• Európsky deň jazykov sme prepojili s IT
    • Európsky deň jazykov sme prepojili s IT

    • 26. 9. 2023
    • 26. a 27.september je každý rok venovaný Európskemu dňu jazykov a spolu so žiakmi IX.ročníka sme navštívili Americké centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, kde sa žiaci venovali téme "What the future wants". Žiaci aktívne pracovali na rôznych úlohách a diskutovali v angličtine o odborných témach IT oblasti. Zaslúžili si aj pochvalu lektorky Mgr.Z. Eliotovej a my sme radi, že aj takýmto zaujímavým spôsobom mohli stráviť vyučovanie. 

     V závere sme sa zhodli, že aj napriek tomu, aký je svet digitálnych technológii zaujímavý, súhlasíme s tvrdením prispievateľky z Bulharska: 

     "Nezabudli sme na realitu a na to, že internet nie je jediným poskytovateľom zábavy."

   • Štvrtáci sa zúčastnili podujatia "Maľovanie na parkovisku"
    • Štvrtáci sa zúčastnili podujatia "Maľovanie na parkovisku"

    • 22. 9. 2023
    • Každoročne sa počas septembra koná vlajková kampaň Európskej komisie - Európsky týždeň mobility. Kampaň je zameraná na propagáciu a podporu udržateľnej  mobility, ako je cestovanie verejnou dopravou, využívanie cyklodopravy, pešej chôdze a pod.

     Deti dostali priestor na kreslenie obrázkov na asfalt na tému "VEREJNÁ DOPRAVA". Súčasťou podujatia boli cykloraňajky, cykloservis a ďalšie sprievodné aktivity - hudba, stánky, bicyklová šou.

     Na parkovisku v areáli úradu boli k dispozícii vodíkové bicykle, motokáry a pristavený bol aj vodíkový autobus.

     Žiaci si podujatie užili a tiež sa niečo nové dozvedeli.

   • Úspešný projekt "Pokračujeme s micro:bitmi"
    • Úspešný projekt "Pokračujeme s micro:bitmi"

    • 20. 9. 2023
    • Naša škola bola v závere minulého školského roka úspešná v grantovej výzve Nadácie Pontis a NF spoločnosti Telekom s projektom "Pokračujeme s micro:bitom". Hlavným cieľom projektu bolo rozšíriť prostredie micro:bitov  o nové možnosti a to doplnením sád robotov :MOVE Mini, stavebníc Ring:bit bricks ako aj o sady Micro:Bit Smart Science IoT Kit, pomocou ktorých si budú môcť žiaci vytvoriť svoje malé vedecké centrum.

     Žiaci VIII. a IX. ročníka už na skladaní robotov na hodinách informatiky pracujú a veríme, že sa čoskoro pustíme aj do programovania rôznych náročnejších projektov v prostredí makecode.org. 

      

   • Šiestaci navštívili Nemeckú knižnicu
    • Šiestaci navštívili Nemeckú knižnicu

    • 13. 9. 2023
    • Dňa 12.9. sme sa v rámci osláv Medzinárodného dňa jazykov, ktorý si pripomíname v mesiaci september, zúčastnili exkurzie do Nemeckej knižnice v priestoroch Vedeckej knižnice na Hlavnej ulici. Exkurzie sa zúčastnili žiaci VI. ročníka, ktorí sa začínajú učiť nemčinu. V knižnici sa žiaci oboznámili s nemeckou literatúrou, pozreli si zaujímavé video o výrobe Sacherovej torty, vyplnili k téme pracovný list a zahrali si napínavé hry s nemeckou slovnou zásobou. V rámci knižnice sme navštívili aj Americkú knižnicu, kde sa deti oboznámili s anglicky písanou literatúrou.

   • Prvé dni v škole našich prvákov
    • Prvé dni v škole našich prvákov

    • 13. 9. 2023
    • 4. september bol výnimočným dňom pre našich prvákov, ktorí do školských lavíc zasadli po prvýkrát. Hneď v úvode im triedne učiteľky urobili exkurziu po škole, ktorá skončila návštevou u p. riaditeľa, ktorý im porozprával o svojej práci v škole. 

     Veríme, že sa našim prváčikom v škole páči a už poznajú prvé čísla a písmena :) 

   • Sokoliar v ŠKD
    • Sokoliar v ŠKD

    • 12. 9. 2023
    • Domáce aj cudzokrajné dravé vtáky deti obdivovali v ŠKD počas besedy so sokoliarom, ktorý predstavil niektoré druhy, porozprával zaujímavosti a odpovedal na zvedavé otázky. Počas rozprávania prelietali jednotlivé dravce nad hlavami detí.

   • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024
    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

    • 4. 9. 2023
    • Po dvoch krásnych, horúcich a bezstarostných prázdninových mesiacoch sa opäť otvorili brány našej školy. Výnimočne sme privítali najmä tých, ktorí dnes boli v škole po prvýkrát - našich prvákov. Veríme, že ich čakajú dni plné nových vedomostí s ich triednymi pani učiteľkami, naučia sa čítať, písať a počítať. 

     Želáme všetkým žiakom úspešný školský rok 2023/2024, aby chodili do školy s radosťou a zažili veľa úspechov.