Niektoré ozdobené, ale aj neozdobené perníčky skončili aj v ich bruškách.

   • Na hodine fyziky v 7.A a 7.B - Kolobeh vody a Druhy zrážok
    • Na hodine fyziky v 7.A a 7.B - Kolobeh vody a Druhy zrážok

    • 7. 12. 2021
    • Žiaci 7. ročníka sa na hodinách fyziky venovali témam "Kolobeh vody" a "Druhy zrážok"
     Veľká pochvala patrí žiakom za veľmi pekné 3D projekty: 
     Adam Danko 7.A
     Ema Longauerová 7.A
     Zoe Bella Morales 7.B
     Barbora Hubaľová 7.B

     Viac projektov žiakov si všetci môžete pozrieť na hlavnej chodbe na 1. poschodí. 
      
    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

    • 7. 12. 2021
    • Talentovaní žiaci našej školy súťažili v školskom kole OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU - 32. ročník

     V kategórii 1A  súťažilo 5 žiakov:

     1. miesto – Nina Čižmárová – VII.B

     2. miesto – Ivana Orosová – VII.B

     3. miesto – Alexej Gálik – VII.B

     V kategórii 1B súťažilo 6 žiakov:

     1.miesto – Adam Fedorjak – IX.B

     2.miesto – Samuel Maďar – IX.B

     3.miesto – Daniel Malega – IX.B

     Nina, Ivana, Adam a Samuel budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Prajeme veľa šťastia a držíme palce!

     Mgr. Silvia Kušnírová – koordinátorka školského kola

   • Navštívil nás Mikuláš
    • Navštívil nás Mikuláš

    • 6. 12. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš.

     Ďakujeme, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď opäť, medzi nás.