• Mgr. Martina Čerepová

   • Konzultačné hodiny: 

    Pondelok 12.45-13.30  

    Je potrebné ohlásiť sa vopred. 


    Hlavné úlohy: zabezpečenie komplexnej pedagogicko-psychologickej starostlivosti o žiakov, systematické pozorovanie a diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov na základe spolupráce s triednymi učiteľmi, poskytovanie odborných konzultácií vyučujúcim a rodičom a spolupráca so špeciálno-pedagogickou poradňou, pedagogicko-psychologickou poradňou a výchovným poradcom.