• Čo nás čaká v decembri
   • 1.12. RR Svetový deň boja proti AIDS
    5.12. o 17:00 Rodičovské združenie MŠ
    6.12. Veľtrh vzdelávania PROEDUCO
    6.12. ŠK DEJ olympiády
    6.12. MIKULÁŠ v škole
    7.12.,14.12. Preventívny program Trieda plná pohody
    a 21.12 (pre 1. ročník)
    7.12.,14.12. Kurz spoločenského tanca a spoločenskej
    a 21.12 výchovy pre 7. ročník
    9.12. o 16:00 Vianočný turnaj v stolnom tenise
    Pre rodičov a zamestnancov
    12.-13.12. ŠK Pytagoriáda
    13.12. DOD + LUCIA + Vianočné trhy + Pasovanie prvákov
    22.12. RR - Vianočné obdobie
    23.12.2023 - 5.1.2024 Vianočné prázdniny
    (nástup do školy 8.1.-pondelok)
   • VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
   • Čo ako škola ponúkame .....
   • Atraktívny školský areál pre kvalitný pohybový rozvoj žiakov
   • Vybavenie tried a odborných učební
   • Bádateľské a projektové vyučovanie
   • Oddychové zóny na chodbách
   • Oddychové zóny doplnené o knihy a hry
   • Pingpongové stoly a stolný futbal pre aktívne strávené prestávky a popoludnie
   • Areál školy bohatý na zeleň a vzácne druhy stromov
   • Účasť a úspechy vo vedomostných aj športových súťažiach
   • Spolupráca s organizáciami zameranými na environmentálnu výchovu
   • 2.miesto v basketbalovej súťaži 3x3
    • 2.miesto v basketbalovej súťaži 3x3

    • 30. 11. 2023
    • V utorok 28.11. boli chlapci 9. ročníka reprezentovať našu školu v basketbale 3x3. Spomedzi 7 škôl sa prebojovali až do finále kde získali krásne 2. miesto. Chlapci si zaslúžili medaily a škola získala diplom s trofejou.

     Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme k športovým úspechom!

   • Prvé úspechy florbalistov z krúžku
    • Prvé úspechy florbalistov z krúžku

    • 30. 11. 2023
    • Deti navštevujúce krúžok florbalu mali v stredu svoj prvý tohtoročný zápas, ktorý sa konal na ZŠ Park Angelinum. Domov sa vrátili s veľmi pekným víťazstvom a cennými skúsenosťami.

     Gratulujeme!

   • Projekt "Naša trieda číta" v II.B
    • Projekt "Naša trieda číta" v II.B

    • 28. 11. 2023
    • Dnes do triedy II.B dorazilo 20 novučičkých kníh z projektu "Naša trieda číta", ktorá spolupracuje s vydavateľstvom Martinus. Počas prestávok sa žiaci hneď ponorili do pútavého čítania a v celej triede zrazu zavládlo ticho a pohoda.

   • Slovo bez hraníc
    • Slovo bez hraníc

    • 23. 11. 2023
    • V pondelok 20.11.2023 sa uskutočnil 25. ročník celomestskej recitačnej súťaže "Slovo bez hraníc".

     Je to súťaž v prednese poézie a prózy v materinskom jazyku. Aj keď bez umiestnenia, ale so cťou, našu školu úspešne reprezentovali v silnej konkurencii 130 súťažiacich Richard Wencel z II.A (prednes v slovenskom jazyku) a Orida Ben Jreed z IX.B (prednes v arabskom jazyku).

   • Návšteva knižnice trochu inak
    • Návšteva knižnice trochu inak

    • 20. 11. 2023
    • Žiaci III.A a III.B dnes navštívili verejnú knižnicu Jana Bocatia. Boli súčasťou zážitkového učenia - vyskúšali si na vlastnej koži, aké je to byť hendikepovaným človekom. Zistili, že ľudia so zdravotným znevýhodnením to v živote nemajú ľahké.

   • Deviataci vyrazili za kultúrou
    • Deviataci vyrazili za kultúrou

    • 19. 11. 2023
    • V predvečer Medzinárodného dňa študenstva sa žiaci IX.ročníka zúčastnili štvrtok 16.11. divadelného predstavenia SHERLOCK HOLMES a záhada rodu Baskerville v budove Historickej radnice. Zaujímavé a vtipné spracovanie Holmesovho najznámejšieho a najzáhadnejšieho prípadu žiakov pobavilo a veríme, že si odniesli z predstavenia pekný kultúrny zážitok.

   • Program Tréneri v škole
    • Program Tréneri v škole

    • 17. 11. 2023
    • Žiaci druhých ročníkov si na hodinách telesnej výchovy zacvičili netradične. Pohybové aktivity a cvičenie pod vedením profesionálneho trénera sa im veľmi páčilo.

   • Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor
    • Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor

    • 15. 11. 2023
    • Od 7. do 11. novembra prebiehala už tradične aj na našej škole informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci 2. - 9. ročníka a tešíme sa z dosiahnutých výsledkov, kde medzi najúspešnejších žiakov patrili:

   • Deviataci na výstave IT Show
    • Deviataci na výstave IT Show

    • 13. 11. 2023
    • V piatok sa už tradične konal 6. ročník IT Show - výstavy venovanej najnovším digitálnym trendom zo sveta technológií. Žiaci deviateho ročníka si na výstave nielen pozreli novinky zo sveta IT, vyskúšali si aj rôzne herné novinky a úspešne sa zapojili do súťaží, zaujali ich aj pútavé prezentácie z oblasti digitálnej bezpečnosti.

   • Siedmaci na Kurze spoločenského tanca a výchovy
    • Siedmaci na Kurze spoločenského tanca a výchovy

    • 9. 11. 2023
    • Dnes sa začal Kurz spoločenského tanca a výchovy pre žiakov 7. ročníka. Žiaci sa naučia najzákladnejšie tance, spoznajú rôzne rytmy a zoznámia sa s pravidlami správania pri návšteve kultúrnych a spoločenských podujatí.

     Cieľom je tiež všestranná pohybová príprava našich žiakov, keďže v každom ročníku sú pre žiakov pripravené rôzne ďalšie kurzy a aktivity pre rozvíjanie ích prirodzených pohybových schopností.

   • Zážitkové učenie IV.A - Exkurzia v KOSITe
    • Zážitkové učenie IV.A - Exkurzia v KOSITe

    • 8. 11. 2023
    • V duchu zážitkového učenia pokračuje IV. A aj v mesiaci november. V utorok sa žiaci vybrali do priestorov spoločnosti KOSIT, aby sa aktívnou formou dozvedeli čo najviac o problematike odpadového hospodárstva a ochrane životného prostredia. V priamom prenose videli spôsob triedenia a recyklácie odpadu.
     Aktivita sa niesla v znamení hesla - Je lepšie niečo raz vidieť ako stokrát počuť.
     Súčasťou programu bola aj exkurzia po prevádzke zariadenia na energetické využitie odpadov spojená s interaktívnym výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve.

   • Vianočná výzva "Krabičky plné lásky"
    • Vianočná výzva "Krabičky plné lásky"

    • 7. 11. 2023
    • Žiacky parlament v blížiacom sa predvianočnom období srdečne pozýva žiakov našej školy o zapojenie do vianočnej výzvy pre našich dôchodcov s názvom "Krabičky plné lásky". Zbierka bude prebiehať do 8.decembra, aby balíčky stihli zabaliť, poslať a tak potešiť dôchodcov niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým, na zábavu a hlavne zo srdca ❤️

   • Ako by si naši žiaci poradili pri riešení mimoriadnych situácií 🚑
    • Ako by si naši žiaci poradili pri riešení mimoriadnych situácií 🚑

    • 5. 11. 2023
    • Na našej škole prebiehalo v piatok praktické účelové cvičenie. Žiaci si mohli otestovať svoje teoretické vedomosti pri riešení mimoriadnych situácií v bežných podmienkach. Po absolvovaní všetkých stanovíšť získali žiaci body. Vyhodnotenie účelového cvičenia:

     1.miesto chlapci zo VI.A,

   • Výstava - najkrajšia jesenná tekvička
    • Výstava - najkrajšia jesenná tekvička

    • 28. 10. 2023
    • Ako už je každoročnou tradíciou, tak aj tento rok v rámci ŠKD vytvorili svojimi úžasnými výtvormi z tekvíc naši žiači výstavu "Najkrajších jesenných tekvičiek".

     Kreativita žiakov a rodičov nemá hraníc a veľmi sa tešíme z tejto výstavy, ktorá takto ozdobila vstup do školy 👌

   • Hallowenske dni na Masarykovej
    • Hallowenske dni na Masarykovej

    • 28. 10. 2023
    • Dni pred jesennými prázdninami a sviatkom Dušičiek sme si na škole obzvláštnili tématickým vyučovaním v maskách spojené s teoretickým účelovým cvičením - zdravotnou prípravou, dopravnou výchovou ako aj projektovou výučbou. Žiaci I. stupňa si užili večierky v ŠKD a triedach.

     Prajeme všetkým pekné jesenné prázdniny 🎃

   • Úspech v okresnom kole v stolnom tenise
    • Úspech v okresnom kole v stolnom tenise

    • 27. 10. 2023
    • Naši žiaci nás úspešne reprezentovali na okresnom kole v stolnom tenise, v ktorom získali výborné II.miesto. Chlapcom Tomášovi Orolovi, Martinovi Tažíkovi, Šimonovi Kralikovi a Adamovi Ondikovi srdečne blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • Exkurzia IX.B v KOSITe
    • Exkurzia IX.B v KOSITe

    • 26. 10. 2023
    • Žiaci IX.B sa 23.10. zúčastnili exkurzie vo firme KOSIT. Okrem exkurzie po celej vonkajšej časti KOSITu videli žiaci aj stroje fungujúce v interiéri. Nakoniec ich čakali súťaže zamerané na recykláciu a správne triedenie odpadu.

    • Venované všetkým starým rodičom od žiakov II.B

    • 25. 10. 2023
    • Október je mesiac venovaný úcte k starším ľuďom. Starší ľudia majú mnoho životných skúsenosti a vedomosti, ktoré môžu odovzdať ďalším generáciám. Preto je dôležité pristupovať k týmto ľuďom s rešpektom a úctou, ktorá im prináleží aj vďaka tomu, čo v živote zažili. Tejto téme sa venovali žiaci z II.B aj na hodinách slovenského jazyka.

   • Vyhodnotenie ŠK Olympiády v slovenskom jazyku
    • Vyhodnotenie ŠK Olympiády v slovenskom jazyku

    • 24. 10. 2023
    • Dňa 17.10. prebehlo školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku. V kategórii C súťažili žiaci 8. a 9. ročníka.

     Vyhodnotenie ŠK OSJL:

     1. miesto: Barbora Hubaľová IX.B - postup do OK

     2.-3.miesto: Ema Longauerová, Michaela Štefková IX.A

     Úspešní riešitelia: Denisa Hruščáková IX.A, Sarah Balážová IX.A, Adam Tomko IX.B, Kristína Dovhalecová VIII.B, Ivana Orosová IX.B, Adam Danko IX.A.

   • NAPÍŠ LIST, POTEŠ SRDCE 2023
    • NAPÍŠ LIST, POTEŠ SRDCE 2023

    • 24. 10. 2023
    • NAPÍŠ LIST, POTEŠ SRDCE 2023 - tak znie názov aktivity vyhlásenej Knižnicou pre mládež mesta Košice organizovanej pri príležitosti Októbra - Mesiaca úcty k starším. Pod vedením učiteľov SJL sa do tejto zaujímavej aktivity zapojili žiaci II. stupňa a napísali množstvo krásnych listov adresovaných našim starkým, ktoré poputujú do domovov sociálnych služieb zohriať nie jedno osamelé srdce.

  • Pozrite sa do našej školy v 1. polroku 2021/2022

  • Partneri

  • Počet návštev: 853630
  • Prihlásenie

  • Časový harmonogram záujmových krúžkov v CVČ pre šk. rok 2023/2024

  • Virtuálna prehliadka školy​​​​​​

  • Zvonenie

   Piatok 1. 12. 2023
  • Kontakty pre odhlasovanie/prihlasovanie na obed: 

   jedalen@zsmasarykova.sk 

   +421 902 402 656
   t.č: 055/62 218 89

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom