• Mgr. Martina Čerepová

   • Konzultačné hodiny: 

     

    Streda 7:30 - 8:45

     

    Potrebné je vopred sa objednať.

    Kontakt: cerepova@zsmasarykova.sk

     

    Hlavné úlohy: zabezpečenie komplexnej pedagogicko-psychologickej starostlivosti o žiakov, systematické pozorovanie a diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov na základe spolupráce s triednymi učiteľmi, poskytovanie odborných konzultácií vyučujúcim a rodičom a spolupráca so špeciálno-pedagogickou poradňou, pedagogicko-psychologickou poradňou a výchovným poradcom.