• Vyhodnotenie školského kola Geografickej olympiády
    • Vyhodnotenie školského kola Geografickej olympiády

    • 11. 12. 2022
    • 23. novembra žiaci v jednotlivých kategóriách súťažili v školskom kole Geografickej olympiády. 

     Blahoželáme najúspešnejším žiakom: 

     kategória G:

     1. Michal Vaľa V.A

     2. Andrej Kmak V.A

     3. Matúš Hubaľ V.B

     kategória F: 

     1. Katarína Ciburová V.A

     2. Grétka Miškaničová V.A

     3. Sofia Lešková VI.A

     kategória E:

     1. Lukáš Tomajko IX.A

     2. Ivana Orosová VIII.B

     3. Barbora Hubaľová VIII.B

      

     Postupujúcim žiakom prajeme v okresnom kole veľa úspehov!

      

      

   • Vyhodnotenie školského kola Dejepisnej olympiády
    • Vyhodnotenie školského kola Dejepisnej olympiády

    • 11. 12. 2022
    • Blahoželáme úspešným riešiteľom školského kola Dejepisnej olympiády, ktorí v jednotlivých kategóriách dosiahli najlepšie výsledky a tak si zabezpečili postup do okresného kola. 

     kategória F:

     1. Margaréta Miškaničová VI.A 
     2. Tomáš Kmeťko VI.B

     kategória E

     1. Alexandra Jutková VII.B
     2. Adam Ondika VII.A

     kategória D

     1. Ivana Orosová VIII.B
     2. Barbora Hubaľová  VIII.B

     kategória C

     1. Samuel Horička IX.A
     2. Lukáš Tomajko  IX.A
   • Mikulášsky maratón na hodine TSV
    • Mikulášsky maratón na hodine TSV

    • 7. 12. 2022
    • Naši žiaci bežali v utorok 6.12. na hodinách TSV Mikulášsky maratón. Na páse spoločne nabehali 31 kilometrov a 500 metrov. Stanovili tak rekord pre nasledujúce roky. Spoločne spálili 2047 kalórií, čo predstavuje približne 4 horalky.

     Gratulujeme k výborným individuálnym ale aj kolektívnym výkonom a tešíme sa na budúci rok.

   • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku – 33. ročník
    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku – 33. ročník

    • 7. 12. 2022
    • Talentovaní žiaci našej školy súťažili v školskom kole OLYPMIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

     V kategórii 1A  súťažilo 6 žiakov:

     1. miesto – Adam Ondika – VII.A

     2. miesto – Adam Dura – VII.A

     3. miesto – Lukáš Varga – VII.A

     V kategórii 1B súťažili 4 žiaci:

     1.miesto – Nina Čižmárová – VIII.B

     2.miesto – Ivana Orosová – VIII.B

     3.miesto – Ema Longauerová – VIII.A

     Adam, Nina, Ivana a Adam budú našu školu reprezentovať v okresnom kole dňa 18.1.2023

     Prajeme veľa šťastia a držíme palce!

   • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2022/2023
    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2022/2023

    • 7. 12. 2022
    • Testovania sa zúčastnilo 19 žiakov v kategórii 1A ( 5.-7. ročník) a 27 žiakov v kategórii 1B

     (8.-9. ročník).

     Výsledky:

     kategória 1A:

     1. miesto - Tamara Bónová (VII.B)

     2. miesto - Šimon Očenáš (VII.B)

     3. miesto - Tomáš Edgar Hajduk (VI.B)

     kategória 1B:

     1. miesto – Adam Tomko (VIII.B)

     2. miesto – Oliver Tӧkӧly (IX.A)

     3. miesto – Rebecca Michvociková (IX.A)

     Tamarke a Adamovi prajeme veľa šťastia v okresnom kole!

   • Mikuláš v materskej škole
    • Mikuláš v materskej škole

    • 6. 12. 2022
    • Mikuláš s anjelmi zavítal aj do materskej školy.

     Potešili sa všetci drobčekovia, pred Mikulášom vystupovali v triede Mravčekovia.

     Zahanbiť sa nedali ani v triede Sovičky, veď všetci za odmenu dostali mikulášske balíčky.

   • Navštívil nás Mikuláš
    • Navštívil nás Mikuláš

    • 6. 12. 2022
    • Na škole sa dnes po chodbách prechádzalo veľa čertíkov, anjelikov ale aj škriatkov. Rozžiarené oči, veselé výkriky a úsmevy sa objavili na tvárach žiakov, keď do tried vkročil Mikuláš spolu s anjelmi. Žiaci recitovali básničky, spievali piesne a dostali balíčky plné prekvapení.

   • Prváci na hodine informatiky kreslili vianočný stromček
   • Vyhodnotenie zberu gaštanov
   • Červená stužka - podpora zo IV.B
    • Červená stužka - podpora zo IV.B

    • 3. 12. 2022
    • Počas 1.decembra – medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku, ktorá je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS a je aj značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi.

   • Beseda o včelách v ŠKD
    • Beseda o včelách v ŠKD

    • 3. 12. 2022
    • V ŠKD sa deti na celoklubovej besede mohli dozvedieť o živote včiel a včelárov. Odpovedali na otázky, vymaľovali si včielku Maju alebo úľ. Na záver ochutnali sladký med.

   • Súťaže Všetkovedko a Expert geniality
    • Súťaže Všetkovedko a Expert geniality

    • 30. 11. 2022
    • Dnes 30.11.2022 sa v našej škole uskutočnila súťaž Všetkovedko a Expert geniality. Veríme, že sa našim žiakom darilo a že si overili svoje vedomosti v rôznych oblastiach.

   • Basketbalová súťaž 3x3
    • Basketbalová súťaž 3x3

    • 29. 11. 2022
    • Žiaci 8. a 9. ročníka sa 29.11. zúčastnili basketbalovej súťaže 3x3. Za svoj výborný herný prejav a basketbalové výkony sa nemusia hanbiť, ale na prvé miesto to tentokrát nestačilo. Nakoniec si spomedzi veľkej konkurencie vybojovali 4. miesto.

   • Projekt MODULY 2022/2023 - druhá hodina
   • Deti z MŠ navštívili interiérové ihrisko Jaymo
   • Otvorená hodina matematiky pre budúcich prváčikov
   • Beseda o závislostiach                       s MUDr. Alenou Škvarlovou
    • Beseda o závislostiach s MUDr. Alenou Škvarlovou

    • 24. 11. 2022
    • Fotky. Dňa 23.11.sa uskutočnila beseda s pani doktorkou MUDr. Alenou Škvarlovou na tému závislosti. Deti téma zaujala o čom svedčilo množstvo otázok. Beseda prebehla v 6.odd. s pani vychovávateľkou Tomčikovou.

    • Srdečne Vás pozývame stráviť predvianočné obdobie na Masarykovej

    • 23. 11. 2022
    • Aj na našej škole sme si nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov a budúcich prváčikov pripravili rôzne aktivity, ktorými si v pohodovej športovej a sviatočnej atmosfére chceme užiť predvianočné obdobie. 

     10.decembra vás všetkých pozývame na Stolnotenisový turnaj pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy. 

     13.decembra v rámci "DOD - Vianoce v škole" vás pozývame na prehliadku našej školy spojenú s tvorivými dielňami, burzou výrobkov a posedením pri vianočnom stromčeku. 

     Tešíme sa na spoločne strávený predvianočný čas. 

   • Výborné umiestnenie v Okresnom kole v stolnom tenise
    • Výborné umiestnenie v Okresnom kole v stolnom tenise

    • 15. 11. 2022
    • 15.11. nás úspešne reprezentovali žiaci našej školy na Okresnom kole v stolnom tenise. Šimon Kralik, Alexej Gálik, Daniel Šulkovský, Adam Seman, Dominik Varga a Martin Hudák si v turnaji vybojovali výborné

     2. miesto.

     Chlapcom gratulujeme a prajeme ďalšie športové úspechy.

   • Úspech našej žiačky vo výtvarnej súťaži
    • Úspech našej žiačky vo výtvarnej súťaži

    • 15. 11. 2022
    • Vo výtvarnej súťaži Najkrajší sen, získala                1. miesto v III. kategórii naša žiačka Radoslava Mária Kalakayová z V.A.           Za odborné vedenie ďakujeme pani učiteľke Mgr. Janke Jankovej.

     Radke gratulujeme k veľkému úspechu v silnej konkurencii!