• Kreatívne na krúžku "Tvorivé rúčky"
    • Kreatívne na krúžku "Tvorivé rúčky"

    • 16. 1. 2023
    • Radostne začali nový rok na krúžku "Tvorivé rúčky" s malými umelcami - našimi prváčikmi aj žiakmi II.B triedy. Spoločne sa zahrali so zázračnou plastelínou a vytvorili krásne práce :) 

   • Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády
    • Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

    • 12. 1. 2023
    • Vyhodnotenie výsledkov postupujúcich žiakov školského kola matematickej sútaže Pytagoriáda v jednotlivých kategóriách: 

     kat. P3 

     1.-2.Lucas Grant  III.B

     1.-2.Dávid Pistrák  III.B

     kat. P4 

     1. Martin Gildein    IV.B

     2.-3.Maxim Sokol  IV.B

     2.-3.Patrik Šimko   IV.B

     kat. P5

     1. Benjamín Orgován  V.A

     2. Michal  Vaľa  V.A

     3. Nina  Ďuricová  V.B

     kat. P6

     1. Samuel Lechman   VI.A

     2. Diana Štipčičová    VI.B

     3. Nina Kolibábová    VI.B

     kat. P7

     1. Martin Dulin   VII.A

     2. Tamara Bónová  VII.B

     3. Lukáš Varga   VII.A

     kat. P8

     1.-2.Ema Longauerová  VIII.A

     1.-2.Ivana Orosová  VIII.B

     3. Zoe Bella Morales  VIII.B

     Blahoželáme úspešným riešiteľom a postupujúcim žiakom prajeme v okresnom kole veľa úspechov. 

    • POZOR ZMENY POPLATKOV!

    • 3. 1. 2023
    • ZMENY POPLATKOV NA ZÁKLADE VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA KOŠICE č. 237 od 1.1.2023

     1. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ - 40€ mesačne na jedno dieťa

     2. Príspevok na činnosť Školského klubu detí (ŠKD) - 15€ mesačne na žiaka

     3. Príspevok na úhradu nákupov v školskej jedálni:

       - desiata 0,55€, obed 1,30€, olovrant 0,45€ - spolu 2,30€

       I. stupeň - 1,90€

      II. stupeň - 2,10€

      Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ je 5€.

     4. Zmena výšky príspevku na Centrum voľného času platí až od 1.9.2023.

     V prílohe je Všeobecne záväzné nariadenie č. 237 k nahliadnutiu.