• Ponuka záujmových útvarov pre školský rok 2021/2022

  • Ponuka záujmových útvarov pre 1. stupeň šk. rok 2021/2022

   vedúci ZÚ názov ZÚ pre ktorý ročník čas a miesto
   G.-Valiková Tvorivé rúčky pre 1.-4. ročník štvrtok 13,30 v IV.A
   Kuchtová Mladý zdravotník pre 1.-4. ročník streda, 13.30 v III.A
   Janková Pohybové hry pre 2.-3.ročník pondelok, 13.30 v telocvični
   Kuchtová Hravá angličtina pre 1.-4. ročník pondelok, 13.30 v IV.A
   Lukács Futbal pre 1.-4. ročník pondelok, štvrtok, 15.30 v telocvični
   Krajňák Stolný tenis pre 1.-4. ročník utorok, streda 13,30 dolná chodba
   Nagyová Informáčik pre 1.-4. ročník utorok 13,30 v PC učebni
   Janková Lego pre 2.-3. ročník štvrtok, 13,30 v IV.B
   Tarabčáková, Vašková Spoznávaj svoje okolie pre 1.-9. ročník štvrtok, 14,00
   Zvolenský Pohybové hry pre 1. ročník piatok, 14,00 v telocvični
   Sopková Pestrou paletou pre 1.-4. ročník utorok, 13,30 v III.A

   Ponuka záujmových útvarov pre 2. stupeň šk. rok 2021/2022

   vedúci ZÚ názov ZÚ pre ktorý ročník čas a miesto
   Gerecová Úspešne ku skúškam- SJL pre 9. ročník pondelok, 14,00 v IX.B
   Urbanová Úspešne ku skúškam- MAT pre 9. ročník pondelok, 14.00 v IX.A
   Kundrátová Tanečný krúžok pre 5.-9. ročník štvrtok, 14,00 v telocvični
   Tarabčáková, Vašková Spoznávaj svoje okolie pre 1.-9. ročník štvrtok, 14,00
   Wilková Konverzácia v anglickom jazyku pre 5.-8. ročník streda, 14.00 v VI.A
   Zvolenský Športové hry pre 5.-6. ročník utorok, 14,00 v telocvični
   Zvolenský Športové hry pre 5. – 9. ročník streda, 14,00 v telocvični
   Moskaľová Matematika pre 5. ročník streda, 14,00 v V.A

   Platba za CVČ
   Šekom alebo na účet školy 0504564002/5600, IBAN: SK44 5600 0000 0005 0456 4002
   Do poznámky: CVČ, meno dieťaťa (nie rodiča), trieda.
   Platby za ŠKD aj CVČsú na ten istý účet.

   Výchovný program pre CVČ k nahliadnutiu tu: Vychovny_program_CVC.pdf