• Medzinárodný deň detskej knihy strávili šiestaci v knižnici
    • Medzinárodný deň detskej knihy strávili šiestaci v knižnici

    • 11. 4. 2022
    • Konečne po dlhej pauze mohli naši žiaci navštívíť knižnicu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý sa každoročne slávi 2. apríla, sme sa zaujímavou besedou preniesli do sveta rozprávok dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena. 

     Ani trochu sme nepochybovali, aké dôležité je čítanie v dnešnej dobe a ako vplýva na formovanie mladého človeka.

     Tešíme sa na ďalšiu návštevu. 

    • Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády

    • 5. 4. 2022
    • 29. marca sa konalo okresné kolo Pytagoriády a naši žiaci boli úspešnými riešiteľmi. 

     Vyhodnotenie v jednotlivých kategóriách: 

     Kategória P3

     Filip Molitoris III.B

     Samuel Gál III.B

     Zoran Gažovský III.B

     Vanda Sičáková III.A

     Leo Kruták III.A

     Laura Lastovecká III.A

     Kategória P4

     1. miesto: Michal Vaľa IV.A

     Andrej Kmak IV.A

     Richard Krážeľ IV.A

     Nina Ďuricová IV.C

     Kategória P5

     Tomáš Edgar Hajduk V.B

     Kategória P6

     Martin Dulin VI.A

     Kategória P7

     Barbora Hubaľová VII.B

     Ivana Orosová VII.B 

      

      

      

      

      

    • Na hodine biológie navštívili piataci exotiku

    • 4. 4. 2022
    • V rámci hodiny biológie žiaci V.A a V.B v piatok navštívili CVČ Domino a nielenže si mohli pozrieť rôzne exotické zvieratá a dozvedieť sa o nich rôzne zaujímavé informácie, ale si aj zvieratká ako potkany, pieskomila, hady, rôzne jašterice, korytnačky a kobylky mohli pohladkať aj zobrať na ruky. 

      

     Veríme, že sa piatakom exkurzia páčila a dozvedeli sa veľa nových a zaujímavých vecí. 

      

   • Zápis do 1. ročníka
    • Zápis do 1. ročníka

    • 2. 4. 2022
    • Zápis detí do prvého ročníka sa uskutočnil 1. a 2. apríla. Budúci prváci sa zoznámili s pani učiteľkami a prostredím školy. Prichádzali k nám deti veselé, komunikatívne, ale aj tiché a menej odvážne, odchádzali však s úsmevom, darčekmi a balónikom.

     Blahoželáme a tešíme sa na nich v septembri.

   • Výtvarná výchova v II.A - Stavby a stavebnice
   • Hodiny biológie v V.A a V.B trochu inak
    • Hodiny biológie v V.A a V.B trochu inak

    • 31. 3. 2022
    • Žiaci piatych ročníkov v rámci predmetu biológia absolvovali exkurziu v CVČ Domino spojenú s prehliadkou so živými dravcami a sokoliarmi. 

     Odvážni žiaci si mohli sami vyskúšať prácu sokoliarov a veríme, že si odnášajú veľa pekných zážitkov. 

   • Knižné raňajky v IV.B
    • Knižné raňajky v IV.B

    • 31. 3. 2022
    • Dnes sa žiaci v IV.B triede, rozlúčili s mesiacom kníh vo veľkom štýle - knižnými raňajkami.
     Nie je nič lepšie, ako teplý čaj, chutné raňajky a počúvanie príbehov z pútavej knihy. Pani učiteľka žiakom pripravila knihu, ktorú vôbec nepoznali. Láskavé rozprávky od spisovateľa Branislava Jobusa.
     Na začiatku položila žiakom otázku, “Čo je láska?” Za chvíľu sa tabuľa zaplnila všetkými kapitolami nepoznanej knihy, a mohlo sa začať pútavé čítanie. Spoznali sme napríklad lásku k zvieratám, lásku k športu, ba aj lásku k špine a neporiadku. Či žiaci počúvali pozorne, si pani učiteľka overila rôznymi aktivitami, napríklad Kahoot! kvízom. Konečne si žiaci bez obáv vytiahli mobily a zmerali si svoje sily v šikovnosti.
     Na záver sme si vyrobili žartovné záložky a odnášali si plno láskavých zážitkov.

      

     “Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“
                             Jacqueline Kennedy

      

   • Projekt Bee friendly - zaujímavosti o včelách
    • Projekt Bee friendly - zaujímavosti o včelách

    • 31. 3. 2022
    • V rámci projektu Bee friendly sa žiaci šiestych ročníkov na hodinách biológie učili prostredníctvom filmu, prezentácie a pracovných listov všetko o včelách, čo ešte žiaci nevedeli. 

   • Úspech našich žiakov v OK Fyzikálnej olympiády
    • Úspech našich žiakov v OK Fyzikálnej olympiády

    • 31. 3. 2022
    • Tešíme sa z ďalšieho úspechu žiakov: 

     Peter Filip Tichý a Adam Fedorjak z IX. B , obsadili v okresnom kole Fyzikálnej olympiády vo svojej kategórii

     2. a 3 miesto. 

      

     Blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov v ďalších kolách. 

   • Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň
    • Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň

    • 29. 3. 2022
    • Školské kolo súťaže v prednese umeleckej literatúry Hviezdoslavov Kubín prebehlo 17. marca 2022. V II. aj III. kategórii boli zastúpené obe formy, poézia a próza. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestachn postupujú do okresného kola súťaže. 

     Kategória II.:        

     Poézia:

           1. Juraj Čuži (VI.C)

           2. Alexandra Jutková (VI.B)

           3. Martin Puškáš (VI.C)

           4. Jakub Sokol (VI.C)

     Próza:

            1. Kristína Tomčiková (V.A)

            2. Nela Longauerová (V.A)

            3. Marek Uhrín (V.A) a Stela Králiková (V.B)

     Kategória III:

     Poézia:

             1. Lukáš Tomajko (VIII.A)

     Próza:

             1. Ivana Orosová (VII.B)

   • Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň
   • Bádatelia na hodinách chémie a biológie
    • Bádatelia na hodinách chémie a biológie

    • 24. 3. 2022
    • Na hodine chémie si žiaci VII.A svoje vedomosti o vlastnostiach chemických látok overili aj formou pokusov.

     Žiaci VI. ročníka pri laboratórnej práci pozorovali klíčenie rastlín.  

   • Tvorivé rúčky našich prváčikov
    • Pozreli sme sa na krúžok Mladý zdravotník

    • 24. 3. 2022
    • Radi by sme Vám predstavili krúžok mladý zdravotník, pod vedením učiteľky Kuchtovej. Činnosť krúžku je veľmi významná v tom, že pripravuje žiakov prvého stupňa k zdokonaľovaniu sa v zručnostiach prvej pomoci. Zároveň vedie žiakov k zodpovednosti, aby si vedeli poradiť v každej situácii a vedeli pomôcť  nielen sebe, ale aj svojim kamarátom. Krúžok je vedený hravou formou, aby žiaci pochopili a zvládli základy poskytovania prvej pomoci a vedeli ich  použiť v reálnom živote. Deťom sa krúžok veľmi páči a možno je už teraz medzi nimi budúci zdravotník.

    • Zbierka školských pomôcok pre deti z Ukrajiny

    • 21. 3. 2022
    • Žiacky parlament pod vedením p. učiteliek Mgr. Jany Kuchtovej a  Mgr. Michaely Moskaľovej zorganizoval zbierku školských pomôcok. Tá je momentálne ukončená a my Vám aj v mene žiakov našej školy ďakujeme za podporu, ktorú ste im prejavili.  

   • Učíme sa s hrou "Poznáš Slovensko?"
    • Učíme sa s hrou "Poznáš Slovensko?"

    • 21. 3. 2022
    • Žiaci VIII. ročníka si aj formou stolovej hry "Poznáš Slovensko" na hodine geografie overili a prehĺbili svoje vedomosti o Slovensku v oblasti prírody, kultúry a histórie. 

      

   • Potulky mestom v rámci krúžku "Spoznávaj svoje okolie"
    • Potulky mestom v rámci krúžku "Spoznávaj svoje okolie"

    • 21. 3. 2022
    • Štvrtok popoludní sme sa v rámci krúžku "Spoznávaj svoje okolie" zúčastnili prehliadky Potulky mestom s p. M. Kociovou, ktorá nám veľmi zaujímavým spôsobom porozprávala o najznámejších pamiatkach v Košiciach - Dóme sv. Alžbety, Štátnom divadle, Staromestskej radnici a pod.

     Budúci týždeň sa na krúžku tešíme na kvíz k prehliadke. 

    • Venujte nám 2% dane

    • 16. 3. 2022
    • Milí rodičia. 

     Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o podporu, ktorú môžete vyjadriť 2% z dane. Potrebné tlačivo nájdete tu a na stránke školy (Základná škola - 2% dane).

     Získané finančné prostriedky nám pomôžu zlepšovať podmienky a možnosti vzdelávania na našej škole. 

      

     Za Vašu podporu vopred ďakujeme.