• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2022/2023

  • Mestské kolo

    • Radoslava Mária Kalakayová

    • 1. miesto
    • Najkrajší sen · Mestské kolo · 2022/2023
    • Amélia Kochanová III.B

    • 2. miesto
    • Plachého míľa · Mestské kolo · 2022/2023
  • Okresné kolo

    • Šimon Kralik VIII.B

    • 2. miesto
    • Stolný tenis · Okresné kolo · 2022/2023
    • Alexej Gálik VIII.B

    • 2. miesto
    • Stolný tenis · Okresné kolo · 2022/2023
    • Daniel Šulkovský VIII.B

    • 2. miesto
    • Stolný tenis · Okresné kolo · 2022/2023
    • Adam Seman VII.A

    • 2. miesto
    • Stolný tenis · Okresné kolo · 2022/2023
    • Dominik Varga VI.A

    • 2. miesto
    • Stolný tenis · Okresné kolo · 2022/2023
    • Martin Hudák V.A

    • 2. miesto
    • Stolný tenis · Okresné kolo · 2022/2023
  • Školské kolo

    • Michal Vaľa V.A

    • 1. miesto - kat. G
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Andrej Kmak V.A

    • 2. miesto - kat. G
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Matúš Hubaľ V.B

    • 3. miesto - kat. G
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Katarína Ciburová VI.A

    • 1. miesto - kat. F
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Margaréta Miškaničová VI.A

    • 2. miesto - kat. F
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Sofia Lešková VI.A

    • 3. miesto - kat. F
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Lukáš Tomajko IX.A

    • 1. miesto - kat. E
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Ivana Orosová VIII.B

    • 2. miesto - kat. E
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Barbora Hubaľová VIII.B

    • 3. miesto - kat. E
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Margaréta Miškaničová VI.A

    • 1. miesto - kat. F
    • Dejepisná olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Tomáš Kmeťko VI.B

    • 2. miesto - kat. F
    • Dejepisná olympiáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Alexandra Jutková VII.B

    • 1. miesto - kat. E
    • Dejepisná olympiáda · Školské kolo · 2022/2023