• Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2022/2023
    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2022/2023

    • 7. 12. 2022
    • Testovania sa zúčastnilo 19 žiakov v kategórii 1A ( 5.-7. ročník) a 27 žiakov v kategórii 1B

     (8.-9. ročník).

     Výsledky:

     kategória 1A:

     1. miesto - Tamara Bónová (VII.B)

     2. miesto - Šimon Očenáš (VII.B)

     3. miesto - Tomáš Edgar Hajduk (VI.B)

     kategória 1B:

     1. miesto – Adam Tomko (VIII.B)

     2. miesto – Oliver Tӧkӧly (IX.A)

     3. miesto – Rebecca Michvociková (IX.A)

     Tamarke a Adamovi prajeme veľa šťastia v okresnom kole!

   • Mikuláš v materskej škole
    • Mikuláš v materskej škole

    • 6. 12. 2022
    • Mikuláš s anjelmi zavítal aj do materskej školy.

     Potešili sa všetci drobčekovia, pred Mikulášom vystupovali v triede Mravčekovia.

     Zahanbiť sa nedali ani v triede Sovičky, veď všetci za odmenu dostali mikulášske balíčky.

   • Navštívil nás Mikuláš
    • Navštívil nás Mikuláš

    • 6. 12. 2022
    • Na škole sa dnes po chodbách prechádzalo veľa čertíkov, anjelikov ale aj škriatkov. Rozžiarené oči, veselé výkriky a úsmevy sa objavili na tvárach žiakov, keď do tried vkročil Mikuláš spolu s anjelmi. Žiaci recitovali básničky, spievali piesne a dostali balíčky plné prekvapení.

   • Prváci na hodine informatiky kreslili vianočný stromček
   • Vyhodnotenie zberu gaštanov
   • Červená stužka - podpora zo IV.B
    • Červená stužka - podpora zo IV.B

    • 3. 12. 2022
    • Počas 1.decembra – medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku, ktorá je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS a je aj značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi.

   • Beseda o včelách v ŠKD
    • Beseda o včelách v ŠKD

    • 3. 12. 2022
    • V ŠKD sa deti na celoklubovej besede mohli dozvedieť o živote včiel a včelárov. Odpovedali na otázky, vymaľovali si včielku Maju alebo úľ. Na záver ochutnali sladký med.

   • Súťaže Všetkovedko a Expert geniality
    • Súťaže Všetkovedko a Expert geniality

    • 30. 11. 2022
    • Dnes 30.11.2022 sa v našej škole uskutočnila súťaž Všetkovedko a Expert geniality. Veríme, že sa našim žiakom darilo a že si overili svoje vedomosti v rôznych oblastiach.

   • Basketbalová súťaž 3x3
    • Basketbalová súťaž 3x3

    • 29. 11. 2022
    • Žiaci 8. a 9. ročníka sa 29.11. zúčastnili basketbalovej súťaže 3x3. Za svoj výborný herný prejav a basketbalové výkony sa nemusia hanbiť, ale na prvé miesto to tentokrát nestačilo. Nakoniec si spomedzi veľkej konkurencie vybojovali 4. miesto.

   • Projekt MODULY 2022/2023 - druhá hodina
   • Deti z MŠ navštívili interiérové ihrisko Jaymo
   • Otvorená hodina matematiky pre budúcich prváčikov
   • Beseda o závislostiach                       s MUDr. Alenou Škvarlovou
    • Beseda o závislostiach s MUDr. Alenou Škvarlovou

    • 24. 11. 2022
    • Fotky. Dňa 23.11.sa uskutočnila beseda s pani doktorkou MUDr. Alenou Škvarlovou na tému závislosti. Deti téma zaujala o čom svedčilo množstvo otázok. Beseda prebehla v 6.odd. s pani vychovávateľkou Tomčikovou.

    • Srdečne Vás pozývame stráviť predvianočné obdobie na Masarykovej

    • 23. 11. 2022
    • Aj na našej škole sme si nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov a budúcich prváčikov pripravili rôzne aktivity, ktorými si v pohodovej športovej a sviatočnej atmosfére chceme užiť predvianočné obdobie. 

     10.decembra vás všetkých pozývame na Stolnotenisový turnaj pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy. 

     13.decembra v rámci "DOD - Vianoce v škole" vás pozývame na prehliadku našej školy spojenú s tvorivými dielňami, burzou výrobkov a posedením pri vianočnom stromčeku. 

     Tešíme sa na spoločne strávený predvianočný čas. 

   • Výborné umiestnenie v Okresnom kole v stolnom tenise
    • Výborné umiestnenie v Okresnom kole v stolnom tenise

    • 15. 11. 2022
    • 15.11. nás úspešne reprezentovali žiaci našej školy na Okresnom kole v stolnom tenise. Šimon Kralik, Alexej Gálik, Daniel Šulkovský, Adam Seman, Dominik Varga a Martin Hudák si v turnaji vybojovali výborné

     2. miesto.

     Chlapcom gratulujeme a prajeme ďalšie športové úspechy.

   • Úspech našej žiačky vo výtvarnej súťaži
    • Úspech našej žiačky vo výtvarnej súťaži

    • 15. 11. 2022
    • Vo výtvarnej súťaži Najkrajší sen, získala                1. miesto v III. kategórii naša žiačka Radoslava Mária Kalakayová z V.A.           Za odborné vedenie ďakujeme pani učiteľke Mgr. Janke Jankovej.

     Radke gratulujeme k veľkému úspechu v silnej konkurencii!

   • Projekt MODULY 2022/2023 - Tance do škôl
    • Projekt MODULY 2022/2023 - Tance do škôl

    • 14. 11. 2022
    • Žiaci II.A a III.A sa zapojili v rámci hodín telesnej výchovy do projektu MODULY, ktorý sprostredkováva Tanečné štúdio Hviezdička. Cieľom projektu je ponúknuť ozvláštnenie hodín telesnej výchovy, rozvinúť a nasmerovať záujem o tanec v jeho širokej štýlovej, rytmickej a výrazovej rozmanitosti, motivovať a vytvoriť vzťah k tanečnému prejavu a improvizačnej tvorivosti. Súčasťou modulu je nácvik viacerých tanečných štýlov v ich základnej podobe, ktoré sa prepoja v záverečnú kombináciu a prezentáciu.

    • Jesenné upratovanie detského ihriska

    • 14. 11. 2022
    • Stromy farebné lístie zhodili, aby sa na zimu pripravili. Perina z lístia detské ihrisko zasypala, keby tak prišla víla, čo by to lístie odpratala. Naši škôlkari s pani učiteľkami na vílu nečakali, lístie s radosťou odhrabali.

   • Stolnotenisový turnaj
    • Stolnotenisový turnaj

    • 9. 11. 2022
    • V uplynulých týždňoch sa na našej škole počas veľkých prestávok konal stolnotenisový turnaj. Žiaci a žiačky súperili proti sebe v napínavých zápasoch kde ukázali svoj talent, tvrdý tréning a šikovnosť. Žiaci a žiačky na najlepších umiestneniach získali vecné ceny, diplomy, poháre a postup na okresné kolo. Za organizáciu ďakujeme pánom učiteľom Hančinovi a Zvolenskému