• 2.miesto v basketbalovej súťaži 3x3
    • 2.miesto v basketbalovej súťaži 3x3

    • 30. 11. 2023
    • V utorok 28.11. boli chlapci 9. ročníka reprezentovať našu školu v basketbale 3x3. Spomedzi 7 škôl sa prebojovali až do finále kde získali krásne 2. miesto. Chlapci si zaslúžili medaily a škola získala diplom s trofejou.

     Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme k športovým úspechom!

   • Prvé úspechy florbalistov z krúžku
    • Prvé úspechy florbalistov z krúžku

    • 30. 11. 2023
    • Deti navštevujúce krúžok florbalu mali v stredu svoj prvý tohtoročný zápas, ktorý sa konal na ZŠ Park Angelinum. Domov sa vrátili s veľmi pekným víťazstvom a cennými skúsenosťami.

     Gratulujeme!

   • Projekt "Naša trieda číta" v II.B
    • Projekt "Naša trieda číta" v II.B

    • 28. 11. 2023
    • Dnes do triedy II.B dorazilo 20 novučičkých kníh z projektu "Naša trieda číta", ktorá spolupracuje s vydavateľstvom Martinus. Počas prestávok sa žiaci hneď ponorili do pútavého čítania a v celej triede zrazu zavládlo ticho a pohoda. 

   • Slovo bez hraníc
    • Slovo bez hraníc

    • 23. 11. 2023
    • V pondelok 20.11.2023 sa uskutočnil 25. ročník celomestskej recitačnej súťaže "Slovo bez hraníc".

     Je to súťaž v prednese poézie a prózy v materinskom jazyku. Aj keď bez umiestnenia, ale so cťou, našu školu úspešne reprezentovali v silnej konkurencii 130 súťažiacich Richard Wencel z II.A (prednes v slovenskom jazyku) a Orida Ben Jreed z IX.B (prednes v arabskom jazyku).

     Riškovi a Oride ďakujeme a prajeme veľa šťastia v ďalších ročníkoch.

   • Návšteva knižnice trochu inak
    • Návšteva knižnice trochu inak

    • 20. 11. 2023
    • Žiaci III.A a III.B dnes navštívili verejnú knižnicu Jana Bocatia. Boli súčasťou zážitkového učenia - vyskúšali si na vlastnej koži, aké je to byť hendikepovaným človekom. Zistili, že ľudia so zdravotným znevýhodnením to v živote nemajú ľahké.

   • Deviataci vyrazili za kultúrou
    • Deviataci vyrazili za kultúrou

    • 19. 11. 2023
    • V predvečer Medzinárodného dňa študenstva sa žiaci IX.ročníka zúčastnili štvrtok 16.11. divadelného predstavenia SHERLOCK HOLMES a záhada rodu Baskerville v budove Historickej radnice. Zaujímavé a vtipné spracovanie Holmesovho najznámejšieho a najzáhadnejšieho prípadu žiakov pobavilo a veríme, že si odniesli z predstavenia pekný kultúrny zážitok.

   • Program Tréneri v škole
    • Program Tréneri v škole

    • 17. 11. 2023
    • Žiaci druhých ročníkov si na hodinách telesnej výchovy zacvičili netradične. Pohybové aktivity a cvičenie pod vedením profesionálneho trénera sa im veľmi páčilo.

   • Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor
    • Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor

    • 15. 11. 2023
    • Od 7. do 11. novembra prebiehala už tradične aj na našej škole informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci 2. - 9. ročníka a tešíme sa z dosiahnutých výsledkov, kde medzi najúspešnejších žiakov patrili: 

     Kat. Drobec: 1. miesto: Michal Mokriš III.B

                          2. miesto: Viktor Bauer III.B

                          3. miesto: Branislav Pirčák III.A

      

     Kat. Bobrík: 1. miesto: Vanda Sičáková V.A

                          2. miesto: Samuel Gál  V.B

                          3. miesto: Hugo Maďar  IV.A

      

     Kat. Benjamín:1. miesto: Tomáš E. Hajduk  VII.B

                          2. miesto: Dana S. Perederii   VI.A

                          3. miesto: Daniel Lukáč   VII.A

      

     Kat. Kadet:1. miesto: Tamara Bónová   VIII.B

                          2. miesto: Michal Mazáč  VIII.B

                          3. miesto: Adam Tomko  IX.B

      

     Ďakujeme všetkým riešiteľom za účasť a úspešným riešiteľom blahoželáme.  

      

      

   • Deviataci na výstave IT Show
    • Deviataci na výstave IT Show

    • 13. 11. 2023
    • V piatok sa už tradične konal 6. ročník IT Show - výstavy venovanej najnovším digitálnym trendom zo sveta technológií. Žiaci deviateho ročníka si na výstave nielen pozreli novinky zo sveta IT, vyskúšali si aj rôzne herné novinky a úspešne sa zapojili do súťaží, zaujali ich aj pútavé prezentácie z oblasti digitálnej bezpečnosti.

   • Siedmaci na Kurze spoločenského tanca a výchovy
    • Siedmaci na Kurze spoločenského tanca a výchovy

    • 9. 11. 2023
    • Dnes sa začal Kurz spoločenského tanca a výchovy pre žiakov 7. ročníka. Žiaci sa naučia najzákladnejšie tance, spoznajú rôzne rytmy a zoznámia sa s pravidlami správania pri návšteve kultúrnych a spoločenských podujatí.

     Cieľom je tiež všestranná pohybová príprava našich žiakov, keďže v každom ročníku sú pre žiakov pripravené rôzne ďalšie kurzy a aktivity pre rozvíjanie ích prirodzených pohybových schopností. 

   • Zážitkové učenie IV.A - Exkurzia v KOSITe
    • Zážitkové učenie IV.A - Exkurzia v KOSITe

    • 8. 11. 2023
    • V duchu zážitkového učenia pokračuje IV. A aj v mesiaci november. V utorok sa žiaci vybrali do priestorov spoločnosti KOSIT, aby sa aktívnou formou dozvedeli čo najviac o problematike odpadového hospodárstva a ochrane životného prostredia. V priamom prenose  videli spôsob triedenia a recyklácie odpadu. 
     Aktivita sa niesla v znamení hesla - Je lepšie niečo raz vidieť ako stokrát počuť.  
     Súčasťou programu bola aj exkurzia po prevádzke zariadenia na energetické využitie odpadov spojená s interaktívnym výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve. 

     Zaujímavé informácie  zo zážitkového vyučovania štvrtáci využijú v rámci rôznych vyučovacích predmetov (slohu, prírodovedy, príprave projektu, výrobe pexesa, envirokariet o odpade a pod.) ale aj v praktickom živote.

   • Vianočná výzva "Krabičky plné lásky"
    • Vianočná výzva "Krabičky plné lásky"

    • 7. 11. 2023
    • Žiacky parlament v blížiacom sa predvianočnom období srdečne pozýva žiakov našej školy o zapojenie do vianočnej výzvy pre našich dôchodcov s názvom "Krabičky plné lásky". Zbierka bude prebiehať do 8.decembra, aby balíčky stihli zabaliť, poslať a tak potešiť dôchodcov niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým, na zábavu a hlavne zo srdca ❤️

     Krabicu pre Vaše drobnosti nájdete na 2. poschodí pri informatickej učebni. 

   • Ako by si naši žiaci poradili pri riešení mimoriadnych situácií 🚑
    • Ako by si naši žiaci poradili pri riešení mimoriadnych situácií 🚑

    • 5. 11. 2023
    • Na našej škole prebiehalo v piatok praktické účelové cvičenie. Žiaci si mohli otestovať svoje teoretické vedomosti pri riešení mimoriadnych situácií v bežných podmienkach. Po absolvovaní všetkých stanovíšť získali žiaci body. Vyhodnotenie účelového cvičenia:             

      1.miesto chlapci zo VI.A,

     2.miesto dievčatá zo VI.A

     3.miesto dievčatá zo V.B

     Výherci získali sladkú odmenu. Gratulujeme!