• Preteky v Bikrose

    • 19. 10. 2021
    • Vratko Kulčar, žiak 9.B triedy a Jakub Alexander Leca, absolvovali preteky v Bikrose. Vratko ako neregistrovaný pretekár a vyhral prvé miesto v dvoch dňoch za sebou (v sobotu a v nedeľu).  Jakub ako registrovaný pretekár v klube All stars racing team vyhral dvakrát 3. miesto a časovku. Chlapcom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov!

    • Plachého míľa v ŠKD

    • 8. 10. 2021
    • Dňa 5.10 sa naši žiaci zúčastnili bežeckej súťaže Plachého míľa v rámci ŠKD.

     1. miesto: Natália Kokoľusová (I.B)

                     Oliver Kenda (II.B)

     2. miesto: Dorota Krážeľová (II.B)

                     Michael Kazimír (II.B)

     3. miesto: Alexander Kisti (I.A)

                     Lara Bonk (III.B)

                    

    • Majstrovstvá Slovenska v in-line korčuľovaní

    • 7. 10. 2021
    • Srdečne blahoželáme našej žiačke Zoe Morales (7. B), ktorá sa 26.9.2021 zúčastnila Majstrovstiev Slovenska v in-line korčuľovaní na krátke trate. V kategórii Žiačky-A obsadila celkovo krásne 2. miesto.

    • Online ENTER konferencia

    • 7. 10. 2021
    • Online ENTER konferenciu s hlavnou témou "Vstúpte do sveta príležitosti", sledovali žiaci 7. a 9. ročníka. Konferenciou ich sprevádzal GOGO a Zuzana Kovačič Hanzelová.

     Hlavnou myšlienkou konferencie bolo dozvedieť sa o trendoch vo vzdelávaní, možnostiach štúdia či využitia talentu a ako technológie ovplyvnia pracovný trh.

     Veríme, že TALK - inšpirujúca diskusia so známymi mladými ľuďmi a WORKSHOP s GOGOM, budú pre našich žiakov pozitívnou inšpiráciou pri výbere ich povolaní v dnešnej bohatej digitálnej dobe.

    • Zapojili sme sa do súťaže GalaxyCodr v programovaní

    • 7. 10. 2021
    • Aj žiaci našej školy sa v rámci hodín informatiky zapojili do interaktívnej vzdelávacej hry GalaxyCodr v spolupráci so spoločnosťou Kaufland. Prezenčne, aj počas online hodín, sme programovali a prekonávali Spikové vesmírne dobrodružstvá

    • Záložka do knihy spája

    • 7. 10. 2021
    • Projekt Záložka do knihy spája - spojí našu školu so školou v ČR. Tieto záložky pre kamarátov z Českej školy pripravili žiaci 4.B triedy