• Deň pôvodných odrôd jabĺk v I. oddelení ŠKD
    • Deň pôvodných odrôd jabĺk v I. oddelení ŠKD

    • 23. 10. 2022
    • Pani vychovávateľky si pre deti v každom oddelení ŠKD pri príležitosti Dňa pôvodných odrôd jabĺk pripravili rôzne aktivity, porozprávali sa o tom aké sú dôležité pre zdravie, vyrábali jabĺčka...

     V I. oddelení mali aj posedenie pri jabĺčkovom čaji a ochutnávku rôznych odrôd tohto ovocia.

   • Prváci na hodinách informatiky
    • Prváci na hodinách informatiky

    • 23. 10. 2022
    • Žiaci prvých ročníkov sa na hodinách informatiky oboznamujú nielen s počítačmi v PC učebni, ale aj s tabletmi. Riešia rôzne postupnosti a kódujú, ako aj úlohy rozavíjajúce ich algoritmické a kritické myslenie.

   • Beseda o jabĺčkach v III. oddelení ŠKD
    • Beseda o jabĺčkach v III. oddelení ŠKD

    • 23. 10. 2022
    • V piatok poobede mali žiaci tretieho oddelenia besedu o jabĺčkach. Na záver si v skupinách zopakovali v kvízoch, čo sa naučili a poskladali si jabĺčkové puzzle.

   •  Deň jablka v ŠKD - VII. oddelenie
    • Deň jablka v ŠKD - VII. oddelenie

    • 23. 10. 2022
    • V rámci ŠKD si deti zo VII. Oddelenia vytvorili spoločné veľké jabĺčko a ako prebieha jeho vznik, tým si pripomenuli Deň pôvodných odrôd jabĺk.

   • Návšteva knižnice - I. oddelenie ŠKD
    • Návšteva knižnice - I. oddelenie ŠKD

    • 23. 10. 2022
    • Deti I.oddelenia s pani vychovávateľkou navštívili Verejnú knižnicu J.Bocatia, kde da prváci oboznámili s knižnicou, jej pravidlami. Dostali svoj čitateľský preukaz a mohli si vypožičať prvé knihy.

   • Workshop programovania digitálnych hier
    • Workshop programovania digitálnych hier

    • 21. 10. 2022
    • Žiaci IV. až VI. ročníka včera absolvovali zaujímavú ukážkovú hodinu v programovaní hier. Štvrtáci a piataci pracovali v prostredí Scratch, šiestaci svoju hru programovali v prostredí gdevelop.io. 

     Svoje počítačové zručnosti žiaci rozvíjali na workshope, ktorý prebehol vďaka spolupráci s OZ Hemisféra. 

     V prípade, že Vás programovanie zaujalo, je tu možnosť prihlásiť sa na krátke kurzy vývoja digitálnych hier zdarma na itskola.sk.

      

   • Úspech našej žiačky v bežeckej súťaži
    • Úspech našej žiačky v bežeckej súťaži

    • 14. 10. 2022
    • Žiaci našej školy sa úspešne zúčastnili 14. ročníka bežeckej akcie Plachého míľa. 

     2. miesto získala Kochanová Amália z III.B

     Všetkým účastníkom ďakujeme za reprezentáciu školy

   • Kurz gymnastiky v prvých ročníkoch
    • Kurz gymnastiky v prvých ročníkoch

    • 20. 10. 2022
    • Od začiatku októbra chodili žiaci prvých ročníkov na kurz, kde si skúšali prvé základy gymnastiky vo Family Gym Oáza pod vedením pána učiteľa Hančina. Každý týždeň chodila jedna trieda. Začiatky boli pre niektrých ťažšie, ale nakoniec to všetci zvládli výborne. Žiakom sa kurz veľmi páčil.

     Viac fotografií jednotlivých tried nájdete vo fotogalérii, alebo kliknutím na triedutu:

       I.AI.BI.C

   • Umenie v informatike
    • Umenie v informatike

    • 14. 10. 2022
    • Na hodine informatiky sa žiaci VI.A a VI.B zahrali na moderných umelcov Op-artu (smer výtvarného umenia). Prvý obrázok bol jednoduchší a pre žiakov veľmi inšpiratívny. Námety pre vlastnú tvorbu si vyhľadávali na internete. Ďalšie obrázky už boli odzrkadlením ich vlastnej predstavivosti, kreativity a priestorového videnia.

   • Tvoríme na hodinách výtvarnej výchovy
    • Tvoríme na hodinách výtvarnej výchovy

    • 14. 10. 2022
    • Žiaci všetkých tried sú veľmi šikovní. Radi by sme prezentovali ich práce, ktoré si môžete prezrieť v časti Spoznávame a tvoríme.

     Žiaci II.B namaľovali zaujímavé jesenné zátišie.

   • Európsky deň jazykov v podaní predstavenia "The Last Wish"
    • Európsky deň jazykov v podaní predstavenia "The Last Wish"

    • 27. 9. 2022
    • Žiaci VI. - IX. ročníka si v rámci Európskeho dňa jazykov precvičili svoje vedomosti z anglického jazyka na činohernom predstavení "Last Wish" v podaní hercov Divadelného centra. 

     https://www.youtube.com/watch?v=80gv6fWYbf0&t=1s

   • Aktivitami nabité prvé týždne školy
    • Aktivitami nabité prvé týždne školy

    • 10. 10. 2022
    • Prvé týždne v škole máme za sebou a naši prváčikovia už píšu svoje prvé písmená, žiaci vyšších ročníkov opakovanie a vstupné písomky. S chuťou sme sa pustili do získavania nových vedomostí a zručností rôznymi zaujímavými metódami a hrami na hodinách matematiy, anglického aj slovenského jazyka, informatiky aj výtvarnej výchove. V ŠKD vyrábame a venujeme sa rôznym aktivitám napr. k medzinárodnému dňu mieru, zberu gaštanov, výrobe šarkanov a pod. 

     Viac z práce našich žiakov na vyučovacích hodinách môžete nájsť na facebookovej stránke našej školy a v sekcii "Z nasich hodín: Spoznávame a tvoríme". 

   • Medzinárodný deň mieru
    • Medzinárodný deň mieru

    • 27. 9. 2022
    • V ŠKD sme si všetci spoločne pripomenuli Medzinárodný deň mieru 21.9. v VI.oddelení s pani vychovávateľkou Tomčikovou. Tento deň bol inšpiratívnou pripomienkou toho, čo môžeme spoločne vytvoriť, na posilnenie ideálov mieru. Na záver sme si vyfarbili obrázok holubice.

   • Pomôžme ľuďom bez domova prežiť zimu
    • Pomôžme ľuďom bez domova prežiť zimu

    • 10. 10. 2022
    • Aj v rámci našej školy sa chceme zapojiť do úžasnej zbierky Ponožkový október pre všetkých ľudí bez domova a darovaním NOVÝCH PONOŽIEK ľubovoľných farieb a veľkostí im aspoň takýmto spôsobom pomôcť zvládnuť blížiacu sa zimu. 

     Do 25. októbra môžete svojej triednej učiteľke, prípadne do zborovne priniesť ponožky a tie budú následne poslané ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. 

     Ďakujeme

     Viac info tu: PONOZKOVY-OKTOBER22L.pdf

   • Medzinárodný deň hudby v ŠKD
    • Medzinárodný deň hudby v ŠKD

    • 5. 10. 2022
    • V celoklubovej akcii ŠKD deti spoznali rôzne hudobné nástroje a ich rozdelenie.  Zaujímavý bol audiokvíz v ktorom určovali hudobné nástroje podľa sluchu. Nakoniec si svoje získané vedomosti precvičili v pracovnom liste.

   • Beseda o hasičoch v ŠKD
    • Beseda o hasičoch v ŠKD

    • 5. 10. 2022
    • V celoklubovej akcii v ŠKD sa deti dozvedeli ako hasiči zachraňujú ľudí z horiacich domov, pomáhajú a zasahujú pri dopravných nehodách. Prostredníctvom prezentácie videli ukážky hasičskej techniky a ich vybavenie. Vyskúšali si tiež ako hasiči spolu komunikujú signálmi. 

    • Zber jedlých olejov a tukov na našej škole

    • 27. 9. 2022
    • Naša škola sa v spolupráci s Magistrátom mesta Košice a spoločnosťou Kosit zapojila do zbernej aktivity jedlých olejov a tukov. V areáli školy nájdete oranžovú zbernú nádobu, do ktorej môžete vhadzovať oleje a tuky v uzavretých plastových fľašiach.

     Viac informácii nájdete v priloženom letáčiku v prílohe. 

   • Úspech Jakuba Alexandra Lecu na Slovenskom pohári BMX
   • Finále známej košickej speváckej súťaže Hviezdička