• Transformácia našej školy na digitálnu

        Transformácia našej školy na digitálnu

        Projekt transformácie vzdelávania a školy vnímame ako cestu pre systematický rozvoj digitalizácie v prírodovedných predmetoch, tak aby žiak získal kvalitný základ pre ďalší rast a rozvoj na vyšších stupňoch vzdelávania.

       • Projekt PLACE

        Projekt PLACE

        Naša škola sa zapojila do projektu o.z. Sosna - PLACE - 5 ciest k lepšiemu životu. Cieľom projektu je zapojiť žiakov ako aj všetkých účastníkov do aktívneho diania v komunite, vytvorenia "miesta - prírodnej záhrady" v škole, ktorá bude využívať všetky aspekty miestneho prostredia. Pri realizácii projektu budú žiaci spolu s koordinátormi projektu spolupracovať so zahraničnými organizáciami SEVER Česko, DEED Veľká Británia, CDEC Veľká Británia.

       • Tréneri v škole

        Tréneri v škole