• Čo nás čaká v decembri
   • 1.12. RR Svetový deň boja proti AIDS
    5.12. o 17:00 Rodičovské združenie MŠ
    6.12. Veľtrh vzdelávania PROEDUCO
    6.12. ŠK DEJ olympiády
    6.12. MIKULÁŠ v škole
    7.12.,14.12. Preventívny program Trieda plná pohody
    a 21.12 (pre 1. ročník)
    7.12.,14.12. Kurz spoločenského tanca a spoločenskej
    a 21.12 výchovy pre 7. ročník
    9.12. o 16:00 Vianočný turnaj v stolnom tenise
    Pre rodičov a zamestnancov
    12.-13.12. ŠK Pytagoriáda
    13.12. DOD + LUCIA + Vianočné trhy + Pasovanie prvákov
    22.12. RR - Vianočné obdobie
    23.12.2023 - 5.1.2024 Vianočné prázdniny
    (nástup do školy 8.1.-pondelok)
   • VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
   • Čo ako škola ponúkame .....
   • Atraktívny školský areál pre kvalitný pohybový rozvoj žiakov
   • Vybavenie tried a odborných učební
   • Bádateľské a projektové vyučovanie
   • Oddychové zóny na chodbách
   • Oddychové zóny doplnené o knihy a hry
   • Pingpongové stoly a stolný futbal pre aktívne strávené prestávky a popoludnie
   • Areál školy bohatý na zeleň a vzácne druhy stromov
   • Účasť a úspechy vo vedomostných aj športových súťažiach
   • Spolupráca s organizáciami zameranými na environmentálnu výchovu
   • Súťaž o najkrajšiu tekvicu
    • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

    • 26. 10. 2022
    • Naše šikovné deti spolu s rodičmi cez víkend vyrezávali a tvorili nádherné halloweenské tekvice. Môžete si ich obzrieť pred vstupom do školy, vybrať si tú, ktorá sa vám najviac páči a zahlasovať za ňu. Každá tekvica má svoje číslo. Svoj hlas vložte do hlasovacej krabice vo vestibule.

   • Vyhodnotenie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka
    • Vyhodnotenie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka

    • 26. 10. 2022
    • 13. októbra 2022 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka.

     Umiestnenie súťažiacich:

     1.miesto: Lukáš Tomajko IX.A - postup do okresného kola

     2. miesto: Zuzana. E. Klembara IX.A

     3. miesta: Tomáš Štofaňák IX.A

     Úspešnými riešiteľmi sú Denisa Hruščáková, Ema Longauerová, Lukáš Andráš, Nina Čizmarová.

   • Projektové vyučovanie ku Dňu jablka
    • Projektové vyučovanie ku Dňu jablka

    • 24. 10. 2022
    • Úžasným aktivitám sa dnes venovali žiaci I. stupňa na projektovom vyučovaní zameranom na jabĺčka, ktoré svoj deň mali 21. októbra. Žiaci si v jednotlivých triedach pochutnali na jablkovom šaláte, ktorý si sami pripravili, vyrábali si čelenky, kreslili, pečiatkovali, spievali a aj si zatancovali jabĺčkový tanec. Dokonca si jabĺčka kreslili aj na hodine informatiky v programe RNA a prečítali si slovo jablko v rôznych svetových jazykoch. na jablkách si pravdaže pochutnali aj žiaci II. stupňa.

   • Deň pôvodných odrôd jabĺk v I. oddelení ŠKD
    • Deň pôvodných odrôd jabĺk v I. oddelení ŠKD

    • 23. 10. 2022
    • Pani vychovávateľky si pre deti v každom oddelení ŠKD pri príležitosti Dňa pôvodných odrôd jabĺk pripravili rôzne aktivity, porozprávali sa o tom aké sú dôležité pre zdravie, vyrábali jabĺčka...

     V I. oddelení mali aj posedenie pri jabĺčkovom čaji a ochutnávku rôznych odrôd tohto ovocia.

   • Prváci na hodinách informatiky
    • Prváci na hodinách informatiky

    • 23. 10. 2022
    • Žiaci prvých ročníkov sa na hodinách informatiky oboznamujú nielen s počítačmi v PC učebni, ale aj s tabletmi. Riešia rôzne postupnosti a kódujú, ako aj úlohy rozavíjajúce ich algoritmické a kritické myslenie.

   • Beseda o jabĺčkach v III. oddelení ŠKD
    • Beseda o jabĺčkach v III. oddelení ŠKD

    • 23. 10. 2022
    • V piatok poobede mali žiaci tretieho oddelenia besedu o jabĺčkach. Na záver si v skupinách zopakovali v kvízoch, čo sa naučili a poskladali si jabĺčkové puzzle.

   •  Deň jablka v ŠKD - VII. oddelenie
    • Deň jablka v ŠKD - VII. oddelenie

    • 23. 10. 2022
    • V rámci ŠKD si deti zo VII. Oddelenia vytvorili spoločné veľké jabĺčko a ako prebieha jeho vznik, tým si pripomenuli Deň pôvodných odrôd jabĺk.

   • Návšteva knižnice - I. oddelenie ŠKD
    • Návšteva knižnice - I. oddelenie ŠKD

    • 23. 10. 2022
    • Deti I.oddelenia s pani vychovávateľkou navštívili Verejnú knižnicu J.Bocatia, kde da prváci oboznámili s knižnicou, jej pravidlami. Dostali svoj čitateľský preukaz a mohli si vypožičať prvé knihy.

   • Workshop programovania digitálnych hier
    • Workshop programovania digitálnych hier

    • 21. 10. 2022
    • Žiaci IV. až VI. ročníka včera absolvovali zaujímavú ukážkovú hodinu v programovaní hier. Štvrtáci a piataci pracovali v prostredí Scratch, šiestaci svoju hru programovali v prostredí gdevelop.io.

     Svoje počítačové zručnosti žiaci rozvíjali na workshope, ktorý prebehol vďaka spolupráci s OZ Hemisféra.

   • Úspech našej žiačky v bežeckej súťaži
    • Úspech našej žiačky v bežeckej súťaži

    • 14. 10. 2022
    • Žiaci našej školy sa úspešne zúčastnili 14. ročníka bežeckej akcie Plachého míľa.

     2. miesto získala Kochanová Amália z III.B

     Všetkým účastníkom ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • Kurz gymnastiky v prvých ročníkoch
    • Kurz gymnastiky v prvých ročníkoch

    • 20. 10. 2022
    • Od začiatku októbra chodili žiaci prvých ročníkov na kurz, kde si skúšali prvé základy gymnastiky vo Family Gym Oáza pod vedením pána učiteľa Hančina. Každý týždeň chodila jedna trieda. Začiatky boli pre niektrých ťažšie, ale nakoniec to všetci zvládli výborne. Žiakom sa kurz veľmi páčil.

     Viac fotografií jednotlivých tried nájdete vo fotogalérii, alebo kliknutím na triedutu:

   • Umenie v informatike
    • Umenie v informatike

    • 14. 10. 2022
    • Na hodine informatiky sa žiaci VI.A a VI.B zahrali na moderných umelcov Op-artu (smer výtvarného umenia). Prvý obrázok bol jednoduchší a pre žiakov veľmi inšpiratívny. Námety pre vlastnú tvorbu si vyhľadávali na internete. Ďalšie obrázky už boli odzrkadlením ich vlastnej predstavivosti, kreativity a priestorového videnia.

   • Tvoríme na hodinách výtvarnej výchovy
    • Tvoríme na hodinách výtvarnej výchovy

    • 14. 10. 2022
    • Žiaci všetkých tried sú veľmi šikovní. Radi by sme prezentovali ich práce, ktoré si môžete prezrieť v časti Spoznávame a tvoríme.

     Žiaci II.B namaľovali zaujímavé jesenné zátišie.

   • Európsky deň jazykov v podaní predstavenia "The Last Wish"
    • Európsky deň jazykov v podaní predstavenia "The Last Wish"

    • 27. 9. 2022
    • Žiaci VI. - IX. ročníka si v rámci Európskeho dňa jazykov precvičili svoje vedomosti z anglického jazyka na činohernom predstavení "Last Wish" v podaní hercov Divadelného centra.

     https://www.youtube.com/watch?v=80gv6fWYbf0&t=1s

   • Aktivitami nabité prvé týždne školy
    • Aktivitami nabité prvé týždne školy

    • 10. 10. 2022
    • Prvé týždne v škole máme za sebou a naši prváčikovia už píšu svoje prvé písmená, žiaci vyšších ročníkov opakovanie a vstupné písomky. S chuťou sme sa pustili do získavania nových vedomostí a zručností rôznymi zaujímavými metódami a hrami na hodinách matematiy, anglického aj slovenského jazyka, informatiky aj výtvarnej výchove. V ŠKD vyrábame a venujeme sa rôznym aktivitám napr. k medzinárodnému dňu mieru, zberu gaštanov, výrobe šarkanov a pod.

   • Medzinárodný deň mieru
    • Medzinárodný deň mieru

    • 27. 9. 2022
    • V ŠKD sme si všetci spoločne pripomenuli Medzinárodný deň mieru 21.9. v VI.oddelení s pani vychovávateľkou Tomčikovou. Tento deň bol inšpiratívnou pripomienkou toho, čo môžeme spoločne vytvoriť, na posilnenie ideálov mieru. Na záver sme si vyfarbili obrázok holubice.

   • Pomôžme ľuďom bez domova prežiť zimu
    • Pomôžme ľuďom bez domova prežiť zimu

    • 10. 10. 2022
    • Aj v rámci našej školy sa chceme zapojiť do úžasnej zbierky Ponožkový október pre všetkých ľudí bez domova a darovaním NOVÝCH PONOŽIEK ľubovoľných farieb a veľkostí im aspoň takýmto spôsobom pomôcť zvládnuť blížiacu sa zimu.

     Do 25. októbra môžete svojej triednej učiteľke, prípadne do zborovne priniesť ponožky a tie budú následne poslané ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

   • Medzinárodný deň hudby v ŠKD
    • Medzinárodný deň hudby v ŠKD

    • 5. 10. 2022
    • V celoklubovej akcii ŠKD deti spoznali rôzne hudobné nástroje a ich rozdelenie. Zaujímavý bol audiokvíz v ktorom určovali hudobné nástroje podľa sluchu. Nakoniec si svoje získané vedomosti precvičili v pracovnom liste.

   • Beseda o hasičoch v ŠKD
    • Beseda o hasičoch v ŠKD

    • 5. 10. 2022
    • V celoklubovej akcii v ŠKD sa deti dozvedeli ako hasiči zachraňujú ľudí z horiacich domov, pomáhajú a zasahujú pri dopravných nehodách. Prostredníctvom prezentácie videli ukážky hasičskej techniky a ich vybavenie. Vyskúšali si tiež ako hasiči spolu komunikujú signálmi.

  • Pozrite sa do našej školy v 1. polroku 2021/2022

  • Partneri

  • Počet návštev: 853709
  • Prihlásenie

  • Časový harmonogram záujmových krúžkov v CVČ pre šk. rok 2023/2024

  • Virtuálna prehliadka školy​​​​​​

  • Zvonenie

   Piatok 1. 12. 2023
  • Kontakty pre odhlasovanie/prihlasovanie na obed: 

   jedalen@zsmasarykova.sk 

   +421 902 402 656
   t.č: 055/62 218 89

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom