• Hodiny biológie v V.A a V.B trochu inak

   Hodiny biológie v V.A a V.B trochu inak

   04.04.2022 08:31

   Žiaci piatych ročníkov v rámci predmetu biológia absolvovali exkurziu v CVČ Domino spojenú s prehliadkou so živými dravcami a sokoliarmi. 

   Odvážni žiaci si mohli sami vyskúšať prácu sokoliarov a veríme, že si odnášajú veľa pekných zážitkov. 

    

  • Učíme sa s hrou "Poznáš Slovensko?"

   Učíme sa s hrou "Poznáš Slovensko?"

   31.03.2022 10:30

   Žiaci VIII. ročníka si aj formou stolovej hry "Poznáš Slovensko" na hodine geografie overili a prehĺbili svoje vedomosti o Slovensku v oblasti prírody, kultúry a histórie. 

  • Pozreli sme sa na krúžok Mladý zdravotník

   31.03.2022 10:28
   Radi by sme Vám predstavili krúžok mladý zdravotník, pod vedením učiteľky Kuchtovej. Činnosť krúžku je veľmi významná v tom, že pripravuje žiakov prvého stupňa k zdokonaľovaniu sa v zručnostiach prvej pomoci. Zároveň vedie žiakov k zodpovednosti, aby si vedeli poradiť v každej situácii a vedeli pomôcť  nielen sebe, ale aj svojim kamarátom. Krúžok je vedený hravou formou, aby žiaci pochopili a zvládli základy poskytovania prvej pomoci a vedeli ich  použiť v reálnom živote. Deťom sa krúžok veľmi páči a možno je už teraz medzi nimi budúci zdravotník.received_290248186547621(1).mp4
  • Bádatelia na hodinách chémie a biológie

   Bádatelia na hodinách chémie a biológie

   31.03.2022 10:24

   Na hodine chémie si žiaci VII.A svoje vedomosti o vlastnostiach chemických látok overili aj formou pokusov.

   Žiaci VI. ročníka pri laboratórnej práci pozorovali klíčenie rastlín.  
       

  • Na hodine fyziky v VII.A a VII.B - Kolobeh vody a Druhy zrážok

   08.02.2022 13:52
   Žiaci 7. ročníka sa na hodinách fyziky venovali témam "Kolobeh vody" a "Druhy zrážok"
   Veľká pochvala patrí žiakom za veľmi pekné 3D projekty: 
   Adam Danko VII.A
   Ema Longauerová VII.A
   Zoe Bella Morales VII.B
   Barbora Hubaľová VII.B

   Viac projektov žiakov si všetci môžete pozrieť na hlavnej chodbe na 1. poschodí.