• Čo nás čaká v marci
   • 26.2.-1.3. Jarné prázdniny (nástup do školy 4.3.)
    5.3.,14.3.,21.3.,26.3. Preventívny program
    „Pozitívnou psychológiou" k podpore zdravej mládeže“ pre 7.roč.
    6.3. o 12.00 Predstavenie „United Neighbours of London“
    pre 6.-9. ročník
    7.3. Deň otvorených dverí
    11.-15.3. Swap kníh (výmenná burza)
    12.3. OK GEG olympiáda
    14.3. OK CHE olympiáda
    20.3. Testovanie T9 – 2024
    20.3. Riaditeľské voľno pre žiakov 5.-8. roč
    21.3. OK Hviezdoslavov Kubín
    do 22.3. Vesmír očami detí
    26.3. Matematický klokan
    od 28.3.-2.4. Veľkonočné prázdniny (nástup do školy 3.4.)
   • VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
   • Čo ako škola ponúkame .....
   • Atraktívny školský areál pre kvalitný pohybový rozvoj žiakov
   • Vybavenie tried a odborných učební
   • Bádateľské a projektové vyučovanie
   • Oddychové zóny na chodbách
   • Oddychové zóny doplnené o knihy a hry
   • Pingpongové stoly a stolný futbal pre aktívne strávené prestávky a popoludnie
   • Areál školy bohatý na zeleň a vzácne druhy stromov
   • Účasť a úspechy vo vedomostných aj športových súťažiach
   • Spolupráca s organizáciami zameranými na environmentálnu výchovu
   • Stolnotenisový turnaj
    • Stolnotenisový turnaj

    • 9. 11. 2022
    • V uplynulých týždňoch sa na našej škole počas veľkých prestávok konal stolnotenisový turnaj. Žiaci a žiačky súperili proti sebe v napínavých zápasoch kde ukázali svoj talent, tvrdý tréning a šikovnosť. Žiaci a žiačky na najlepších umiestneniach získali vecné ceny, diplomy, poháre a postup na okresné kolo. Za organizáciu ďakujeme pánom učiteľom Hančinovi a Zvolenskému

   • Tretiaci si na hodine vlastivedy vytvorili svoje vlastné MESTO
   • Hodina biológie v VI.B s témou blízki spoločníci človeka
    • Hodina biológie v VI.B s témou blízki spoločníci človeka

    • 8. 11. 2022
    • Niektorí žiaci doniesli na hodinu biológie názorné pomôcky, svojich domácich miláčikov, porozprávali nám ako sa o nich starajú, ako s nimi trávia voľný čas a čo si navzájom poskytujú. Na návšteve boli mladé jedince slimáka afrického a vajíčka, škrečok Škreky a korytnačka Merci, žiaci sa počas celého vyučovania o nich príkladne starali a dávali na nich pozor.

   • Pozdravy pre klientov DSS pri príležitosti mesiaca úcty k starším
    • Pozdravy pre klientov DSS pri príležitosti mesiaca úcty k starším

    • 7. 11. 2022
    • Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, deti v ŠKD tvorivo vyrábali pozdravy pre klientov Domova sociálnych služieb v Barci.Klienti sa veľmi potešili, poniektorí boli tak dojatí, že neudržali slzičku. Boli veľmi šťastní že si na nich niekto spomenul.ĎAKUJEME všetkým oddeleniam ŠKD že sa podieľali na výrobe krásnych pozdravov.

   • IT Show: Výstava IT technoógií
    • IT Show: Výstava IT technoógií

    • 6. 11. 2022
    • V piatok 4. novembra sa naši deviataci a ôsmaci zúčastnili Výstavy technológií v OC Optima - IT SHOW Datacomp, ktorá už po piatykrát priniesla do Košíc najnovšie technológie, trendy zo sveta IT, expertov IT, herný ošiaľ, súťaže ako aj známeho influencera, herca a moderátora Andreja Bičana.

     Výstavu sme si užili a každý z nás si tu našiel niečo zaujímavé :)

   • Kurz spoločenského tanca v VII. ročníku
    • Kurz spoločenského tanca v VII. ročníku

    • 3. 11. 2022
    • Žiaci VII. ročníka absolvujú v najbližších týždňoch kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy a už majú za sebou prvú hodinu.

     Išlo im to výborne a my im prajeme, nech sa im takto dobre tancuje aj naďalej :)

   • Vyhodnotenie súťaže "O najkrajšiu halloweensku tekvicu"
    • Vyhodnotenie súťaže "O najkrajšiu halloweensku tekvicu"

    • 3. 11. 2022
    • Milí rodičia, ďakujeme vám za pomoc vašim deťom pri výrobe nádherných tekvíc na Halloween. Všetky tekvice vyhrali, boli nádherné. No nakoľko prebiehalo aj hlasovanie, kde sa mohli zapojiť všetci žiaci, máme tieto výsledky hlasovania:

     Na 1. mieste je jedinečný Harry Potter, tekvica s číslom 21 od Zuzky Harkabusovej z III.A, získala neuveriteľných 289 hlasov!

   • Charitatívna výzva Ponožkový október
    • Charitatívna výzva Ponožkový október

    • 28. 10. 2022
    • Charitatívna výzva Ponožkový október od Podaj ďalej, Prešov.V našej škole sa vyzbieralo 50 párov ponožiek, ktoré pani učiteľka Slávka Kalakayová odniesla do charitného domu sv. Alžbety v Košiciach. Klienti mali veľkú radosť a všetkým Vám posielajú veľké ĎAKUJEM! ❤️ Ďakujem aj školskému parlamentu za pomoc pri organizovaní akcie.

   • Projekty na tému Vesmír v IV.B
    • Projekty na tému Vesmír v IV.B

    • 28. 10. 2022
    • Projekty na tému Vesmír zaznamenali obrovský úspech. Boli nápadité, praktické, zaujímavé a hlavne poučné. Žiaci 4.B si pri nich vyskúšali aj prezentačné schopnosti, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi žiadané.

   • Didaktické hry v prírode
    • Didaktické hry v prírode

    • 28. 10. 2022
    • Žiaci prvého stupňa mali 27.10.2022 didaktické hry v prírode. Tento deň strávili v Mestskom parku, kde si plne užili pobyt na čerstvom vzduchu. Súčasťou hier bolo aj praktické upevnenie si vedomostí, ktoré nadobudli v teoretickej časti didaktických hier dňa 26.10. v rámci vyučovania. športové aktivity a pobyt vonku sa žiakom veľmi páčil.

   • Naši žiaci pri riešení mimoriadnych situácií
    • Naši žiaci pri riešení mimoriadnych situácií

    • 28. 10. 2022
    • Dňa 27.10.2022 na našej škole prebiehala praktická časť účelového cvičenia. Žiaci si na vlastnej koži mohli precvičiť získané poznatky z teoretickej časti. Na stanovištiach riešili mimoriadne situácie, modelové riešenia záchrany života, orientáciu v areáli školy, správanie sa v cestnej premávke a náročnú prekážkovú dráhu zameranú na ich obratnosť, presnosť a rýchlosť. Všetci žiaci zvládli stanovištia, najviac bodov získali žiaci z V.A, žiaci z IX.A a žiačky z VII.A za čo dostanú sladkú odmenu.

   • Skrášľujeme areál školy s podporou KSK
    • Skrášľujeme areál školy s podporou KSK

    • 27. 10. 2022
    • V týchto dňoch sme úspešne ukončili realizáciu projektu "Oživme spolu históriou prírodu", ktorý sme získali v grantovej výzve DS/2022 s podporou Košického samosprávneho kraja a vznikol za spolupráce pedagógov MVDr.D.Kažimírovej, Mgr. M. Tarabčákovej a za aktívnej pomoci p. školníka Ternyilu, žiakov a rodičov.

    • Beseda "Pravda o drogách"

    • 26. 10. 2022
    • Žiaci VII. až IX. ročníka dnes absolvovali besedu "POVEDZME STOP DROGÁM" v spolupráci s organizáciou Slovensko bez drog, ktorá prostredníctvom prednášok predkladá žiakom slovenských škôl fakty o drogách, aby sa mohli sami rozhodnúť pre život bez nich.

     Ich hlavným cieľom je v čo najväčšej miere eliminovať užívanie legálnych aj nelegálnych drog mládežou.

   • Halloween na Masarykovej
    • Halloween na Masarykovej

    • 26. 10. 2022
    • Dnešný deň sa na našej škole niesol v halloweenskej nálade a žiaci II. stupňa sa celý deň učili v maskách. Ozdobili si triedy a nástenky a dokonca upiekli aj halloweensku bábovku, ktorá chutila výborne :)

     Tešíme sa už na zajtrajšie účelové cvičenie!

   • "TEAMBUILDING" učil piatakov tvoriť a spolupracovať
   • Ukážková hodina pre budúcich prváčikov
    • Ukážková hodina pre budúcich prváčikov

    • 26. 10. 2022
    • Návšteva detí z MŠ Rumanova, Košice u nás v škole dopadla na výbornú. Pani učiteľka Mgr. Jana Kuchtová im pripravila zaujímavé aktivity, ktoré deti s radosťou riešili.

     Ďakujeme aj pani riaditeľke Eve Pačaiovej za krásne fotografie.

     Už teraz sa tíšme na ďalšiu návštevu.

   • Súťaž o najkrajšiu tekvicu
    • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

    • 26. 10. 2022
    • Naše šikovné deti spolu s rodičmi cez víkend vyrezávali a tvorili nádherné halloweenské tekvice. Môžete si ich obzrieť pred vstupom do školy, vybrať si tú, ktorá sa vám najviac páči a zahlasovať za ňu. Každá tekvica má svoje číslo. Svoj hlas vložte do hlasovacej krabice vo vestibule.

   • Vyhodnotenie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka
    • Vyhodnotenie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka

    • 26. 10. 2022
    • 13. októbra 2022 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka.

     Umiestnenie súťažiacich:

     1.miesto: Lukáš Tomajko IX.A - postup do okresného kola

     2. miesto: Zuzana. E. Klembara IX.A

     3. miesta: Tomáš Štofaňák IX.A

     Úspešnými riešiteľmi sú Denisa Hruščáková, Ema Longauerová, Lukáš Andráš, Nina Čizmarová.

   • Projektové vyučovanie ku Dňu jablka
    • Projektové vyučovanie ku Dňu jablka

    • 24. 10. 2022
    • Úžasným aktivitám sa dnes venovali žiaci I. stupňa na projektovom vyučovaní zameranom na jabĺčka, ktoré svoj deň mali 21. októbra. Žiaci si v jednotlivých triedach pochutnali na jablkovom šaláte, ktorý si sami pripravili, vyrábali si čelenky, kreslili, pečiatkovali, spievali a aj si zatancovali jabĺčkový tanec. Dokonca si jabĺčka kreslili aj na hodine informatiky v programe RNA a prečítali si slovo jablko v rôznych svetových jazykoch. na jablkách si pravdaže pochutnali aj žiaci II. stupňa.

  • Pozrite sa do našej školy v 1. polroku 2021/2022

  • Partneri

  • Počet návštev: 960783
  • Prihlásenie

  • Brožúry na témy „Šikana a kyberšikana“, „Nenávistné prejavy“ a „Radikalizácia a násilný extrémizmus”  

   Na pokyn MM Košice a odboru prevencie kriminality MV SR v záujme zabezpečenia plnenia systémových opatrení zverejňujeme brožúry za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí: 

   radikalizacia_a_nasilny_extremizmus(1).pdf

   Kybersikana_final.pdf

   MINV_A5_Nenavistne_prejavy_ONLINE.pdf

    

  • Virtuálna prehliadka školy​​​​​​

  • Zvonenie

   Sobota 24. 2. 2024
  • Kontakty pre odhlasovanie/prihlasovanie na obed: 

   jedalen@zsmasarykova.sk 

   +421 902 402 656
   t.č: 055/62 218 89

    

    

  • Časový harmonogram záujmových krúžkov v CVČ pre šk. rok 2023/2024

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom