• Ponuka záujmových útvarov pre školský rok 2023/2024

  •  

     Výchovný program CVČ k nahliadnutiu tu:  VP_CVC.pdf

    

   vedúci ZÚ

   názov ZÚ

   pre ktorý roč.

   deň, čas a miesto

   Gergelyová,  Tarabčáková

   Úspešne ku skúškam

   pre 9. ročník

   pondelok o 14.00 v IX.A a v IX.B

   G.Valiková

   Tvorivé rúčky

   pre 1.ročník

   štvrtok o 13.30 v IV.A

   G.Valiková

   Tvorivé rúčky

   pre 2.-4.ročník

   pondelok o 13.30 v IV.A

   Hančin

   Pohybové hry 1

   pre 3.-5.ročník

   streda o 14.00 v telocvični

   Janková

   Maľba, kresba, grafika

   pre 5.-9.ročník

   štvrtok o 14.00 v IV.B

   Krajňák

   Stolný tenis

   pre 1.-4.ročník

   pondelok, utorok, štvrtok o 14.00 na dolnej chodbe

   Kundrátová

   Tanečný krúžok

   pre 1.-4.ročník

   utorok o 14,00 v telocvični

   Kušnírová

   Nemčina hrou

   pre 4.-8.ročník

   streda o 14.00 v jazykovej učebni

   Lukács

   Futbal

   pre 1.-4.ročník

   pondelok o 15.30 v telocvični

   Lukács

   Futbal

   pre 1.-4.ročník

   štvrtok o 15.30 v telocvični

   Miheličová

   Zábavná slovenčina a matematika

   pre 1.-4.ročník

   streda o 13.30. v IV.A

   Zálesová

   Zábavná slovenčina

   pre VIII.B

   utorok o 14.00 v VIII.B

   Zvolenský

   Pohybové hry

   pre 2.-4.ročník

   štvrtok o 14.00 v telocvični

   Zvolenský

   Florbal

   pre 5.-9.ročník

   pondelok o 14.00 v telocvični