• I.A –   Mária Hešková

    I.B –   Lea Filipová

    II.A –  Ing. Ivana Jeleňová

    II.B –  Lucia Greňová

    III.A – MUDr. Jana Sičáková Hubová

    III.B – Doc. Ing. Peter Papcun PhD.

    IV.A – Ing. Anna Ondíková

    IV.B – Ing. Katarína Petrovčíková PhD.

    IV.C – Petra Vidricková

    V.A – JUDr. Marianna Lechmanová

    V.B – Michaela Leskovcová

    VI.A – Mgr. M. Andrášová

    VI. B – Oľga Némethová

    VI.C – Karin Mazáčová

    VII.A – Ing. Katarína Petrovčíková PhD.

    VII. B – Jana Krajňáková

    VIII.A – Alexandra Brejžková

    IX.A – Monika Hírešová

    IX.B – Mgr. Lucia Skybová Kutilová