• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2023/2024

  • Celoštátne kolo

    • Michal Mokriš

    • 1.miesto - kat. Drobec
    • iBOBOR · Celoštátne kolo · 2023/2024
    • Viktor Bauer

    • 2. miesto - kat. Drobec
    • iBOBOR · Celoštátne kolo · 2023/2024
    • Branislav Pirčák

    • 3. miesto - kat. Drobec
    • iBOBOR · Celoštátne kolo · 2023/2024
    • Vanda Sičáková

    • 1.miesto - kat. Bobrík
    • iBOBOR · Celoštátne kolo · 2023/2024
    • Samuel Gál

    • 2.miesto - kat. Bobrík
    • iBOBOR · Celoštátne kolo · 2023/2024
    • Hugo Maďar

    • 3.miesto - kat. Bobrík
    • iBOBOR · Celoštátne kolo · 2023/2024
    • Tomáš Edgar Hajduk

    • 1.miesto - kat. Benjamín
    • iBOBOR · Celoštátne kolo · 2023/2024
    • Dana Sergejevna Perederii

    • 2.miesto - kat. Benjamín
    • iBOBOR · Celoštátne kolo · 2023/2024
    • Daniel Lukáč

    • 3.miesto - kat. Benjamín
    • iBOBOR · Celoštátne kolo · 2023/2024
    • Tamara Bónová

    • 1.miesto - kat. Kadet
    • iBOBOR · Celoštátne kolo · 2023/2024
    • Michal Mazáč

    • 2.miesto - kat. Kadet
    • iBOBOR · Celoštátne kolo · 2023/2024
    • Adam Tomko

    • 3.miesto - kat. Kadet
    • iBOBOR · Celoštátne kolo · 2023/2024
  • Školské kolo

    • Barbora Hubaľová

    • 1.miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Školské kolo · 2023/2024
    • Ema Longauerová

    • 2. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Školské kolo · 2023/2024
    • Michaela Štefková

    • 3.mIesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Školské kolo · 2023/2024
  • 2022/2023

  • Mestské kolo

    • Tomáš Orol VIII.A

    • 3. miesto
    • Atletika · Mestské kolo · 2022/2023
    • Radoslava Mária Kalakayová

    • 1. miesto
    • Najkrajší sen · Mestské kolo · 2022/2023
    • Amélia Kochanová III.B

    • 2. miesto
    • Plachého míľa · Mestské kolo · 2022/2023
  • Regionálne kolo

    • Michal Vaľa V.A

    • úspešný riešiteľ
    • Batanikiáda · Regionálne kolo · 2022/2023
  • Celoštátne kolo

    • Patrik Šimko IV.B

    • 1.miesto - hod raketkou
    • Čokotetra · Celoštátne kolo · 2022/2023