• Dramatizácia rozprávky "Múdry dedko" v triede Mravčekov v MŠ
   • Vyhodnotenie okresného kola Olympiády v anglickom jazyku
    • Vyhodnotenie okresného kola Olympiády v anglickom jazyku

    • 30. 1. 2023
    • V kategórii 1A sa Šimon OČENÁŠ (VII.B) umiestnil ako úspešný riešiteľ na 10. mieste,

     v kategórii 1B obsadil Adam TOMKO (VIII.B) pekné 4. miesto.

     Obidvom chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme!

   • Vyhodnotenie okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku
    • Vyhodnotenie okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku

    • 27. 1. 2023
    • V okresnom kole 33. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku sa naši žiaci umiestnili na pekných miestach.

     kat. 1A: 

     Lukáš Varga VII. A – 3.miesto

     Adam Ondika VII. A – 5. miesto

     kat. 1B:

     Ivana Orosová VIII. B – 7.miesto

     Nina Čižmárová VIII. B – 8.miesto

     Súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri ďalšom štúdiu nemčiny!

   • Kreatívne na krúžku "Tvorivé rúčky"
    • Kreatívne na krúžku "Tvorivé rúčky"

    • 16. 1. 2023
    • Radostne začali nový rok na krúžku "Tvorivé rúčky" s malými umelcami - našimi prváčikmi aj žiakmi II.B triedy. Spoločne sa zahrali so zázračnou plastelínou a vytvorili krásne práce :) 

   • Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády
    • Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

    • 12. 1. 2023
    • Vyhodnotenie výsledkov postupujúcich žiakov školského kola matematickej sútaže Pytagoriáda v jednotlivých kategóriách: 

     kat. P3 

     1.-2.Lucas Grant  III.B

     1.-2.Dávid Pistrák  III.B

     kat. P4 

     1. Martin Gildein    IV.B

     2.-3.Maxim Sokol  IV.B

     2.-3.Patrik Šimko   IV.B

     kat. P5

     1. Benjamín Orgován  V.A

     2. Michal  Vaľa  V.A

     3. Nina  Ďuricová  V.B

     kat. P6

     1. Samuel Lechman   VI.A

     2. Diana Štipčičová    VI.B

     3. Nina Kolibábová    VI.B

     kat. P7

     1. Martin Dulin   VII.A

     2. Tamara Bónová  VII.B

     3. Lukáš Varga   VII.A

     kat. P8

     1.-2.Ema Longauerová  VIII.A

     1.-2.Ivana Orosová  VIII.B

     3. Zoe Bella Morales  VIII.B

     Blahoželáme úspešným riešiteľom a postupujúcim žiakom prajeme v okresnom kole veľa úspechov. 

    • POZOR ZMENY POPLATKOV!

    • 3. 1. 2023
    • ZMENY POPLATKOV NA ZÁKLADE VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA KOŠICE č. 237 od 1.1.2023

     1. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ - 40€ mesačne na jedno dieťa

     2. Príspevok na činnosť Školského klubu detí (ŠKD) - 15€ mesačne na žiaka

     3. Príspevok na úhradu nákupov v školskej jedálni:

       - desiata 0,55€, obed 1,30€, olovrant 0,45€ - spolu 2,30€

       I. stupeň - 1,90€

      II. stupeň - 2,10€

      Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ je 5€.

     4. Zmena výšky príspevku na Centrum voľného času platí až od 1.9.2023.

     V prílohe je Všeobecne záväzné nariadenie č. 237 k nahliadnutiu.

   • Pasovanie prvákov
    • Pasovanie prvákov

    • 22. 12. 2022
    • Žiaci prvých ročníkov boli pasovaní do cechu školákov. Pred pasovaním splnili "neľahké" úlohy. Od začiatku školského roka sa veľmi snažili, pripravovali a učili. Zarecitovali básničku, zaspievali pesničku a zložili sľub prvákov. Našim prváčikom gratulujeme a prajeme ďalšie úspešné dni, mesiace a roky na našej škole.

   • Vianočné besiedky v triedach
    • Vianočné besiedky v triedach

    • 22. 12. 2022
    • Dnešný deň sa v triedach konali vianočné posedenia a besiedky spojené s návštevou vianočných trhov. Rozdávanie darčekov, pochutnávanie si na chutných dobrotách a vianočnom punči sa niesli v duchu vianočných kolied a zábavy. 

     Prajeme všetkým žiakom krásne a požehnané Vianoce plné oddychu a načerpania nových síl. 

   • Starkých potešili žiaci našej školy
    • Starkých potešili žiaci našej školy

    • 20. 12. 2022
    • V rámci predvianočných prekvapení navštívili našich starkých aj žiaci zo Základnej školy na Masarykovej ulici. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Michaely Moskaľovej vyrobili krásne vianočné pozdravy, ktorými ich obdarovali. Seniorom darovali úsmev i pohladenie. Radosť mali žiaci aj naši starkí.

   • Vianočná besiedka v triede Sovičky
   • Tvorivé dielne v triede v MŠ
   • CROSSFIT - kurz zdravého životného štýlu
    • CROSSFIT - kurz zdravého životného štýlu

    • 17. 12. 2022
    • Žiaci VIII.A a VIII.B v piatok ukončili kurz zdravého životného štýlu, ktorý je na našej škole v spolupráci s Fitnesscentrom Borovicový Háj už niekoľkoročnou tradíciou. Cieľom kurzu je pod vedením profesionálnych trénerov zvyšovať telesnú a pohybovú zdatnosť a výkonnosť našich žiakov a utvárať životné postoje k zdravému životnému štýlu.

      

   • Vianočné tvorenie v III. oddelení ŠKD
    • Vianočné tvorenie v III. oddelení ŠKD

    • 17. 12. 2022
    • Predvianočná nálada je aj v ŠKD v plnom prúde a naši šikovní žiaci si spolu s p. vychovávateľkou Ivanou Jurekovou vyrábali rôzne vianočné ozdoby a pohľadnice. 

   • Kurz spoločenského tanca majú siedmaci úspešne za sebou
    • Kurz spoločenského tanca majú siedmaci úspešne za sebou

    • 16. 12. 2022
    • Žiaci VII.A a VII.B sa počas 5 týždňov stretávali na kurze spoločenského tanca v školskej telocvični, kde sa pod vedením inštruktora naučili základné kroky štandardných aj latinsko-amerických tancov, ako sú tance Waltz, Viedenský valčík, Cha-chu, Rumbu a Jive.

     Veríme, že sa siedmaci počas kurzu nielen niečo nové naučili a zabavili, ale tiež získali pozitívny vzťah k spoločenským tancom. 

   • Projekt MODULY - Tance do škôl u našich druhákov
    • Projekt MODULY - Tance do škôl u našich druhákov

    • 16. 12. 2022
    • Všeobecnú pohybovú prípravu sa snažíme rozvíjať aj formou tanca, kde sa v rámci projektu MODULY - Tance do škôl učili naši druháci a tretiaci tancovať pod vedením profesionálnej trénerky. 

     Hodiny tanca mali u druhákov aj tretiakov veľký úspech! 

   • Príjemne strávený čas "Vianoc na našej škole"
    • Príjemne strávený čas "Vianoc na našej škole"

    • 13. 12. 2022
    • Úžasné stretnutie žiakov, rodičov a starých rodičov s učiteľmi a vedením školy pri vianočných vystúpeniach našich žiakov, spojených s tvorivými dielňami na Luciu a burzou vianočných výrobkov dopadlo výborne.

     Veľmi sa tešíme, že sme vás mohli po dlhšej pauze privítať v našej škole a stráviť tento predvianočný čas pri riaditeľskom punči a ochutnávke jedál našej školskej jedálne. 

   • Vianočné tvorenie na Masarykovej
    • Vianočné tvorenie na Masarykovej

    • 12. 12. 2022
    • Prípravy na Vianoce prebiehajú aj na našej škole v plnom prúde a žiaci na hodinách VYV a THD ako aj v rámci triednických hodín, tvoria rôzne výrobky, ktoré si budete môcť v rámci popoludnia Vianoce na našej škole aj zakúpiť . 

      

   • ENTER : programovanie s micro:bitom na hodine informatiky
    • ENTER : programovanie s micro:bitom na hodine informatiky

    • 12. 12. 2022
    • V rámci spolupráce s organizáciou Aj Ty v IT, sme pre žiakov VIII.A, VIII.B a IX.A triedy pripravili podujatie "ENTER : programovanie s micro:bitom pre pokročilých"v rámci ktorého sa žiaci naučili pokročilé funkcie programovania mini počítača - micro:bitu k téme Smart Home. 

     V závere workshopu žiaci pomocou senzorov naprogramovali micro:bit na samozalievanie kvetov :)