• Matematický Klokan
    • Matematický Klokan

    • 1. 6. 2023
    • Najväčšia medzinárodná matematická súťaž mala svoje zastúpenie aj v našej škole. V našich laviciach súťažilo až 70 žiakov. Úspešných riešiteľov bolo 22. 

     Medzi najlepších sa zaradili:

     I.A - Tomáš Procivňák, Oliver Sonntag, Jonáš Kočiško

     I.C - Patrik Fecko

     II.A - Tereza Hubaľová

     V.A - Michal Vaľa, Radoslava Mária Kalakayová

     V.B - Edo Skyba

     Srdečne blahožláme a prajeme veľa ďalších úspechov!

   • Športový úspech nášho žiaka
    • Športový úspech nášho žiaka

    • 1. 6. 2023
    • Jakub Sokol zo VII.B sa v súťaži Taekwon-Do WT Karlovač open 2023 v katgórii kadet do 45kg umiestnil na úžasnom 1.mieste.

     Jakubovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach. 

   • Exkurzia žiakov VIII.A v CEV v KOSITE
    • Exkurzia žiakov VIII.A v CEV v KOSITE

    • 31. 5. 2023
    • "Čas konať!" je heslom vzdelávacieho programu Centra enviromentálnej výchovy Nadácie KOSIT v Košiciach, ktorej cieľom je zvyšovať u žiakov a študentov vedomosti o správnom nakladaní s odpadom a tak zabrániť znečisťovaniu životného prostredia. Žiaci VIII.A dnes absolvovali exkurziu, ktorej súčasťou bola aj prehliadka časti areálu - triedičky plastov, papiera, spaľovne aj samotnej kabíny ovládania žeriavov na náklad odpadu. Dozvedeli sme sa o ekologických riešeniach spracovania odpadu, moderných technológiách šetrných k ŽP a význame zariadení ZEVO vo svete a na Slovensku.  

      

   • Príjemne strávené popoludnie v areáli školy
    • Príjemne strávené popoludnie v areáli školy

    • 31. 5. 2023
    • Posledné rodičovské združenie bolo, ako už na našej škole býva tradíciou, spojené s posedením pri guláši. Stretnutie rodičov, učiteľov a detí v prostredí školského dvora pri chutnom guláši a kávičke  sa nieslo v priateľskej atmosfére a veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj ďalší školský rok. 

   • Včelár v MŠ
    • Včelár v MŠ

    • 30. 5. 2023
    • Deti sa oboznámili so životom včielok, ako vzniká med a ako sa zbiera. Aké liečivé účinky má propolis, čo sa dá vyrobiť z včelieho vosku a veľa ďalších zaujímavých informácií. Stretnutie s včelárom sa im veľmi páčilo.

   • Ukáž, čo vieš! - 3. miesto
    • Ukáž, čo vieš! - 3. miesto

    • 29. 5. 2023
    • Ukáž, čo vieš nám vo finálovom kole prinieslo krásne 3. miesto.

     Za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme a gratulujeme žiakom:

     IV.A - František Sabol, Vanda Sičáková

     IV.B - Lara Bonk, Maxim Sokol, Zoja Kolibábová, Nikita Magnes

     Za prípravu na súťaž ďakujeme p. učiteľke

     PaedDr. Kalakayovej.

   • Finále detskej atletiky
    • Finále detskej atletiky

    • 28. 5. 2023
    • Žiaci II. a IV. ročníka sa v piatok zúčastnili Finále detskej atletiky, na ktoré sa dostali vďaka výborným výkonom počas celého roka. Spomedzi veľkej konkurencie si vybojovali krásne 4. miesto, za ktoré získali chutnú odmenu.

     Veríme, že im motivácia a radosť zo športu ešte dlho vydrží.

   • Didaktické hry žiakov I. stupňa
    • Didaktické hry žiakov I. stupňa

    • 28. 5. 2023
    • V piatok si krásne počasie užili aj žiaci I. stupňa počas didaktických hier, ktoré strávili rôznymi hrami a športovými aktivitami v Mestskom parku. Veľkým bonusom bola aj príprava kulís v rámcie akcie "Imaginácie" a tak mohli žiaci vidieť zaujímavé objekty aj nácvik akrobatov. 

   • Účelové cvičenie žiakov II. stupňa
    • Účelové cvičenie žiakov II. stupňa

    • 28. 5. 2023
    • V piatok 26. 5. 2023 mali žiaci II. stupňa účelové cvičenie, pri ktorom si overili svoje zručnosti a vedomosti v rámci zdravotníckej prípravy, prácu s mapou a spoluprácu pri orientačnom behu a tiež pri športových aktivitách. Keďže žiaci súťažili v družstvách a v rámci triedy navzájom spolupracovali, po absolvovaní všetkých aktivít a následnom vyhodnotení získala trieda 

     VIII.A  - 1. miesto

     VIII.B - 2. miesto 

     VI. A - 3. miesto.

     Všetky triedy si však zaslúžia veľkú pochvalu, keďže o víťazoch rozhodovali sekundy. 

   • Športový úspech našej žiačky v in-line korčuľovaní
    • Športový úspech našej žiačky v in-line korčuľovaní

    • 25. 5. 2023
    • Naša žiačka Zoe Bella Morales sa zúčastnila sobotňajšej súťaže Majstrovstiev Slovenska v in-line korčuľovaní. Zoe sa v kategórii dlhé trate umiestnila na krásnom 1. mieste.

     Zoe k úspechu blahoželáme a tešíme sa z jej športových výsledkov. 

   • Botanikiáda 2023
    • Botanikiáda 2023

    • 25. 5. 2023
    • Aj biológia môže byť zábavná! O tom sa presvedčili 24. mája naši žiaci Michal Vaľa a Peter Kočiško z V.A. Zúčastnili sa regionálneho kola 12. ročníka Botanikiády s témou "Voda, základ života".

     Michal Vaľa z V.A patril medzi 4 najúspešnejších riešiteľov súťaže a my chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy. 

   • Úspech v atletických súťažiach
    • Úspech v atletických súťažiach

    • 24. 5. 2023
    • V utorok 16.5. sa naše žiačky a žiaci z tried 8.A, 8.B a 9.A zúčastnili atletickej súťaže. Pomerali si svoje sily v behu, skoku do diaľky, skoku do výšky, hode vortexom a vo vrhu guľou s rovesníkmi z iných škôl. Úspešne sa umiestnil Tomáš Orol, ktorý získal 3.miesto v hode vortexom. Celkovo získalo chlapčenské družstvo 3. miesto a dievčenské družstvo 5. miesto spomedzi deviatich škôl.

     Ďakujeme žiakom sa výborné výkony a gratulujeme k umiestneniam.

   • Šiestaci na kurze korčuľovania
    • Šiestaci na kurze korčuľovania

    • 23. 5. 2023
    • Kurz korčuľovania dal dnes šiestakom poriadne zabrať, ale vyšlo nám krásne počasie. Naučili sme sa brzdiť, jazdiť dozadu, cibuľky aj korčuľovať vo dvojici. Bolo to náročné, zvládli sme to, veľa sme sa naučili aj napriek tomu, že sme si mysleli, že sa už korčuľovať vieme a už sa tešíme na štvrtok :) 

   • Návšteva SSPMK Garbiarska 4
    • Návšteva SSPMK Garbiarska 4

    • 23. 5. 2023
    • Spojili sme krúžok a ochotných žiakov v rámci žiackeho parlamentu a v mesiaci máj sme si naplánovali milú akciu, spoločenské hry s dôchodcami v SSPMK na Garbiarskej ulici. Vzniklo tak jedno krásne popoludnie, kde sa deti učili od starších a naopak. Popri hre sa veľa rozprávalo, podelili sa o zážitky a nakoniec im naši žiaci aj zaspievali a zarecitovali.

     Na fotkách vidno rozžiarené oči na oboch stranách. 

   • Canisterapia - návšteva milého štvornohého kamaráta 🦮
    • Canisterapia - návšteva milého štvornohého kamaráta 🦮

    • 23. 5. 2023
    • Dnes našu školu a konkrétne triedy I.B, II.A, III.A a III.B navštívil Indigo Menelluine, terapeutický psík s milou cvičiteľkou, aby nám ukázali rôzne terapeutické techniky. Cieľom bolo zapojiť psíka do bežného vyučovacieho procesu, odstrániť u detí strach, ukľudniť a zrelaxovať. Deti sa naučili psíka správne kŕmiť, hladkať, naučili sa dávať základné povely a dokonca s Indigom rátali príklady a čítali.

     Deti si odnášajú príjemný zážitok z inej formy vyučovania.

   • Exkurzia ôsmakov na Okresnom súde Košice I
    • Exkurzia ôsmakov na Okresnom súde Košice I

    • 23. 5. 2023
    • Dňa 23.5.2023 sa vybraní žiaci 8. ročníka v rámci vyučovania trestného práva na hodinách OBN zúčastnili exkurzie na Okresnom súde Košice I. Súdne pojednávanie a následná beseda so sudcom a prokurátorkou boli pre žiakov zaujímavým i poučným zážitkom a učite prispeli k zvýšeniu právneho povedomia našich ôsmakov.

   • Úspech našich mladých zdravotníkov
    • Úspech našich mladých zdravotníkov

    • 18. 5. 2023
    • Našej škole sa podarilo vybojovať krásne 3. miesto v kategórii 1 - Družstvá mladých zdravotníkov I. stupeň, žiaci 3.-5. ročníka ZŠ. 

     Územný spolok SČK Košice - mesto každoročne organizuje súťaž prvej pomoci družstiev mladých zdravotníkov s cieľom overiť teoretické vedomosti, praktické znalosti a zručnosti v prvej pomoci ako prostriedku záchrany života vo verejnom záujme.

     Tento rok sa súťaž konala 18.5.2023 v priestoroch Gymnázia Park mládeže.

     Za výborné umiestnenie a skvelé výkony sa postarali žiaci:

     Dominika Salajová III.B

     Emma Blaszcyk III.B

     Liana Bogdanovská III.B

     Michaela Gerenyiová III.B

     Viktória Dorová III.A

     Samuel Liba V.B

     Za prípravu žiakov ďakujeme p. učiteľke Jane Kuchtovej. :-)

   • Štvrtáci aktívne v Škole v prírode na Donovaloch
    • Štvrtáci aktívne v Škole v prírode na Donovaloch

    • 18. 5. 2023
    • Tento týždeň naši štvrtáci trávia v škole v prírode na Donovaloch v Tramtárii a musíme uznať, že aj napriek nepriaznivému počasiu si užívajú parádne aktivity. Divadielko, diskotéka, Talentmánia, ranné rozcvičky, jazda na koňoch, rôzne športové aktivity ako aj návšteva detskej dedinky Hababuky...to všetko stihli tento týždeň a veríme, že si odtiaľ prinesú plno nezabudnuteľných zážitkov :)

   • TVORIVÉ RÚČKY trochu inak - v Ekocentre SOSNA
    • TVORIVÉ RÚČKY trochu inak - v Ekocentre SOSNA

    • 11. 5. 2023
    • Malí umelci a ochrancovia prírody dnes strávili popoludnie v DOBREJ SPOLOČNOSTI našej prirody v Ekocentre SOSNA s aktivitou pod názvom Vták - majster staviteľ. V programe sa deti priblížili svetu operencov, naučili sa tvoriť z materiálov, ktoré májú v prírode k dispozícii. Zahrali sa na mláďatá a dravce a spoločne objavili Hobití domček.

     Deti prežili krásne popoludnie s úžasnou pani lektorkou.

   • Tretiaci na "Potulkách mestom"
    • Tretiaci na "Potulkách mestom"

    • 10. 5. 2023
    • Dnes si tretiaci vychutnali veľmi obohacujúce, zábavné a inšpiratívne POTULKY s pánom Kolcunom. Poodrýval historické zaujímavosti nášho prekrásneho mesta spôsobom jemu vlastným. Deti zaujal, aj vyprovokoval k mnohým všetečným otázkam.

     Bol to zážitok, ktorý určite zarezonoval v ich hlávkach, aj srdiečkach a budú si ho pamätať dĺho, dĺho...

     .