• Slovo bez hraníc
    • Slovo bez hraníc

    • 23. 11. 2023
    • V pondelok 20.11.2023 sa uskutočnil 25. ročník celomestskej recitačnej súťaže "Slovo bez hraníc".

     Je to súťaž v prednese poézie a prózy v materinskom jazyku. Aj keď bez umiestnenia, ale so cťou, našu školu úspešne reprezentovali v silnej konkurencii 130 súťažiacich Richard Wencel z II.A (prednes v slovenskom jazyku) a Orida Ben Jreed z IX.B (prednes v arabskom jazyku).

     Riškovi a Oride ďakujeme a prajeme veľa šťastia v ďalších ročníkoch.

   • Návšteva knižnice trochu inak
    • Návšteva knižnice trochu inak

    • 20. 11. 2023
    • Žiaci III.A a III.B dnes navštívili verejnú knižnicu Jana Bocatia. Boli súčasťou zážitkového učenia - vyskúšali si na vlastnej koži, aké je to byť hendikepovaným človekom. Zistili, že ľudia so zdravotným znevýhodnením to v živote nemajú ľahké.

   • Deviataci vyrazili za kultúrou
    • Deviataci vyrazili za kultúrou

    • 19. 11. 2023
    • V predvečer Medzinárodného dňa študenstva sa žiaci IX.ročníka zúčastnili štvrtok 16.11. divadelného predstavenia SHERLOCK HOLMES a záhada rodu Baskerville v budove Historickej radnice. Zaujímavé a vtipné spracovanie Holmesovho najznámejšieho a najzáhadnejšieho prípadu žiakov pobavilo a veríme, že si odniesli z predstavenia pekný kultúrny zážitok.

   • Program Tréneri v škole
    • Program Tréneri v škole

    • 17. 11. 2023
    • Žiaci druhých ročníkov si na hodinách telesnej výchovy zacvičili netradične. Pohybové aktivity a cvičenie pod vedením profesionálneho trénera sa im veľmi páčilo.

   • Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor
    • Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor

    • 15. 11. 2023
    • Od 7. do 11. novembra prebiehala už tradične aj na našej škole informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci 2. - 9. ročníka a tešíme sa z dosiahnutých výsledkov, kde medzi najúspešnejších žiakov patrili: 

     Kat. Drobec: 1. miesto: Michal Mokriš III.B

                          2. miesto: Viktor Bauer III.B

                          3. miesto: Branislav Pirčák III.A

      

     Kat. Bobrík: 1. miesto: Vanda Sičáková V.A

                          2. miesto: Samuel Gál  V.B

                          3. miesto: Hugo Maďar  IV.A

      

     Kat. Benjamín:1. miesto: Tomáš E. Hajduk  VII.B

                          2. miesto: Dana S. Perederii   VI.A

                          3. miesto: Daniel Lukáč   VII.A

      

     Kat. Kadet:1. miesto: Tamara Bónová   VIII.B

                          2. miesto: Michal Mazáč  VIII.B

                          3. miesto: Adam Tomko  IX.B

      

     Ďakujeme všetkým riešiteľom za účasť a úspešným riešiteľom blahoželáme.  

      

      

   • Deviataci na výstave IT Show
    • Deviataci na výstave IT Show

    • 13. 11. 2023
    • V piatok sa už tradične konal 6. ročník IT Show - výstavy venovanej najnovším digitálnym trendom zo sveta technológií. Žiaci deviateho ročníka si na výstave nielen pozreli novinky zo sveta IT, vyskúšali si aj rôzne herné novinky a úspešne sa zapojili do súťaží, zaujali ich aj pútavé prezentácie z oblasti digitálnej bezpečnosti.

   • Siedmaci na Kurze spoločenského tanca a výchovy
    • Siedmaci na Kurze spoločenského tanca a výchovy

    • 9. 11. 2023
    • Dnes sa začal Kurz spoločenského tanca a výchovy pre žiakov 7. ročníka. Žiaci sa naučia najzákladnejšie tance, spoznajú rôzne rytmy a zoznámia sa s pravidlami správania pri návšteve kultúrnych a spoločenských podujatí.

     Cieľom je tiež všestranná pohybová príprava našich žiakov, keďže v každom ročníku sú pre žiakov pripravené rôzne ďalšie kurzy a aktivity pre rozvíjanie ích prirodzených pohybových schopností. 

   • Zážitkové učenie IV.A - Exkurzia v KOSITe
    • Zážitkové učenie IV.A - Exkurzia v KOSITe

    • 8. 11. 2023
    • V duchu zážitkového učenia pokračuje IV. A aj v mesiaci november. V utorok sa žiaci vybrali do priestorov spoločnosti KOSIT, aby sa aktívnou formou dozvedeli čo najviac o problematike odpadového hospodárstva a ochrane životného prostredia. V priamom prenose  videli spôsob triedenia a recyklácie odpadu. 
     Aktivita sa niesla v znamení hesla - Je lepšie niečo raz vidieť ako stokrát počuť.  
     Súčasťou programu bola aj exkurzia po prevádzke zariadenia na energetické využitie odpadov spojená s interaktívnym výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve. 

     Zaujímavé informácie  zo zážitkového vyučovania štvrtáci využijú v rámci rôznych vyučovacích predmetov (slohu, prírodovedy, príprave projektu, výrobe pexesa, envirokariet o odpade a pod.) ale aj v praktickom živote.

   • Vianočná výzva "Krabičky plné lásky"
    • Vianočná výzva "Krabičky plné lásky"

    • 7. 11. 2023
    • Žiacky parlament v blížiacom sa predvianočnom období srdečne pozýva žiakov našej školy o zapojenie do vianočnej výzvy pre našich dôchodcov s názvom "Krabičky plné lásky". Zbierka bude prebiehať do 8.decembra, aby balíčky stihli zabaliť, poslať a tak potešiť dôchodcov niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým, na zábavu a hlavne zo srdca ❤️

     Krabicu pre Vaše drobnosti nájdete na 2. poschodí pri informatickej učebni. 

   • Ako by si naši žiaci poradili pri riešení mimoriadnych situácií 🚑
    • Ako by si naši žiaci poradili pri riešení mimoriadnych situácií 🚑

    • 5. 11. 2023
    • Na našej škole prebiehalo v piatok praktické účelové cvičenie. Žiaci si mohli otestovať svoje teoretické vedomosti pri riešení mimoriadnych situácií v bežných podmienkach. Po absolvovaní všetkých stanovíšť získali žiaci body. Vyhodnotenie účelového cvičenia:             

      1.miesto chlapci zo VI.A,

     2.miesto dievčatá zo VI.A

     3.miesto dievčatá zo V.B

     Výherci získali sladkú odmenu. Gratulujeme!

   • Výstava - najkrajšia jesenná tekvička
    • Výstava - najkrajšia jesenná tekvička

    • 28. 10. 2023
    • Ako už je každoročnou tradíciou, tak aj tento rok v rámci ŠKD vytvorili svojimi úžasnými výtvormi z tekvíc naši žiači výstavu "Najkrajších jesenných tekvičiek"

     Kreativita žiakov a rodičov nemá hraníc a veľmi sa tešíme z tejto výstavy, ktorá takto ozdobila vstup do školy 👌

   • Hallowenske dni na Masarykovej
    • Hallowenske dni na Masarykovej

    • 28. 10. 2023
    • Dni pred jesennými prázdninami a sviatkom Dušičiek sme si na škole obzvláštnili tématickým vyučovaním v maskách spojené s teoretickým účelovým cvičením - zdravotnou prípravou, dopravnou výchovou ako aj projektovou výučbou. Žiaci I. stupňa si užili večierky v ŠKD a triedach. 

     Prajeme všetkým pekné jesenné prázdniny 🎃

   • Úspech v okresnom kole v stolnom tenise
    • Úspech v okresnom kole v stolnom tenise

    • 27. 10. 2023
    • Naši žiaci nás úspešne reprezentovali na okresnom kole v stolnom tenise, v ktorom získali výborné II.miesto.  Chlapcom Tomášovi Orolovi, Martinovi Tažíkovi, Šimonovi Kralikovi a Adamovi Ondikovi srdečne blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

   • Exkurzia IX.B v KOSITe
    • Exkurzia IX.B v KOSITe

    • 26. 10. 2023
    • Žiaci IX.B sa 23.10. zúčastnili exkurzie vo firme KOSIT. Okrem exkurzie po celej vonkajšej časti KOSITu videli žiaci aj stroje fungujúce v interiéri. Nakoniec ich čakali súťaže zamerané na recykláciu a správne triedenie odpadu.

    • Venované všetkým starým rodičom od žiakov II.B

    • 25. 10. 2023
    • Október je mesiac venovaný úcte k starším ľuďom. Starší ľudia majú mnoho životných skúsenosti a vedomosti, ktoré môžu odovzdať ďalším generáciám. Preto je dôležité pristupovať k týmto ľuďom s rešpektom a úctou, ktorá im prináleží aj vďaka tomu, čo v živote zažili. Tejto téme sa venovali žiaci z II.B aj na hodinách slovenského jazyka.

     Pri tejto príležitosti si tiež s pani učiteľkou Kuchtovou pripravili pieseň a báseň, ktorú venujú všetkým starým rodičom na znak úcty a rešpektu.

   • Vyhodnotenie ŠK Olympiády v slovenskom jazyku
    • Vyhodnotenie ŠK Olympiády v slovenskom jazyku

    • 24. 10. 2023
    • Dňa 17.10. prebehlo školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku. V kategórii C súťažili žiaci 8. a 9. ročníka.

     Vyhodnotenie ŠK OSJL:

     1. miesto: Barbora Hubaľová IX.B - postup do OK

     2.-3.miesto: Ema Longauerová, Michaela Štefková IX.A

     Úspešní riešitelia: Denisa Hruščáková IX.A, Sarah Balážová IX.A, Adam Tomko IX.B, Kristína  Dovhalecová VIII.B, Ivana Orosová IX.B, Adam Danko IX.A.

     Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a Barborke prajeme veľa úspechov v okresnom kole. 

   • NAPÍŠ LIST, POTEŠ SRDCE 2023
    • NAPÍŠ LIST, POTEŠ SRDCE 2023

    • 24. 10. 2023
    • NAPÍŠ LIST, POTEŠ SRDCE 2023 - tak znie názov aktivity vyhlásenej Knižnicou pre mládež mesta Košice organizovanej pri príležitosti Októbra - Mesiaca úcty k starším. Pod vedením učiteľov SJL sa do tejto zaujímavej aktivity zapojili žiaci II. stupňa a napísali množstvo krásnych listov adresovaných našim starkým, ktoré poputujú do domovov sociálnych služieb zohriať nie jedno osamelé srdce.

   • Svetový deň jabĺk
    • Svetový deň jabĺk

    • 23. 10. 2023
    • V rámci Svetového dňa pôvodných odrôd jabĺk nás v piatok 20. októbra 2023 navštívili jabĺčkové víly. Tým najmenším porozprávali o tom, aké sú jablká prospešné pre naše zdravie. Deti vílam pohotovo odpovedali na položené otázky a zaspievali im piesne o jabĺčku. Za odmenu ich víly obdarovali chutným, sladkým jabĺčkom. 

     Svetový deň pôvodných odrôd jabĺk je inšpirovaný britským Apple Day a oslavuje sa od roku 1991. Poukazuje na rozmanitosť odrôd jabĺk v jednotlivých lokalitách a cieľom je uznanie a udržiavanie ich prínosu pre miestne bohatstvo.

     Titulný obrázok zdroj: sppk.sk

    • Halloweensky deň

    • 20. 10. 2023
    • Žiacky parlament si pre žiakov školy pripravil 26.10.2023 vo štvrtok "HALLOWEENSKY DEŇ". V tento deň bude prebiehať vyučovanie v maskách.

     Nebojte sa nahodiť rôzne zaujímavé kostýmy a spríjemnite si s nami tento deň pred prázdninami.

   • Zber papiera
    • Zber papiera

    • 19. 10. 2023
    • Od pondelka 16. do 25. októbra prebieha na našej škole zber papiera (okrem kartónu). 

     Papiere je možné priniesť bočným vchodom k p. školníkovi. 

     Vopred ďakujeme.