• Transformácia našej školy na digitálnu

        Projekt transformácie vzdelávania a školy vnímame ako cestu pre systematický rozvoj digitalizácie v prírodovedných predmetoch, tak aby žiak získal kvalitný základ pre ďalší rast a rozvoj na vyšších stupňoch vzdelávania.

        • Spolupráca s OZ Hemisféra a  Aj TY v IT
        • nová PC miestnosť s interaktívnou tabuľou  
        • Zapojojenie sa do ENTER výzvy s projektom Začíname s micro:bitom
        • Účasť na IT Show spoločnosti Datacomp
        • Zapájanie sa do IT súťaží a exkurzie

                  

       • Projekt PLACE a projekt Oživme spolu históriou prírodu s podporou KSK

        Naša škola sa zapojila do projektu OZ Sosna - PLACE - 5 ciest k lepšiemu životu. Cieľom projektu je zapojiť žiakov, ako aj všetkých účastníkov do aktívneho diania v komunite, vytvorenia "miesta - prírodnej záhrady" v škole, ktorá bude využívať všetky aspekty miestneho prostredia. Pri realizácii projektu budú žiaci spolu s koordinátormi projektu spolupracovať so zahraničnými organizáciami SEVER Česko, DEED Veľká Británia, CDEC Veľká Británia.

        S podporou KSK sa nám podarilo získať finančné prostriedky na úoravu časti školského areálu, ktorý bol dlhodobo vysušovaný a nevyužívaný a vhodnými zásahmi ho upraviť na enviromentálnu učebňu a oddychovú zónu. 

                    

         

       • Tréneri v škole