• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Regionálne kolo

    • Vratko Kulčár

    • 1.miesto
    • Bikrose · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Jakub Alexander Leca

    • 3. miesto
    • Bikrose · Regionálne kolo · 2021/2022
  • Celosvetové kolo

    • Rastislav Andrej Bajus, Samuel Gál (II.B)

    • 1. miesto
    • Maksík 2020/2021 – celoslovenská matematická súťaž · Celosvetové kolo · 2021/2022
    • Úspešní riešitelia:
     Vanda Sičáková – II.A
     Maxim Sokol, Filip Molitoris, Zoja Kolibábová – II.B
     Edo Skyba – III.C
     Dominika Madejová, Katarína Ciburová, Matej Dorov, Samuel Lechman – IV.A
    • Michal Vaľa (III.A), Radoslava Mária Kalakayová (III.B), Matúš Hubaľ (III.C)

    • 1. miesto
    • Maksík 2020/2021 – celoslovenská matematická súťaž · Celosvetové kolo · 2021/2022
    • Úspešní riešitelia:
     Vanda Sičáková – II.A
     Maxim Sokol, Filip Molitoris, Zoja Kolibábová – II.B
     Edo Skyba – III.C
     Dominika Madejová, Katarína Ciburová, Matej Dorov, Samuel Lechman – IV.A
    • Natália Dupkalová (IV.A)

    • 1. miesto
    • Maksík 2020/2021 – celoslovenská matematická súťaž · Celosvetové kolo · 2021/2022
    • Úspešní riešitelia:
     Vanda Sičáková – II.A
     Maxim Sokol, Filip Molitoris, Zoja Kolibábová – II.B
     Edo Skyba – III.C
     Dominika Madejová, Katarína Ciburová, Matej Dorov, Samuel Lechman – IV.A
  • Medzinárodné kolo

    • Lara Bonk

    • 1. miesto
    • XXVI. ročník plaveckých pretekov · Medzinárodné kolo · 2021/2022
  • Celoštátne kolo

    • Katarína Ciburová

    • úspešný riešiteľ
    • EXPERT Geniality · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Barbora Hubaľová

    • úspešný riešiteľ
    • EXPERT Geniality · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Ivana Orosová

    • úspešný riešiteľ
    • EXPERT Geniality · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Chris Paul

    • úspešný riešiteľ
    • iBOBOR - kategória DROBEC (2. a 3. ročník) · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Zoran Gažovský

    • úspešný riešiteľ
    • iBOBOR - kategória DROBEC (2. a 3. ročník) · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Andrej Kmak

    • úspešný riešiteľ
    • iBOBOR - kategória BOBRÍK (4. a 5. ročník) · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Matúš Hubaľ

    • úspešný riešiteľ
    • iBOBOR - kategória BOBRÍK (4. a 5. ročník) · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Michal Vaľa

    • úspešný riešiteľ
    • iBOBOR - kategória BOBRÍK (4. a 5. ročník) · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Marek Uhrín

    • úspešný riešiteľ
    • iBOBOR - kategória BOBRÍK (4. a 5. ročník) · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Matúš Regináč

    • úspešný riešiteľ
    • iBOBOR - kategória BOBRÍK (4. a 5. ročník) · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Tomáš Edgar Hajduk

    • úspešný riešiteľ
    • iBOBOR - kategória BOBRÍK (4. a 5. ročník) · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Katarína Ciburová

    • úspešný riešiteľ
    • iBOBOR - kategória BOBRÍK (4. a 5. ročník) · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Tomáš René Katoč

    • úspešný riešiteľ
    • iBOBOR - kategória BOBRÍK (4. a 5. ročník) · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Ori Vesel

    • úspešný riešiteľ
    • iBOBOR - kategória BOBRÍK (4. a 5. ročník) · Celoštátne kolo · 2021/2022