• Ponuka záujmových útvarov pre školský rok 2022/2023

  •  

    

   D   Deň

   názov ZÚ,

   čas a miesto, vedúci ZÚ

   názov ZÚ,

   čas a miesto,

   vedúci ZÚ

   názov ZÚ,

   čas a miesto, vedúci ZÚ

   názov ZÚ,

   čas a miesto, vedúci ZÚ

   názov ZÚ,

   čas a miesto,

   vedúci ZÚ

   p  Pondelok

   Stolný tenis 1

   od 13,30, hlavná chodba

   Mgr. Krajňák

   Športové hry

   od 14,00, telocvičňa

   Mgr. Zvolenský

   Futbal 1,2

   od 15,30, telocvičňa alebo multifunkčné ihrisko

   PaedDr. Lukács

    

    

        Utorok

   Tvorivé rúčky 1

   od 13,30, IV.B

   Mgr. Gordanová-Valiková

   Mladý zdravotník

   od 13,30 , IV.A

   Mgr. Kuchtová

   Florbal

   od 14,00

   Telocvičňa

   Mgr. Zvolenský

   Stolný tenis 2

   od 14,00, hlavná chodba

   Mgr. Krajňák

   Zvonček

   od 15,30, v MŠ

   Mgr. Kirová, Nagyová

        Streda

   Príprava na T5

   od 13,00 v IV.A alebo poč. učebňa

   Mgr. Nagyová

   Tvorivé rúčky 2

   od 13,30, IV.B

   Mgr. Gordanová-Valiková

   Pohybové hry

   od 14,00, telocvičňa

   Mgr. Janková

    

    

   št   Štvrtok

   Tvorivé rúčky 3

   od 13,30, IV.B

   Mgr. Gordanová-Valiková

   Konverzácia v ANJ

   od 14,00, jazyková učebňa

   Mgr. Wilková

   Stolný tenis 3

   od 14,00, hlavná chodba

   Mgr. Krajňák

   Zvonček

   od 15,30, v MŠ

   Mgr. Kirová, Nagyová

   Futbal 3,4

   15,30, telocvičňa alebo multifunkčné ihrisko,

   Lukáč

    


   Platba za CVČ
   Cez aplikáciu Edupage v sekcii "Platby" alebo šekom na účet školy 0504564002/5600, IBAN: SK44 5600 0000 0005 0456 4002
   Do poznámky: CVČ, meno dieťaťa (nie rodiča), trieda.
   Platby za ŠKD aj CVČ sú na ten istý účet.

   Výchovný program pre CVČ k nahliadnutiu tu: VP_CVC_(1).pdf

   Tlačivo na odhlásenie zo záujmového útvaru: odhlasenie_zo_ZU.docx