• Mgr. Martina Čerepová

   • Konzultačné hodiny: 

    Štvtrok 8:00-8:45  (pre rodičov)

    Piatok 12:45 - 13:30 (pre žiakov a pedagógov školy)

     

    Potrebné je vopred sa objednať.

    Kontakt: cerepova@zsmasarykova.sk

     

    Hlavné úlohy: zabezpečenie komplexnej pedagogicko-psychologickej starostlivosti o žiakov, systematické pozorovanie a diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov na základe spolupráce s triednymi učiteľmi, poskytovanie odborných konzultácií vyučujúcim a rodičom a spolupráca so špeciálno-pedagogickou poradňou, pedagogicko-psychologickou poradňou a výchovným poradcom.