• Metodické združenie ŠKD

    Vedúca MZ – Bibiana Štyriaková                  

    Členovia: p. Patrícia Brecková, Mgr. Miriam Benková Šimonová, Mgr. Natália Demianová, p. Viera Mižišinová,        

    Mgr. Katarína Tomčiková

     

    Metodické združenie 1. stupňa

    Vedúca MZ – Mgr. Antónia Nagyová                                

    Členovia:  Mgr. Gabriela Babinecová, Mgr. Martina Čerepová, Mgr. Natália Demianová, Mgr. Ivana Gordanová-Valiková,

    Mgr. Jana Janková, PaedDr. Slávka Kalakayová, Mgr. Jana Kuchtová, Mgr. Eva Kundrátová, Mgr. Iveta Liptáková,

    Mgr. Jana Miheličová, p. Viera Mižišinová, p. Bibiána Štyriaková, Mgr. Katarína Tomčiková

     

    Predmetová komisia humanitných predmetov

    Vedúca PK - Mgr. Katarína Gerecová

    Členovia: Mgr. Gabriela Babinecová, Mgr. Marianna Gergelyová, Mgr. Ivana Gordanová-Valiková, Mgr. Vladimíra

    Klementová, Mgr. Jana Miheličová, Mgr. Antónia Nagyová, PaeDr. Veronika Vašková PhD., Mgr. Dagmar Zálesová

     

    Predmetová komisia prírodovedných predmetov

    Vedúca PK – Mgr. Monika Urbanová          

    Členovia: Mgr. Martina Čerepová, Mgr. Tatiana Hajduková, Mgr. Jana Janková, Mgr. Andrea Jonecová, MVDr. Dagmar

    Kažimírová, Mgr. Eva Kundrátová, Mgr. Michaela Moskaľová, Mgr. Antónia Nagyová, Mgr. Mária Tarabčáková,

    Mgr. Iveta Wilková

     

    Predmetová komisia cudzích jazykov

    Vedúca PK – Mgr. Iveta Wilková                 

    Členovia: Mgr. Božena Baliová, Mgr. Marianna Gergelyová, MVDr. Dagmar Kažimírová, Mgr. Vladimíra Klementová,

    Mgr. Jana Kuchtová, Mgr. Silvia Kušnírová, Mgr. Elena Sopková, PhDr. Veronika Vašková PhD.

     

    Predmetová komisia etickej, telesnej a športovej výchovy

    Vedúci PK – Mgr. Matúš Zvolenský               

    Členovia: Mgr. Gabriela Bainecová, Mgr. Božena Baliová, Mgr. Martina Čerepová, Mgr. Ivana Gordanová-Valiková,

    Mgr. Jana Janková, Mgr. Eva Kundrátová, PaedDr. Radoslav Lukács.