• Vyhodnotenie okresného kola Matematickej olympiády
    • Vyhodnotenie okresného kola Matematickej olympiády

    • 10. 5. 2023
    • V okresnom kole Matematickej olympiády riešili náročné úlohy žiaci, ktorí prešli úspešne domácim kolom. V jednotlivých kategóriách boli úspešnými riešiteľmi žiaci: 

     kat. Z5:  Slávka Humenníková V.A

                   Matúš Hubaľ V.B

     kat. Z6: Tomáš Edgar Hajduk VI.B

     kat. Z7: Peter Ivanets VII.A

                  Martin Dulin VII.A

     kat. Z8: Oliver Varga VIII.A

                  Barbora Hubaľová VIII.B

     Úspešným riešiteľom blahoželáme. 

   • Noc v škole s Dobšinského rozprávkou
    • Noc v škole s Dobšinského rozprávkou

    • 9. 5. 2023
    • Rozprávková, zázračná, veselá, poučná a chutná ... takáto bola tohtoročná Noc v škole na našej škole. 

     Žiaci prvého stupňa zažili Slovenské ľudové rozprávky na vlastnej koži pomocou hier, súťaží, kvízov ale aj chutného jedla. Na dobrú noc si vypočuli rozprávky a už sladko spali. V piatok pokračovali projektovým vyučovaním s Dobšinského rozprávkami a domov odchádzali so skvelými zážitkami. 

   • Naši žiaci reprezentujú školu na futbalových turnajoch
    • Naši žiaci reprezentujú školu na futbalových turnajoch

    • 4. 5. 2023
    • Dnes 4. mája naši siedmaci reprezentovali školu vo futbale a k peknému 4. miestu im gratulujeme. 

     Minulý týždeň sa turnaja v malom futbale zúčastnili dievčatá siemeho ročníka.

     Dievčatám a chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a povzbudzujeme ich do ďalších športových aktivít!!!

   • Farebný chodník
    • Farebný chodník

    • 4. 5. 2023
    • Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili na akcii s názvom Farebný chodník. Téma Kvetinový chodník bola v tento nádherný a slnečný deň veľmi výstižná. Kvietky, včielky, motýliky, strdiečka...a ešte veľa nádherných obrázkov kreslili žiaci s veľkým nadšením. Nechýbala ani odmena v podobe zmrzliny, kornútku, či pizze. Každá trieda dostala pamätný diplom. Všetkým sa veľmi páčilo. Tešíme sa opäť.

   • Krajské kolo vo volejbale žiakov
    • Krajské kolo vo volejbale žiakov

    • 4. 5. 2023
    • Naši ôsmaci sa vo štvrtok 27.4. zúčastnili krajského kola vo volejbale žiakov. Spomedzi vyrovnaných súperov z deviatich škôl si vybojovali 4. miesto, čo však nestačilo na postup do celoslovenského kola.

     Chlapci podali výborné výkony, za ktoré sa vôbec nemusia hanbiť.

      

   • Európsky deň dievčat v IT
    • Európsky deň dievčat v IT

    • 27. 4. 2023
    • Každoročne štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci sa celosvetovo oslavuje Medzinárodný deň žien a dievčat v IT. Dnes mnohé fakulty a IT firmy otvorili svoje brány práve dievčatám, aby im ukázali možnosti, ktoré IT sektor ponúka. Dnešné stretnutie sme si nenechali ujsť s dievčatami 8. a 9. ročníka a vďaka Inspiring Girls Slovakia, organizácii Ženský algoritmus a rôznym ďalším spoločnostiam a organizáciám sme strávili dve príjemné hodinky v spoločnosti inšpiratívnych žien.

     Dievčatá si odniesli nielen malé darčeky a Deniska aj výhru v tombole, ale veríme, že aj nové inšpirácie pri voľbe ich ďalšieho štúdia. 

      

   • Návšteva knižnice žiakov I.B
   • Deň Zeme 2023 na Masarykovej si užili aj žiaci I. stupňa
    • Deň Zeme 2023 na Masarykovej si užili aj žiaci I. stupňa

    • 24. 4. 2023
    • Naša Zem je jedinečná. Mali by sme si ju chrániť. V rámci Dňa Zeme sme si pripomenuli akým spôsobom môžeme chrániť prírodu.

     Zo žiakov 1.- 4. ročníkov sa stali na dvoch hodinách malí envinromentalisti. Na rôznych stanovištiach v škole, ako aj vonku získavali nové informácie o záchrane Zeme prostredníctvom rozprávok, piesní, tajničiek. Učili sa básničky a pesničky o recyklácii. Separovali odpad na súši, ale aj vo vode. Vytvárali plagáty s prianiami a návrhmi, ako prispejú k záchrane Zeme. Zasadili si semienka rôznych kvetov.

   • Deň Zeme 2023 na Masarykovej
    • Deň Zeme 2023 na Masarykovej

    • 23. 4. 2023
    • V piatok 21. apríla na našej škole vyvrcholili aktivity ku Dňu Zeme. Žiaci II. stupňa počas troch vyučovacích hodín absolvovali viacero stanovíšť, na ktorých spoznávali bylinky, venovali sa recyklácii odpadov, svoje vedomosti si overili v kvízoch, tvorili z odpadových materiálov a rozhýbali sa pri športovýcjh aktivitách. Žiakov pri jednotlivých aktivitách sprevádzali žiaci deviateho a ôsmeho ročníka. 

     V roku 2023 je mottom osláv Dňa Zeme - „Investujte do našej planéty“. Je potrebné, aby sme si uvedomili, že každý z nás je zodpovedný za záchranu ľudstva pred klimatickou krízou. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby bola Zem čistejšia, krajšia a zdravšia. 

   • Aktivita ku Dňu Zeme na hodine THD
    • Aktivita ku Dňu Zeme na hodine THD

    • 20. 4. 2023
    • Téme ochrany životného prostredia spojených s blížiacim sa Dňom Zeme sa venovali aj žiaci 5.ročníka na hodinách THD. Sadili rastlinky, ktorých rast budú ďalej pozorovať a veríme, že ďalej budú skrášľovať prostredie školy. 

   • Exkurzia tretiakov v spaľovni KOSIT
    • Exkurzia tretiakov v spaľovni KOSIT

    • 20. 4. 2023
    • Trieda III.B sa dnes zúčastnila s p.uč. Jankovou exkurzie v spaľovni KOSIT. Žiaci mohli vidieť a zažiť ako sa triedi a spracuváva odpad, zároveň pochopili dôležitosť triedenia odpadu a recyklácie. Zážitková exkurzia zanechala v žiakoch dojem a bola veľmi prospešná.

     Ďakujeme spoločnosti KOSIT za sprostredkovanie exkurzie a vynikajúce lektorské vedenie celej akcie.

   • Exkurzia siedmakov v Čističke odpadových vôd
    • Exkurzia siedmakov v Čističke odpadových vôd

    • 19. 4. 2023
    • V rámci exkurzie do ČOV v Kokšov Bakši naši siedmaci získali informácie o procese čistenia splaškovej, či priemyselnej odpadovej vody a tak zabráneniu znečisťovania životného prostredia. 

     Túto aktivitu absolvovali v rámci týždňa, ktorý sme venovali ochane životného prostredia a enviromentálnej výchove.

   • Návšteva Verejnej knižnice Jána Bocatia
    • Návšteva Verejnej knižnice Jána Bocatia

    • 18. 4. 2023
    • Pri príležitosti MARCA - MESIACA KNÍH navštívili 5. a 13. apríla 2023 žiaci 5. a 7. ročníka Verejnú knižnicu Jána Bocatia. Program bol zaujímavý, rozprávali sme sa o povestiach a starší žiaci o štúrovcoch. Cieľom tejto aktivity bolo vzbudiť u žiakov záujem o detskú literatúru a motivovať ich k čítaniu. 

   • Zápis prvákov
    • Zápis prvákov

    • 17. 4. 2023
    • V piatok a sobotu prišli na zápis s rodičmi budúci prváčikovia. Radosť, úsmevy a veselé džavotanie sa rozliehalo nielen v triede II.A, kde sa zápis konal, ale aj na chodbe. Každý drobček si vybral malý darček, dostal pamätný list a spokojne odchádzal s balónikom.

     Na budúcich prváčikov sa už teraz veľmi tešíme.

   • Týždeň venovaný ochrane prírody
    • Týždeň venovaný ochrane prírody

    • 14. 4. 2023
    • Od 17. marca sa budeme venovať aktivitám ku Dňu Zeme spojených s návštevou Čističky odpadových vôd, Centra enviromentálnej výchovy, skrášľovaniu okolia školy a v piatok 21. marca spoločnými aktivitami na 3. - 5. vyučovacej hodine, kde sa žiaci budú pri rôznych činnostiach venovať v súčasnosti veľmi dôležitej enviromentálnej výchove. 

   • Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády
    • Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády

    • 13. 4. 2023
    • 20. marca sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda a aj tu boli naši žiaci úspešnými riešiteľmi.

     V kategórii P5 bol úspešným riešiteľom Michal Vaľa z V.A a získal pekné 8. miesto.

     V kategórii P3 boli úspešnými riešiteľmi Lucas Grant z III.B a Terezka Lučivjanská z III.A. 

     Úspešným riešiteľom blahoželáme

   • Vyhodnotenie okresného kola Dejepisnej olympiády
   • Úspešní riešitelia okresného kola Geografickej olympiády
    • Úspešní riešitelia okresného kola Geografickej olympiády

    • 13. 4. 2023
    • 31. marca sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy a dosiahli veľmi pekné výsledky. 

     Michal Vaľa V.A - kat. G - 1. miesto 

     Matúš Hubaľ V.B - kat. G - úspešný riešiteľ

     Ivana Orosová VIII.B - kat. E - 8. miesto - úspesný riešiteľ.

     Všetkým účastníkom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

   • Naši žiaci potešili dôchodcov veľkonočnými pozdravmi
    • Naši žiaci potešili dôchodcov veľkonočnými pozdravmi

    • 4. 4. 2023
    • Dňa 4.4.2023 navštívili naši žiaci s pani učiteľkou Kuchtovou Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, aby seniorom odovzdali veľkonočné pozdravy vyrobené s láskou od žiakov celej našej školy. Osobne si tak odovzdali nielen darčeky, ale aj milé úsmevy a príbehy. Naše deti odchádzali s krásnym pocitom, a už teraz sa nevedia dočkať ďalšieho príjemného stretnutia. 

      Aj takto príjemne sa môže budovať pocit spolupatričnosti a láska k iným.

   • ,,Starší čítajú mladším“
    • ,,Starší čítajú mladším“

    • 2. 4. 2023
    • V rámci marca - mesiaca kníh sme dňa 29.3.2011 už tradične uskutočnili zaujímavú aktivitu: ,,Starší čítajú mladším“. Žiaci ôsmej a piatej triedy prišli čítať mladším prvákom. Z tried  sa tak na jednu vyučovaciu hodinu stala rozprávková krajina, v ktorej žiaci spoločne prežívali pocity hrdinov z rozprávok. Deti si z hodiny odniesli nielen množstvo zážitkov, ale naučili sa i aktívne počúvať a vytvorili si pozitívny vzťah k čítaniu a literatúre.

     Už teraz sa tešia na ďalšie pokračovanie.