• Pozreli sme sa na krúžok Mladý zdravotník

   31.03.2022 10:28
   Radi by sme Vám predstavili krúžok mladý zdravotník, pod vedením učiteľky Kuchtovej. Činnosť krúžku je veľmi významná v tom, že pripravuje žiakov prvého stupňa k zdokonaľovaniu sa v zručnostiach prvej pomoci. Zároveň vedie žiakov k zodpovednosti, aby si vedeli poradiť v každej situácii a vedeli pomôcť  nielen sebe, ale aj svojim kamarátom. Krúžok je vedený hravou formou, aby žiaci pochopili a zvládli základy poskytovania prvej pomoci a vedeli ich  použiť v reálnom živote. Deťom sa krúžok veľmi páči a možno je už teraz medzi nimi budúci zdravotník.received_290248186547621(1).mp4
  • Bádatelia na hodinách chémie a biológie

   Bádatelia na hodinách chémie a biológie

   31.03.2022 10:24

   Na hodine chémie si žiaci VII.A svoje vedomosti o vlastnostiach chemických látok overili aj formou pokusov.

   Žiaci VI. ročníka pri laboratórnej práci pozorovali klíčenie rastlín.  
       

  • Na hodine fyziky v VII.A a VII.B - Kolobeh vody a Druhy zrážok

   08.02.2022 13:52
   Žiaci 7. ročníka sa na hodinách fyziky venovali témam "Kolobeh vody" a "Druhy zrážok"
   Veľká pochvala patrí žiakom za veľmi pekné 3D projekty: 
   Adam Danko VII.A
   Ema Longauerová VII.A
   Zoe Bella Morales VII.B
   Barbora Hubaľová VII.B

   Viac projektov žiakov si všetci môžete pozrieť na hlavnej chodbe na 1. poschodí. 
                       
  • Vianočné pozdravy v programe Canva

   02.12.2021 16:59
   Aj na hodinách informatiky nás pohltila "vianočná nálada" a tak si žiaci VI.C v programe Canva, ktorý slúži na tvorbu grafického materiálu, vytvárali svoje vlastné vianočné pozdravy a animácie. 
           
  • 1. december - Svetový deň boja proti AIDS

   02.12.2021 14:26
   V rámci aktivít k Svetovému dňu boja proti AIDS sme sa aj my dnes v škole zapojili aktivitou - nosím biele tričko, nosím červené tričko
         v