• Svetový deň jabĺk
    • Svetový deň jabĺk

    • 23. 10. 2023
    • V rámci Svetového dňa pôvodných odrôd jabĺk nás v piatok 20. októbra 2023 navštívili jabĺčkové víly. Tým najmenším porozprávali o tom, aké sú jablká prospešné pre naše zdravie. Deti vílam pohotovo odpovedali na položené otázky a zaspievali im piesne o jabĺčku. Za odmenu ich víly obdarovali chutným, sladkým jabĺčkom. 

     Svetový deň pôvodných odrôd jabĺk je inšpirovaný britským Apple Day a oslavuje sa od roku 1991. Poukazuje na rozmanitosť odrôd jabĺk v jednotlivých lokalitách a cieľom je uznanie a udržiavanie ich prínosu pre miestne bohatstvo.

     Titulný obrázok zdroj: sppk.sk

    • Halloweensky deň

    • 20. 10. 2023
    • Žiacky parlament si pre žiakov školy pripravil 26.10.2023 vo štvrtok "HALLOWEENSKY DEŇ". V tento deň bude prebiehať vyučovanie v maskách.

     Nebojte sa nahodiť rôzne zaujímavé kostýmy a spríjemnite si s nami tento deň pred prázdninami.

   • Zber papiera
    • Zber papiera

    • 19. 10. 2023
    • Od pondelka 16. do 25. októbra prebieha na našej škole zber papiera (okrem kartónu). 

     Papiere je možné priniesť bočným vchodom k p. školníkovi. 

     Vopred ďakujeme. 

   • Žiaci 8. ročníka na Potulkách Starým mestom
    • Žiaci 8. ročníka na Potulkách Starým mestom

    • 18. 10. 2023
    • Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili exkurzie Potulky Starým Mestom s odborným sprievodcom na tému Dvory, pasáže, záhrady. Žiaci mali možnosť počuť odborný výklad o jednotlivých pasážach a dvoroch na východnej strane Hlavnej ulice akými sú Halmiho dvor, pasáž Zlatý orol, pasáž Moja malá Budapešť, pasáž s mediteranským nádychom ukrývajúcim v sebe francúzsku kaviareň a taliansku vinotéku, dvor Východoslovenskej galérie, dvor krásnej secesnej budovy hotela Slávia, dvor protestantskej fary a nádvorie Rodošta.

     Našim ôsmakom k objavovaniu nových zákutí východnej strany Hlavnej ulice svietilo hoci zubaté, ale predsa len optimistické slniečko 🙂

   • Zabudnutý osud Zlatého mesta
    • Zabudnutý osud Zlatého mesta

    • 15. 10. 2023
    • Školský rok sa nám pekne rozbehol a spolu s ním prichádzajú hodiny vlastivedy. Učenie nemusí byť len memorovanie informácií. Dejiny sú predovšetkým príbehy ľudí v minulosti. Niektoré poznáme detailne, iné môžeme vyskladať pomocou histórie.

     Piatok trinásteho si štvrtáci vyšli vlakom posvietiť na Archeoskanzen v Nižnej Myšli. Previedol ich zlatou érou dejín, dobou bronzovou. Zážitok z čítania histórie si umocnili návštevou miest, kadiaľ kráčali a kde žili ľudia z doby, o ktorej sa učia v škole.

     Množstvo archeologických nálezov a autenticita miesta zanechali vnemy, ktoré budú ešte dlho rezonovať a určite pomôžu pochopiť dejiny našej malej krajiny.

   • Školská matematická súťaž 3x3
    • Školská matematická súťaž 3x3

    • 13. 10. 2023
    • Dávame do pozornosti školskú matematickú korešpondenčnú súťaž 3x3 pre žiakov II.stupňa, ktorá bude prebiehať v šiestich kolách počas celého školského roka. Úlohy 1. kola je potrebné odovzdať už pondelok 16. októbra 2023. Viac informácii nájdete tu: 

     https://zsmasarykovake.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD1zdWJqZWN0cy8zNTI1NSZzdWJwYWdlPTA%3D

      

   • Kurz zdravého životného štýlu
    • Kurz zdravého životného štýlu

    • 12. 10. 2023
    • Žiaci 8. ročníka sa budú v najbližších týždňoch zúčastňovať aktivity Kurz zdravého životného štýlu v posilňovni na Popradskej ulici, kde si dievčatá a chlapci posilnili svoju svalovú hmotu pod vedením skúsených trénerov.

     Žiaci majú za sebou prvú hodinu a veríme, že už teraz sa tešia na najbližšie stretnutie s trénermi. 🏋️

   • Ponožkový október
    • Ponožkový október

    • 12. 10. 2023
    • Naša škola už druhý rok v spolupráci so školským parlamentom pripravila

     PONOŽKOVÝ OKTÓBER.

     Zmyslom tejto aktivity je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi, hlavne pre tých, ktorí žijú na ulici. Zistilo sa, že najžiadanejšou časťou oblečenia v charitách a organizáciách starajúcich sa o takých ľudí sú ponožky, ktoré chránia pred chladom, infekciami, uľahčujú takýmto ľuďom chôdzu za pomocou.

     Nie nadarmo aj Švejk hovorieval: „To chce klid a nohy v teple.“

     Takže, prines nové ponožky a hoď ich do škatule na prízemí školy pri klavíri, ktorú pripravili žiaci 5. ročníka spolu s pani učiteľkou A. Nagyovou.

     Viac informácií o aktivite nájdeš tu: https://www.facebook.com/ponozkovyoktober/

     Ďakujeme a tešíme sa, že aspoň malou troškou môžeme pomôcť ľuďom v núdzi.

   • Prebieha zber gaštanov
    • Prebieha zber gaštanov

    • 12. 10. 2023
    • Pripomíname žiakom ZBER GAŠTANOV, ktorý aktuálne prebieha na našej škole od 9. do 13. októbra. Gaštany viete odovzdať u p. školníka. 

     Využite dnešné krásne slnečné počasie na prechádzku a spojte príjemné s užitočným 🌞

   • Kurz gymnastiky pre žiakov I. ročníka
    • Kurz gymnastiky pre žiakov I. ročníka

    • 9. 10. 2023
    • Žiaci I.A a I.B momentálne navštevujú dvojtýždňový kurz gymnastiky a musíme uznať, že im to ide výborne.

     Cieľom kurzu je rozvíjať u detí hravou formou, prostredníctvom gymnastických cvičení a cvičebných prvkov koordinačné, silové, vytrvalostné a kondičné schopnosti a súčasne získať dobre pohybové zručnosti. 

   • Tréneri v škole
    • Tréneri v škole

    • 5. 10. 2023
    • Program Tréneri v škole je zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodín telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, na budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti. Je určený pre žiakov 2. ročníka, ktorí pod vedením trénera Milana Plačka už absolvovali prvé hodiny.

   • Prváčikovia majú prvý mesiac za sebou
   • Európsky deň jazykov sme prepojili s IT
    • Európsky deň jazykov sme prepojili s IT

    • 26. 9. 2023
    • 26. a 27.september je každý rok venovaný Európskemu dňu jazykov a spolu so žiakmi IX.ročníka sme navštívili Americké centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, kde sa žiaci venovali téme "What the future wants". Žiaci aktívne pracovali na rôznych úlohách a diskutovali v angličtine o odborných témach IT oblasti. Zaslúžili si aj pochvalu lektorky Mgr.Z. Eliotovej a my sme radi, že aj takýmto zaujímavým spôsobom mohli stráviť vyučovanie. 

     V závere sme sa zhodli, že aj napriek tomu, aký je svet digitálnych technológii zaujímavý, súhlasíme s tvrdením prispievateľky z Bulharska: 

     "Nezabudli sme na realitu a na to, že internet nie je jediným poskytovateľom zábavy."

   • Štvrtáci sa zúčastnili podujatia "Maľovanie na parkovisku"
    • Štvrtáci sa zúčastnili podujatia "Maľovanie na parkovisku"

    • 22. 9. 2023
    • Každoročne sa počas septembra koná vlajková kampaň Európskej komisie - Európsky týždeň mobility. Kampaň je zameraná na propagáciu a podporu udržateľnej  mobility, ako je cestovanie verejnou dopravou, využívanie cyklodopravy, pešej chôdze a pod.

     Deti dostali priestor na kreslenie obrázkov na asfalt na tému "VEREJNÁ DOPRAVA". Súčasťou podujatia boli cykloraňajky, cykloservis a ďalšie sprievodné aktivity - hudba, stánky, bicyklová šou.

     Na parkovisku v areáli úradu boli k dispozícii vodíkové bicykle, motokáry a pristavený bol aj vodíkový autobus.

     Žiaci si podujatie užili a tiež sa niečo nové dozvedeli.

   • Úspešný projekt "Pokračujeme s micro:bitmi"
    • Úspešný projekt "Pokračujeme s micro:bitmi"

    • 20. 9. 2023
    • Naša škola bola v závere minulého školského roka úspešná v grantovej výzve Nadácie Pontis a NF spoločnosti Telekom s projektom "Pokračujeme s micro:bitom". Hlavným cieľom projektu bolo rozšíriť prostredie micro:bitov  o nové možnosti a to doplnením sád robotov :MOVE Mini, stavebníc Ring:bit bricks ako aj o sady Micro:Bit Smart Science IoT Kit, pomocou ktorých si budú môcť žiaci vytvoriť svoje malé vedecké centrum.

     Žiaci VIII. a IX. ročníka už na skladaní robotov na hodinách informatiky pracujú a veríme, že sa čoskoro pustíme aj do programovania rôznych náročnejších projektov v prostredí makecode.org. 

      

   • Šiestaci navštívili Nemeckú knižnicu
    • Šiestaci navštívili Nemeckú knižnicu

    • 13. 9. 2023
    • Dňa 12.9. sme sa v rámci osláv Medzinárodného dňa jazykov, ktorý si pripomíname v mesiaci september, zúčastnili exkurzie do Nemeckej knižnice v priestoroch Vedeckej knižnice na Hlavnej ulici. Exkurzie sa zúčastnili žiaci VI. ročníka, ktorí sa začínajú učiť nemčinu. V knižnici sa žiaci oboznámili s nemeckou literatúrou, pozreli si zaujímavé video o výrobe Sacherovej torty, vyplnili k téme pracovný list a zahrali si napínavé hry s nemeckou slovnou zásobou. V rámci knižnice sme navštívili aj Americkú knižnicu, kde sa deti oboznámili s anglicky písanou literatúrou.

   • Prvé dni v škole našich prvákov
    • Prvé dni v škole našich prvákov

    • 13. 9. 2023
    • 4. september bol výnimočným dňom pre našich prvákov, ktorí do školských lavíc zasadli po prvýkrát. Hneď v úvode im triedne učiteľky urobili exkurziu po škole, ktorá skončila návštevou u p. riaditeľa, ktorý im porozprával o svojej práci v škole. 

     Veríme, že sa našim prváčikom v škole páči a už poznajú prvé čísla a písmena :) 

   • Sokoliar v ŠKD
    • Sokoliar v ŠKD

    • 12. 9. 2023
    • Domáce aj cudzokrajné dravé vtáky deti obdivovali v ŠKD počas besedy so sokoliarom, ktorý predstavil niektoré druhy, porozprával zaujímavosti a odpovedal na zvedavé otázky. Počas rozprávania prelietali jednotlivé dravce nad hlavami detí.

   • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024
    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

    • 4. 9. 2023
    • Po dvoch krásnych, horúcich a bezstarostných prázdninových mesiacoch sa opäť otvorili brány našej školy. Výnimočne sme privítali najmä tých, ktorí dnes boli v škole po prvýkrát - našich prvákov. Veríme, že ich čakajú dni plné nových vedomostí s ich triednymi pani učiteľkami, naučia sa čítať, písať a počítať. 

     Želáme všetkým žiakom úspešný školský rok 2023/2024, aby chodili do školy s radosťou a zažili veľa úspechov.

   • Aktívne aj počas letných prázdnin na Olympiáde mestských častí
    • Aktívne aj počas letných prázdnin na Olympiáde mestských častí

    • 18. 7. 2023
    • TÍMY MESTSKÝCH ČASTÍ DNES SÚŤAŽILI NA PIESKU - TERASA HOSTILA NA TURNAJI V BEACH VOLEJBALE

     Olympiáda mestských častí pokračovala súbojmi pod vysokou sieťou a bolo sa na čo pozerať. 

     Za Staré Mesto nastúpilo družstvo zložené z učiteľa telocviku zo ZŠ Masarykova Matúša Zvolenského,  doktoranda zo SAV - fyzika Júliusa Bačkaia a bývalého žiaka ZŠ Masarykova, študenta SPŠE Richarda Baboľa, ktorí v silnej konkurencii vybojovali 5. miesto.

     Z víťazstva sa tešil domáci tím Terasanov, striebro získalo družstvo z Vyšného Opátskeho, bronz potešil sídlisko Ťahanovce.

     Gratulujeme a ďakujeme za príjemné športové dopoludnie.