• Šikana a duševné zdravie detí

      

      Na základe záverov multidisciplinárneho stretnutia zo dňa 19.12.2023 na tému šikany a duševného zdravia detí na území mesta Košice a Košického kraja, organizovaného zo strany zástupcu Úradu komisára pre deti v Košiciach JUDr. Ing. Otta Brixiho, ako aj v záujme zabezpečenia plnenia systémových opatrení za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí, zverejňujeme prístup k brožúram odboru prevencie kriminality MV SR (na témy „Šikana a kyberšikana“, „Nenávistné prejavy“ a „Radikalizácia a násilný extrémizmus”).

     Kybersikana_final.pdf

     radikalizacia_a_nasilny_extremizmus(1).pdf

     MINV_A5_Nenavistne_prejavy_ONLINE.pdf