• Pomôcky pre 1. – 4. ročník

    Podrobné informácie Vám poskytnú triedni učitelia na 1. rodičovskom stretnutí.

      1. ročník 2. ročník 3. a 4. ročník
    Zošity 511 s pomocnou linajkou – 5 ks 512 – 6 ks 523 – 10 ks
      513 – 5 ks 513 – 4 ks 524 –  5 ks
      veľký čistý zošit – 2ks 520 – 2 ks 520 –  2 ks
      malý čistý zošit – 1ks   420 – geometria 1 ks
      slovníček notový zošit 1 ks notový zošit 1 ks
        slovníček slovníček
      fixa na suché stieranie + handrička žiacka knižka (po dohode s triednou učiteľkou) žiacka knižka (po dohode s triednou učiteľkou)
      plastový obal priehľadný – 2 ks    
    Výtvarná výchova temperové farby temperové farby, tuš temperové farby, tuš
     Pomôcky na VYV štetec plochý štetec plochý štetec plochý
     vložiť do krabice štetec okrúhly štetec okrúhly štetec okrúhly
     od topánok alebo nádoba na vodu nádoba na vodu nádoba na vodu
     kufríka /okrem obrus na VYV obrus na VYV obrus na VYV
     výkresov/.  A4 – 20 ks  A4 – 20 ks  A4 – 20 ks
       A3 – 5 ks  A3 – 5 ks  A3 – 5 ks
      dosky na výkresy dosky na výkresy dosky na výkresy
      pravítko dlhé – 30 cm pravítko dlhé 30 cm pravítko s ryskou
        podložky do čistých zošitov podložky do čistých zošitov
      pero (neskôr)  pero kružidlo
      ceruzy č. 2 – aspoň 2 ks ceruzy pero, ceruzy
      lepidlo (tyčinka) lepidlo lepidlo
      nožnice (s oblým koncom) nožnice nožnice
      farbičky s mäkkou stopou farbičky s mäkkou stopou farbičky s mäkkou stopou
      voskové pastelky voskové pastelky voskové pastelky
      guma guma guma
      strúhadlo strúhadlo strúhadlo
      farebný papier farebný papier farebný papier
      úbor na TSV úbor na TSV úbor na TSV
      prezuvky prezuvky prezuvky
    Hygienické potreby uterák  uterák  uterák
           
           

     

    Pomôcky pre 5.-9. ročník

    Slovenský jazyk 2 zošity 564, 1 zošit 464
    Anglický jazyk 2 zošity 564 alebo 664
    Nemecký jazyk 1 zošit 564, 1 zošit 644
    Ruský jazyk 1 zošit 564, 1 zošit 644, pre žiakov 6. ročníka aj zošit 511
    Dejepis 1 zošit 544
    Geografia 1 zošit 540 alebo 440 
    Hudobná výchova 1 notový zošit, 1 zošit 524
    Matematika 1 zošit 440, ceruza, guma, kružidlo, trojuholník s ryskou, uhlomer, pre žiakov 7.,8. a 9. ročníka kalkulačka
    Fyzika 1 zošit 540, pre žiakov 7.,8. a 9. ročníka kalkulačka
    Chémia 1 zošit 540, periodická sústava prvkov (len v 8. roč.)
    Biológia 1 zošit 540
    Technika 1 zošit 540
    Občianska náuka 1 zošit 544
    Etická výchova 1 zošit 564, farbičky, nožnice, lepidlo, farebný papier
    Výtvarná výchova temperové farby, anilínové farby, mastný pastel, paleta, ploché a okrúhle štetce, lepidlo, nožnice, farebný papier, plášť, obrus na lavicu, výkresy A4 a A3 po 20 kusov, mäkká guma, podložka, nádoba na vodu, ceruza HB
    Telesná a športová výchova tenisky (príp. cvičky alebo botasky bez čiernej podrážky), tričko, bavlnené ponožky, tepláky, krátke nohavice, dievčatá gumička do vlasov
    Ostatné žiacka knižka (individuálne, nepovinná), podložky do čistých zošitov, guma, strúhadlo, prezuvky, uterák