• MŠ  –  Mgr. Marek Mokriš

    I.A –   Ing. Lenka Franko

    I.B –   Eva Trčková

    II.A –   Ing. Ľuboš Trojčák

    II.B –   Ing. Anna Ondíková

    II.C –   MUDr. Petra Vidricková PhD.

    III.A –  Ing. Zuzana Pirčáková

    III.B –  Ing. Terézia Kokoľusová

    IV.A – Ing. Ivana Jeleňová

    IV.B – Ing. Lucia Greňová

    V.A – MUDr. Jana Sičáková Hubová

    V.B – Doc. Ing. Peter Papcun

    VI.A –  Mgr. Lenka Kmaková

    VI.B –  Mgr. Diana Susová

    VII.A – JUDr. Marianna Lechmanová

    VII. B – Mgr. Patrícia Vesel Ganocziová

    VIII.A – Ing. Marta Andrášová

    VIII. B – Karin Mazáčová

    IX.A – Ing. Katarína Petrovčíková PhD.

    IX.B – Jana Krajňáková