• Atraktívne edukačné prostredie

   • Triedy vybavené moderným nábytkom podporujúcim aktívne učenie sa žiakov
   •  

        

   • Vybavenie tried a odborných učební interaktívnymi tabuľami, vizualizérmi a ich aktívne zapájanie do vyučovacieho procesu
   • Zrekonštruovaná telocvičňa a posilňovňa
   •  

     

   • Nové exteriérové multifunkčné ihrisko pre kvalitný pohybový rozvoj žiakov
   •  

   • Oddychové zóny na školských chodbách - pinpongové stoly, stolný futbal, stacionárne bicykle
   • Obnovený školský dvor s exteriérovou telocvičňou a novými preliezkami pre malých aj veľkých
 • Využívanie aktivizujúcich a interaktívnych metód na vyučovacích hodinách

   • Projektové vyučovanie vo vyučovacom procese
   •  

   • Aplikácia aktivizujúcich metód a pomôcok na vyučovacích hodinách
   •  

   • Práca s interaktívnymi pomôckami - micro:bit na hodinách informatiky
   •  

 • Pravidelné aktivity a súťaže

   • Kurzy pod vedením odborníkov - korčuliarsky, lyžiarsky, plavecký, tanečný, in-line korčuľovanie, Fitness a CrossFit.
   •  

     

   • Škola v prírode a letný tábor
   •  

     

     

     

   • Deň otvorených dverí, Lucia - návrat k tradíciám, Noc v škole, Vianočná besiedka, Karneval, Pasovanie prvákov, Mikuláš
   •