• Metodické združenie ŠKD

    Vedúca MZ – Bibiana Štyriaková                  

    Členovia: Zdenka Aliová, Patrícia Brecková, Mgr. Natália Demianová, Alexandra Jendrálová, Ivana Jureková, Mgr. Katarína Tomčiková

     

    Metodické združenie 1. stupňa

    Vedúca MZ – Mgr. Antónia Nagyová                                

    Členovia:  Mgr. Gabriela Babinecová, Patrícia Brecková, Mgr. Martina Čerepová, Mgr. Ivana Gordanová-Valiková,  Mgr. Jana Janková, PaedDr. Slávka Kalakayová, Mgr. Jana Kuchtová,  Mgr. Eva Kundrátová, Mgr. Iveta Liptáková,  Mgr. Jana Miheličová, p. Bibiana Štyriaková, Mgr. Katarína Tomčiková

     

    Predmetová komisia humanitných predmetov

    Vedúca PK - Mgr. Katarína Gerecová

    Členovia: Mgr. Gabriela Babinecová, Mgr. Marianna Gergelyová, Mgr. Ivana Gordanová-Valiková, Mgr. Jana Janková,                    Mgr. Vladimíra Klementová, Mgr. Jana Miheličová, Mgr. Antónia Nagyová, PhDr. Veronika Vašková PhD., Mgr. Dagmar Zálesová

     

    Predmetová komisia prírodovedných predmetov

    Vedúca PK – Mgr. Monika Urbanová          

    Členovia: Mgr. Martina Čerepová, Mgr. Tatiana Hajduková,  Mgr. Peter Hančin, Mgr. Andrea Jonecová, MVDr. Dagmar Kažimírová, Mgr. Cyril Krinický, Mgr. Michaela Moskaľová, Mgr. Antónia Nagyová, Mgr. Mária Tarabčáková, PhDr. Veronika Vašková PhD.

     

    Predmetová komisia cudzích jazykov

    Vedúca PK – Mgr. Iveta Wilková                 

    Členovia: Mgr. Cyril Krinický, Mgr. Marianna Gergelyová, MVDr. Dagmar Kažimírová, Mgr. Vladimíra Klementová, Mgr. Jana Kuchtová, Mgr. Eva Kundrátová, Mgr. Silvia Kušnírová, Mgr. Elena Sopková,  PhDr. Veronika Vašková PhD., Mgr. Dagmar Zálesová

     

    Predmetová komisia etickej, telesnej a športovej výchovy

    Vedúci PK – Mgr. Matúš Zvolenský               

    Členovia: Mgr. Gabriela Babinecová, Mgr. Ivana Gordanová-Valiková, Mgr. Peter Hančin, Mgr. Jana Janková, PaedDr. Radoslav Lukács, Mgr. Jana Miheličová, Mgr. Antónia Nagyová