• Čo nás čaká v januári
    • 9.1. Nástup do školy po vianočných prázdninách

     9.1. Rozhlasová relácia – vznik SR

     12.1.o 17:00 Informačný servis RZ

     18.1. OK - Olympiáda NEJ

     19.1. OK - Olympiáda ANJ

     25.1. OK – Matematická olympiáda Z5, Z9

     26.1. o 14:00 Pedagogická rada - vyhodnotenie VVV za I. polrok

     31.1. Výpisy klasifikácie za 1. polrok
    • VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
    • Čo ako škola ponúkame .....
    • Atraktívny školský areál pre kvalitný pohybový rozvoj žiakov
    • Vybavenie tried a odborných učební
    • Bádateľské a projektové vyučovanie
    • Oddychové zóny na chodbách
    • Oddychové zóny doplnené o knihy a hry
    • Pingpongové stoly a stolný futbal pre aktívne strávené prestávky a popoludnie
    • Areál školy bohatý na zeleň a vzácne druhy stromov
    • Účasť a úspechy vo vedomostných aj športových súťažiach
    • Spolupráca s organizáciami zameranými na environmentálnu výchovu
   • Hodiny biológie v V.A a V.B trochu inak
    • Hodiny biológie v V.A a V.B trochu inak

    • 31. 3. 2022
    • Žiaci piatych ročníkov v rámci predmetu biológia absolvovali exkurziu v CVČ Domino spojenú s prehliadkou so živými dravcami a sokoliarmi.

     Odvážni žiaci si mohli sami vyskúšať prácu sokoliarov a veríme, že si odnášajú veľa pekných zážitkov.

   • Knižné raňajky v IV.B
    • Knižné raňajky v IV.B

    • 31. 3. 2022
    • Dnes sa žiaci v IV.B triede, rozlúčili s mesiacom kníh vo veľkom štýle - knižnými raňajkami.
     Nie je nič lepšie, ako teplý čaj, chutné raňajky a počúvanie príbehov z pútavej knihy. Pani učiteľka žiakom pripravila knihu, ktorú vôbec nepoznali. Láskavé rozprávky od spisovateľa Branislava Jobusa.
     Na
   • Projekt Bee friendly - zaujímavosti o včelách
    • Projekt Bee friendly - zaujímavosti o včelách

    • 31. 3. 2022
    • V rámci projektu Bee friendly sa žiaci šiestych ročníkov na hodinách biológie učili prostredníctvom filmu, prezentácie a pracovných listov všetko o včelách, čo ešte žiaci nevedeli.

   • Úspech našich žiakov v OK Fyzikálnej olympiády
    • Úspech našich žiakov v OK Fyzikálnej olympiády

    • 31. 3. 2022
    • Tešíme sa z ďalšieho úspechu žiakov:

     Peter Filip Tichý a Adam Fedorjak z IX. B , obsadili v okresnom kole Fyzikálnej olympiády vo svojej kategórii

     2. a 3 miesto.

     Blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov v ďalších kolách.

   • Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň
    • Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín - II. stupeň

    • 29. 3. 2022
    • Školské kolo súťaže v prednese umeleckej literatúry Hviezdoslavov Kubín prebehlo 17. marca 2022. V II. aj III. kategórii boli zastúpené obe formy, poézia a próza. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestachn postupujú do okresného kola súťaže.

     Kategória II.:

     Poézia:

     1. Juraj Čuži (VI.C)

   • Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň
   • Bádatelia na hodinách chémie a biológie
    • Bádatelia na hodinách chémie a biológie

    • 24. 3. 2022
    • Na hodine chémie si žiaci VII.A svoje vedomosti o vlastnostiach chemických látok overili aj formou pokusov.

     Žiaci VI. ročníka pri laboratórnej práci pozorovali klíčenie rastlín.

   • Tvorivé rúčky našich prváčikov
    • Pozreli sme sa na krúžok Mladý zdravotník

    • 24. 3. 2022
    • Radi by sme Vám predstavili krúžok mladý zdravotník, pod vedením učiteľky Kuchtovej. Činnosť krúžku je veľmi významná v tom, že pripravuje žiakov prvého stupňa k zdokonaľovaniu sa v zručnostiach prvej pomoci. Zároveň vedie žiakov k zodpovednosti, aby si vedeli poradiť v každej situácii a vedeli pomôcť nielen sebe, ale aj svojim kamarátom. Krúžok je vedený hravou formou, aby žiaci pochopili a zvládli základy poskytovania prvej pomoci a vedeli ich použiť v reálnom živote. Deťom sa krúžok veľmi páči a možno je už teraz medzi nimi budúci zdravotník.

    • Zbierka školských pomôcok pre deti z Ukrajiny

    • 21. 3. 2022
    • Žiacky parlament pod vedením p. učiteliek Mgr. Jany Kuchtovej a Mgr. Michaely Moskaľovej zorganizoval zbierku školských pomôcok. Tá je momentálne ukončená a my Vám aj v mene žiakov našej školy ďakujeme za podporu, ktorú ste im prejavili.

   • Učíme sa s hrou "Poznáš Slovensko?"
    • Učíme sa s hrou "Poznáš Slovensko?"

    • 21. 3. 2022
    • Žiaci VIII. ročníka si aj formou stolovej hry "Poznáš Slovensko" na hodine geografie overili a prehĺbili svoje vedomosti o Slovensku v oblasti prírody, kultúry a histórie.

   • Potulky mestom v rámci krúžku "Spoznávaj svoje okolie"
    • Potulky mestom v rámci krúžku "Spoznávaj svoje okolie"

    • 21. 3. 2022
    • Štvrtok popoludní sme sa v rámci krúžku "Spoznávaj svoje okolie" zúčastnili prehliadky Potulky mestom s p. M. Kociovou, ktorá nám veľmi zaujímavým spôsobom porozprávala o najznámejších pamiatkach v Košiciach - Dóme sv. Alžbety, Štátnom divadle, Staromestskej radnici a pod.

     Budúci týždeň sa na krúžku tešíme na kvíz k prehliadke.

    • Venujte nám 2% dane

    • 16. 3. 2022
    • Milí rodičia.

     Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o podporu, ktorú môžete vyjadriť 2% z dane. Potrebné tlačivo nájdete tu a na stránke školy (Základná škola - 2% dane).

     Získané finančné prostriedky nám pomôžu zlepšovať podmienky a možnosti vzdelávania na našej škole.

     Za Vašu podporu vopred ďakujeme.

   • Aktivity I. oddelenia ŠKD
    • Aktivity I. oddelenia ŠKD

    • 13. 3. 2022
    • Aj v popoludňajších hodinách sa v jednotlivých oddeleniach ŠKD žiaci venujú rôznym tvorivým aktivitám. V mesiaci február to boli:

     Valentínky pre DSS

     Výrobky z odpadového materiálu

     Veselé balóny na karneval

   • Poznáme Všetkovedkov školy
    • Poznáme Všetkovedkov školy

    • 13. 3. 2022
    • Vštkovedkom školy so všetkými správnymi odpoveďami a umiestnenie

     do Galérie slávy získali - Michal Vaľa a Matúš Hubaľ!

     2. ročník

     Jeleň Sebastián, Maďar Hugo, Kišidai Adam

     3.ročník

     Csorbová Hana, Lastovecká Laura, Sabol František, Sičáková Vanda, Zárembová Lívia, Bonk Lara, Gál Samuel, Magnes Nikita, Meričková Laura, Molitoris Filip, Rus Samuel Peter, Sokol Maxim

    • Úspech našej žiačky

    • 13. 3. 2022
    • Rastie nám nová plavecká hviezda!

     Lara Bonk je žiačkou 3.B triedy a je vynikajúca žiačka, ale aj plavkyňa.

     XXVI. ročník plaveckých pretekov v Miškolci s medzinárodnou účasťou pri príležitosti Svetového dňa vody. Larka plávala 50m znak, 50m prsia, 50m motýlik a 50m voľný spôsob.

     Priniesla si dve zlaté a dve bronzové medaily!

    • Úspech v okresnom kole Matematickej olympiády

    • 11. 3. 2022
    • Tesíme sa z postupu našich žiakov

     Niny Tilkovej z IX.B a Jakuba Madeja z IX.A, ktorí do krajského kola Matematickej olympiády postupujú

     z 2. a 3. miesta v OK.

     V kategórii Z5 boli úspešnými riešiteľmi žiaci:

     Ori Vesel V.B

     Dominika Madejová V.A

     Tomáš Edgar Hajduk V.B

     Dominik Varga V.A

     Léon Brady Morales V.B

   • Vyhodnotenie vedomostnej súťaže EXPERT
    • Vyhodnotenie vedomostnej súťaže EXPERT

    • 11. 3. 2022
    • 30. novembra 2021 prebehla vedomostná súťaž EXPERT, do ktorej sa tento rok zapojilo 10 042 žiakov z celého Slovenska. Žiaci si mohli svoje vedomosti overiť v 8 témach, napr. Tajomstvá prírody, Svetobežník, Od Tatier k Dunaju, Góly - body - sekundy, Päť jazykov kultúry, Mozgolamy, Ako funguje svet a Hey,hey! How are you?.

   • Lyžiarsky výcvik - druháci
    • Lyžiarsky výcvik - druháci

    • 10. 3. 2022
    • 28.2. - 4.3.2022 absolvovali na Jahodnej žiaci druhých ročníkov lyžiarsky výcvik pod vedením učiteľov - Mgr. Janková, Mgr. Baliová, Mgr. Zvolenský. Radosť z pohybu na čerstvom vzduchu a z lyžovania mali nielen začiatočníci, ale aj pokročilí - blahoželáme.

  • Pozrite sa do našej školy v 1. polroku 2021/2022

  • Partneri

  • Počet návštev: 508675
  • Prihlásenie

  • Rozvrh činnosti CVČ pre šk. rok 2022/2023

   ROZVRH_CINNOSTI.docx

  • Zvonenie

   Piatok 27. 1. 2023
  • Kontakty pre odhlasovanie/prihlasovanie na obed: 

   jedalen@zsmasarykova.sk 

   +421 902 402 656
   t.č: 055/62 218 89

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom