• Téneri v škole
    • Téneri v škole

    • 23. 2. 2024
    • Na hodinách telesnej výchovy si žiaci druhých ročníkov opäť pod vedením trénera vyskúšali ako sa pripravujú športovci.

   • Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň
    • Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň

    • 23. 2. 2024
    • Mali sme súťaž v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Na Slovensku oslávi jubilejný 70. ročník. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou svojho druhu. Vznikol pre potreby zdokonalenia výslovnosti v slovenskom jazyku. Prepájal sa s inými druhmi umenia, slúži na vyjadrenie vlastných pocitov, zájmov, názorov a postojov.

     Na našej škole je vždy výzvou pre žiakov-recitátorov. Aj v stredu si spolu zasúťažili a zároveň vychutnali spoločný umelecký zážitok z prednesu. Recitátorske výstupy boli skvelé, umiestnenia sú takéto:

     Poézia:

     1. Jozef Čorba

     2. Kristína Merreiderová

     3. Michaela Gerenyiová

      

     Próza:

     1. Žofia Beneš

     2. Matej Šimko

     3. Branko Pirčák

     Blahoželáme a tešíme sa na ďalší rok!

   • Úspešní žiaci v Ekonomickej olympiáde
    • Úspešní žiaci v Ekonomickej olympiáde

    • 21. 2. 2024
    • Žiaci VIII. a IX. ročníka sa na hodinách informatiky zapojili do riešenia Ekonomickej olympiády, v ktorej dosiahli v rámci Košického kraja veľmi pekné výsledky.  Do súťaže sa zapojilo 214 škôl a otestovalo sa viac ako 6000 žiakov a medzi 50timi najlepšími v Košickom kraji sa naši žiaci umiestnili na týchto miestach: 

     Michaela Štefková IX.A - 2.miesto

     Kristína Pandová IX.B - 5.miesto 

     Michal Kušnierik IX.B - 13.miesto

     Medzi najlepšími sa umiestnili aj Samuel Krajňák a Nela Begálová z IX.B

     Všetkým srdečne blahoželáme 👍

      

   • Relaxačné maľovanie počas prestávok
    • Relaxačné maľovanie počas prestávok

    • 20. 2. 2024
    • Žiaci I.B aktívne a zmysluplne trávia prestávky maľovaním.

     Čo zlepšuje maľovanie?

     • písanie - tým, ako deti držia farbičky, si rozvíjajú silu ruky a zručnosť (je to vlastne akýsi tréning na úchop pera
     • lepšia vizuomotorická koordinácia (koordinácia ruka-oko)
     • rozvíja koncentráciu a trpezlivosť
     • vzdeláva
     • stimuluje kreativitu
     • je to forma sebavyjadrenia
     • zodpovednosť za spoločnú prácu
     • čas "offline"

     Za zakúpenie žiaci ďakujú manželom Murankovým.

   • EXPERT Geniality show
    • EXPERT Geniality show

    • 20. 2. 2024
    • Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl Top Expertami sa stali:

     Michal Vaľa - 1. miesto v online forme

     Radoslava Mária Kalakayová - 13. miesto v prezenčnej forme

     Obaja sa zaradili medzi 30% najúspešnejších. Nelka Longauerová a Tomáš Edgar Hajduk boli účastníkmi, ktorí výborne reprezentovali našu školu.

     Srdečne blahoželáme!

   • VŠETKOVEDKO
    • VŠETKOVEDKO

    • 20. 2. 2024
    • Súťaž pre všetkých žiakov prvého stupňa ZŠ. Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími, 15. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže. V rámci našej školy sme mali 19 úspešných riešiteľov.

     Najúspešnejším Všetkovedkom školy sa stala Larisa Harčariková z 2.C.

     1. miesto vo svojej kategórii obsadili (prvýkrát súťažili žiaci 1. ročníka):

     Ribo Gabriel 1.A

     Oskar Bauer 1.B

     Karolína Jurčíková 1.B

     Dorota Mokrišová 1.B

     Elena Vaszilyová 1.B

      

     Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme!

   • Vyhodnotenie okresného kola Dejepisnej olympiády
    • Vyhodnotenie okresného kola Dejepisnej olympiády

    • 19. 2. 2024
    • 5. februára sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády, v ktorom náš žiak Michal Vaľa zo VI.A získal 1.miesto v kategórii F. V kategórii C - žiačky Barbora Hubaľová a Ivana Orosová z IX.B sa stali úspešnými riešiteľkami. 

     Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme úspešným riešiteľom! 

   • Vyhodnotenie okresného kola Matematickej olympiády
    • Vyhodnotenie okresného kola Matematickej olympiády

    • 18. 2. 2024
    • 24.januára sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády pre V. a IX. ročník. V kategórii Z5 boli štyria naši piataci úspešnými riešiteľmi a umiestnili sa aj na pekných popredných miestach: 

     Vanda Sičáková V.A - 5. miesto 

     Kristína Bónová V.A - 7. miesto

     Samuel Gál V.B a František Sabol V.A - úspešní riešitelia.

     Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

      

      

      

   • Pozdrav našich lyžiarov z lyžiarskeho výcviku⛷️
    • Pozdrav našich lyžiarov z lyžiarskeho výcviku⛷️

    • 13. 2. 2024
    • Tento týždeň sú žiaci VII. až IX. ročníka na lyžiarskom výcviku v lokalite Malino Brdo. Napriek nie úplne ideálnemu počasiu veríme, že začínajúci lyžiari majú možnosť objaviť krásy tohto zimného športu a tí skúsenejší príležitosť zdokonaliť svoje lyžiarske zručnosti.

     Tešíme sa na to, ako sa s nami podelia o svoje zážitky po návrate a želáme im bezpečný a radostný pobyt na svahu! ⛷️🏂

      

    • Karneval v ŠKD

    • 12. 2. 2024
    • V piatok poobede sa ako mávnutím zázračného prútika premenili deti na rozprávkové postavičky, akčných hrdinov, princezné, zvieratká a veľmi veľa ďalších zaujímavých masiek.

     V telocvični vypukla o 14:00 prehliadka masiek, ktoré si zmerali svoje schopnosti v rôznych súťažiach. Nechýbala ani diskotéka.

   • Spoznaj svet s Micro:bitom
    • Spoznaj svet s Micro:bitom

    • 5. 2. 2024
    • V piatok 2.februára sa naši deviataci Adam Danko a Nikita Samarskyi zúčastnili súťaže Spoznaj svet s Micro:bitom, ktorej cieľom je rozvíjanie IT znalostí a popularizácia programovania a robotiky medzi žiakmi základných škôl. Aj napriek tomu, že sme sa súťaže zúčastnili prvýkrát, chlapci obsadili pekné 5.miesto a riešenie jednotlivých úloh zvládli výborne. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Súkromné gymnázium FUTURUM Košice a medzinárodná IT spoločnosť CANCOM Slovakia, s.r.o.

     Ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme sa, že aj naša škola má v rámci IT zručností žiakov svoje popredné miesto medzi košickými školami. 

   • Lyžiarsky výcvik druhákov
    • Lyžiarsky výcvik druhákov

    • 5. 2. 2024
    • Naši šikovní druháci majú úspešne zvládnutý lyžiarsky kurz, počasie im celý týždeň prialo a všetky deti sa naučili lyžovať. Mnohí zdokonalili lyžiarsky štýl pod vedením našich učiteľov. Všetci sme v závere usúdili, že nám týždeň ubehol veľmi rýchlo a určite mnohí našli v lyžovaní veľkú záľubu. Na záver boli odmenení medailami a sladkým prekvapením. 

     Ďakujeme za trpezlivosť našej bývalej p.učiteľke Mgr.Baliovej a učiteľom Mgr.Jankovej, Mgr.Hančinovi a Mgr.Zvolenskému.

     Tešíme sa z úspešného zvládnutia lyžiarskeho kurzu a deťom prajeme ešte mnoho krásnych zážitkov na lyžiach. 

   • Interview so žiakmi z III.A
    • Interview so žiakmi z III.A

    • 5. 2. 2024
    • Redaktorka z detského rádia mala rozhovor so žiakmi z III.A. Kládla žiakom rôzne otázky. Odpovede môžu počúvať každé ráno v detskom rádiu Košice.

   • V súťaži "Prezentácia na PC" sme získali CENU POROTY
    • V súťaži "Prezentácia na PC" sme získali CENU POROTY

    • 2. 2. 2024
    • Štvrtok 1. februára na súťaži "Prezentácia na PC" získali Adam Ondika a Ondrej Lučivjanský CENU POROTY za prezentáciu s témou "Naše víkendy inšpirované Slovenskom". Porotcovia ocenili zaujímavú prezentáciu témy s osobnými postrehmi a zážitkami a vlastné materiály pri spracovaní prezentácie. Cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov prezenčné zručnosti, zaujímavé spracovanie tém a vzájomnú spoluprácu. 

     Adamovi a Ondrejovi blahoželáme!