• Výstava - najkrajšia jesenná tekvička
    • Výstava - najkrajšia jesenná tekvička

    • 28. 10. 2023
    • Ako už je každoročnou tradíciou, tak aj tento rok v rámci ŠKD vytvorili svojimi úžasnými výtvormi z tekvíc naši žiači výstavu "Najkrajších jesenných tekvičiek"

     Kreativita žiakov a rodičov nemá hraníc a veľmi sa tešíme z tejto výstavy, ktorá takto ozdobila vstup do školy 👌

   • Hallowenske dni na Masarykovej
    • Hallowenske dni na Masarykovej

    • 28. 10. 2023
    • Dni pred jesennými prázdninami a sviatkom Dušičiek sme si na škole obzvláštnili tématickým vyučovaním v maskách spojené s teoretickým účelovým cvičením - zdravotnou prípravou, dopravnou výchovou ako aj projektovou výučbou. Žiaci I. stupňa si užili večierky v ŠKD a triedach. 

     Prajeme všetkým pekné jesenné prázdniny 🎃

   • Úspech v okresnom kole v stolnom tenise
    • Úspech v okresnom kole v stolnom tenise

    • 27. 10. 2023
    • Naši žiaci nás úspešne reprezentovali na okresnom kole v stolnom tenise, v ktorom získali výborné II.miesto.  Chlapcom Tomášovi Orolovi, Martinovi Tažíkovi, Šimonovi Kralikovi a Adamovi Ondikovi srdečne blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

   • Exkurzia IX.B v KOSITe
    • Exkurzia IX.B v KOSITe

    • 26. 10. 2023
    • Žiaci IX.B sa 23.10. zúčastnili exkurzie vo firme KOSIT. Okrem exkurzie po celej vonkajšej časti KOSITu videli žiaci aj stroje fungujúce v interiéri. Nakoniec ich čakali súťaže zamerané na recykláciu a správne triedenie odpadu.

    • Venované všetkým starým rodičom od žiakov II.B

    • 25. 10. 2023
    • Október je mesiac venovaný úcte k starším ľuďom. Starší ľudia majú mnoho životných skúsenosti a vedomosti, ktoré môžu odovzdať ďalším generáciám. Preto je dôležité pristupovať k týmto ľuďom s rešpektom a úctou, ktorá im prináleží aj vďaka tomu, čo v živote zažili. Tejto téme sa venovali žiaci z II.B aj na hodinách slovenského jazyka.

     Pri tejto príležitosti si tiež s pani učiteľkou Kuchtovou pripravili pieseň a báseň, ktorú venujú všetkým starým rodičom na znak úcty a rešpektu.

   • Vyhodnotenie ŠK Olympiády v slovenskom jazyku
    • Vyhodnotenie ŠK Olympiády v slovenskom jazyku

    • 24. 10. 2023
    • Dňa 17.10. prebehlo školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku. V kategórii C súťažili žiaci 8. a 9. ročníka.

     Vyhodnotenie ŠK OSJL:

     1. miesto: Barbora Hubaľová IX.B - postup do OK

     2.-3.miesto: Ema Longauerová, Michaela Štefková IX.A

     Úspešní riešitelia: Denisa Hruščáková IX.A, Sarah Balážová IX.A, Adam Tomko IX.B, Kristína  Dovhalecová VIII.B, Ivana Orosová IX.B, Adam Danko IX.A.

     Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a Barborke prajeme veľa úspechov v okresnom kole. 

   • NAPÍŠ LIST, POTEŠ SRDCE 2023
    • NAPÍŠ LIST, POTEŠ SRDCE 2023

    • 24. 10. 2023
    • NAPÍŠ LIST, POTEŠ SRDCE 2023 - tak znie názov aktivity vyhlásenej Knižnicou pre mládež mesta Košice organizovanej pri príležitosti Októbra - Mesiaca úcty k starším. Pod vedením učiteľov SJL sa do tejto zaujímavej aktivity zapojili žiaci II. stupňa a napísali množstvo krásnych listov adresovaných našim starkým, ktoré poputujú do domovov sociálnych služieb zohriať nie jedno osamelé srdce.

   • Svetový deň jabĺk
    • Svetový deň jabĺk

    • 23. 10. 2023
    • V rámci Svetového dňa pôvodných odrôd jabĺk nás v piatok 20. októbra 2023 navštívili jabĺčkové víly. Tým najmenším porozprávali o tom, aké sú jablká prospešné pre naše zdravie. Deti vílam pohotovo odpovedali na položené otázky a zaspievali im piesne o jabĺčku. Za odmenu ich víly obdarovali chutným, sladkým jabĺčkom. 

     Svetový deň pôvodných odrôd jabĺk je inšpirovaný britským Apple Day a oslavuje sa od roku 1991. Poukazuje na rozmanitosť odrôd jabĺk v jednotlivých lokalitách a cieľom je uznanie a udržiavanie ich prínosu pre miestne bohatstvo.

     Titulný obrázok zdroj: sppk.sk

    • Halloweensky deň

    • 20. 10. 2023
    • Žiacky parlament si pre žiakov školy pripravil 26.10.2023 vo štvrtok "HALLOWEENSKY DEŇ". V tento deň bude prebiehať vyučovanie v maskách.

     Nebojte sa nahodiť rôzne zaujímavé kostýmy a spríjemnite si s nami tento deň pred prázdninami.

   • Zber papiera
    • Zber papiera

    • 19. 10. 2023
    • Od pondelka 16. do 25. októbra prebieha na našej škole zber papiera (okrem kartónu). 

     Papiere je možné priniesť bočným vchodom k p. školníkovi. 

     Vopred ďakujeme. 

   • Žiaci 8. ročníka na Potulkách Starým mestom
    • Žiaci 8. ročníka na Potulkách Starým mestom

    • 18. 10. 2023
    • Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili exkurzie Potulky Starým Mestom s odborným sprievodcom na tému Dvory, pasáže, záhrady. Žiaci mali možnosť počuť odborný výklad o jednotlivých pasážach a dvoroch na východnej strane Hlavnej ulice akými sú Halmiho dvor, pasáž Zlatý orol, pasáž Moja malá Budapešť, pasáž s mediteranským nádychom ukrývajúcim v sebe francúzsku kaviareň a taliansku vinotéku, dvor Východoslovenskej galérie, dvor krásnej secesnej budovy hotela Slávia, dvor protestantskej fary a nádvorie Rodošta.

     Našim ôsmakom k objavovaniu nových zákutí východnej strany Hlavnej ulice svietilo hoci zubaté, ale predsa len optimistické slniečko 🙂

   • Zabudnutý osud Zlatého mesta
    • Zabudnutý osud Zlatého mesta

    • 15. 10. 2023
    • Školský rok sa nám pekne rozbehol a spolu s ním prichádzajú hodiny vlastivedy. Učenie nemusí byť len memorovanie informácií. Dejiny sú predovšetkým príbehy ľudí v minulosti. Niektoré poznáme detailne, iné môžeme vyskladať pomocou histórie.

     Piatok trinásteho si štvrtáci vyšli vlakom posvietiť na Archeoskanzen v Nižnej Myšli. Previedol ich zlatou érou dejín, dobou bronzovou. Zážitok z čítania histórie si umocnili návštevou miest, kadiaľ kráčali a kde žili ľudia z doby, o ktorej sa učia v škole.

     Množstvo archeologických nálezov a autenticita miesta zanechali vnemy, ktoré budú ešte dlho rezonovať a určite pomôžu pochopiť dejiny našej malej krajiny.

   • Školská matematická súťaž 3x3
    • Školská matematická súťaž 3x3

    • 13. 10. 2023
    • Dávame do pozornosti školskú matematickú korešpondenčnú súťaž 3x3 pre žiakov II.stupňa, ktorá bude prebiehať v šiestich kolách počas celého školského roka. Úlohy 1. kola je potrebné odovzdať už pondelok 16. októbra 2023. Viac informácii nájdete tu: 

     https://zsmasarykovake.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD1zdWJqZWN0cy8zNTI1NSZzdWJwYWdlPTA%3D

      

   • Kurz zdravého životného štýlu
    • Kurz zdravého životného štýlu

    • 12. 10. 2023
    • Žiaci 8. ročníka sa budú v najbližších týždňoch zúčastňovať aktivity Kurz zdravého životného štýlu v posilňovni na Popradskej ulici, kde si dievčatá a chlapci posilnili svoju svalovú hmotu pod vedením skúsených trénerov.

     Žiaci majú za sebou prvú hodinu a veríme, že už teraz sa tešia na najbližšie stretnutie s trénermi. 🏋️

   • Ponožkový október
    • Ponožkový október

    • 12. 10. 2023
    • Naša škola už druhý rok v spolupráci so školským parlamentom pripravila

     PONOŽKOVÝ OKTÓBER.

     Zmyslom tejto aktivity je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi, hlavne pre tých, ktorí žijú na ulici. Zistilo sa, že najžiadanejšou časťou oblečenia v charitách a organizáciách starajúcich sa o takých ľudí sú ponožky, ktoré chránia pred chladom, infekciami, uľahčujú takýmto ľuďom chôdzu za pomocou.

     Nie nadarmo aj Švejk hovorieval: „To chce klid a nohy v teple.“

     Takže, prines nové ponožky a hoď ich do škatule na prízemí školy pri klavíri, ktorú pripravili žiaci 5. ročníka spolu s pani učiteľkou A. Nagyovou.

     Viac informácií o aktivite nájdeš tu: https://www.facebook.com/ponozkovyoktober/

     Ďakujeme a tešíme sa, že aspoň malou troškou môžeme pomôcť ľuďom v núdzi.

   • Prebieha zber gaštanov
    • Prebieha zber gaštanov

    • 12. 10. 2023
    • Pripomíname žiakom ZBER GAŠTANOV, ktorý aktuálne prebieha na našej škole od 9. do 13. októbra. Gaštany viete odovzdať u p. školníka. 

     Využite dnešné krásne slnečné počasie na prechádzku a spojte príjemné s užitočným 🌞

   • Kurz gymnastiky pre žiakov I. ročníka
    • Kurz gymnastiky pre žiakov I. ročníka

    • 9. 10. 2023
    • Žiaci I.A a I.B momentálne navštevujú dvojtýždňový kurz gymnastiky a musíme uznať, že im to ide výborne.

     Cieľom kurzu je rozvíjať u detí hravou formou, prostredníctvom gymnastických cvičení a cvičebných prvkov koordinačné, silové, vytrvalostné a kondičné schopnosti a súčasne získať dobre pohybové zručnosti. 

   • Tréneri v škole
    • Tréneri v škole

    • 5. 10. 2023
    • Program Tréneri v škole je zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodín telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, na budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti. Je určený pre žiakov 2. ročníka, ktorí pod vedením trénera Milana Plačka už absolvovali prvé hodiny.

   • Prváčikovia majú prvý mesiac za sebou