• Charitatívna výzva Ponožkový október
    • Charitatívna výzva Ponožkový október

    • 28. 10. 2022
    • Charitatívna výzva Ponožkový október od Podaj ďalej, Prešov.V našej škole sa vyzbieralo 50 párov ponožiek, ktoré pani učiteľka Slávka Kalakayová odniesla do charitného domu sv. Alžbety v Košiciach. Klienti mali veľkú radosť a všetkým Vám posielajú veľké ĎAKUJEM! ❤️ Ďakujem aj školskému parlamentu za pomoc pri organizovaní akcie.

   • Projekty na tému Vesmír v IV.B
    • Projekty na tému Vesmír v IV.B

    • 28. 10. 2022
    • Projekty na tému Vesmír zaznamenali obrovský úspech. Boli nápadité, praktické, zaujímavé a hlavne poučné. Žiaci 4.B si pri nich vyskúšali aj prezentačné schopnosti, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi žiadané.

   • Didaktické hry v prírode
    • Didaktické hry v prírode

    • 28. 10. 2022
    • Žiaci prvého stupňa mali 27.10.2022 didaktické hry v prírode. Tento deň strávili v Mestskom parku, kde si plne užili pobyt na čerstvom vzduchu. Súčasťou hier bolo aj praktické upevnenie si vedomostí, ktoré nadobudli v teoretickej časti didaktických hier dňa 26.10. v rámci vyučovania. športové aktivity a pobyt vonku sa žiakom veľmi páčil.

   • Naši žiaci pri riešení mimoriadnych situácií
    • Naši žiaci pri riešení mimoriadnych situácií

    • 28. 10. 2022
    • Dňa 27.10.2022 na našej škole prebiehala praktická časť účelového cvičenia. Žiaci si na vlastnej koži mohli precvičiť získané poznatky z teoretickej časti. Na stanovištiach riešili mimoriadne situácie, modelové riešenia záchrany života, orientáciu v areáli školy, správanie sa v cestnej premávke a náročnú prekážkovú dráhu zameranú na ich obratnosť, presnosť a rýchlosť. Všetci žiaci zvládli stanovištia, najviac bodov získali žiaci z V.A, žiaci z IX.A a žiačky z VII.A za čo dostanú sladkú odmenu.

   • Skrášľujeme areál školy s podporou KSK
    • Skrášľujeme areál školy s podporou KSK

    • 27. 10. 2022
    • V týchto dňoch sme úspešne ukončili realizáciu projektu "Oživme spolu históriou prírodu", ktorý sme získali v grantovej výzve DS/2022 s podporou Košického samosprávneho kraja a vznikol za spolupráce pedagógov MVDr.D.Kažimírovej, Mgr. M. Tarabčákovej a za aktívnej pomoci p. školníka Ternyilu, žiakov a rodičov. 

     Cieľom projektu bolo do časti školského areálu, ktorý bol vysušený a znehodnotený, vniesť nový život  a revitalizovať ho v súlade s históriou miesta (v minulosti to bol park v štýle anglických záhrad, ktorý patril ku kaštieľu Klobušických) a súčasne vybudovať enviromentálnu učebňu a oddychovú zónu pre našich žiakov a návštevníkov. 

      

    • Beseda "Pravda o drogách"

    • 26. 10. 2022
    • Žiaci VII. až IX. ročníka dnes absolvovali besedu "POVEDZME STOP DROGÁM" v spolupráci s organizáciou Slovensko bez drog, ktorá prostredníctvom prednášok predkladá žiakom slovenských škôl fakty o drogách, aby sa mohli sami rozhodnúť pre život bez nich.

     Ich hlavným cieľom je v čo najväčšej miere eliminovať užívanie legálnych aj nelegálnych drog mládežou.

   • Halloween na Masarykovej
    • Halloween na Masarykovej

    • 26. 10. 2022
    • Dnešný deň sa na našej škole niesol v halloweenskej nálade a žiaci II. stupňa sa celý deň učili v maskách. Ozdobili si triedy a nástenky a dokonca upiekli aj halloweensku bábovku, ktorá chutila výborne :)

     Tešíme sa už na zajtrajšie účelové cvičenie!

   • "TEAMBUILDING" učil piatakov tvoriť a spolupracovať
   • Ukážková hodina pre budúcich prváčikov
    • Ukážková hodina pre budúcich prváčikov

    • 26. 10. 2022
    • Návšteva detí z MŠ Rumanova, Košice u nás v škole dopadla na výbornú. Pani učiteľka Mgr. Jana Kuchtová im pripravila zaujímavé aktivity, ktoré deti s radosťou riešili.

     Ďakujeme aj pani riaditeľke Eve Pačaiovej za krásne fotografie.

     Už teraz sa tíšme na ďalšiu návštevu.

   • Súťaž o najkrajšiu tekvicu
    • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

    • 26. 10. 2022
    • Naše šikovné deti spolu s rodičmi cez víkend vyrezávali a tvorili nádherné halloweenské tekvice. Môžete si ich obzrieť pred vstupom do školy, vybrať si tú, ktorá sa vám najviac páči a zahlasovať za ňu. Každá tekvica má svoje číslo. Svoj hlas vložte do hlasovacej krabice vo vestibule.

   • Vyhodnotenie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka
    • Vyhodnotenie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka

    • 26. 10. 2022
    • 13. októbra 2022 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. 

     Umiestnenie súťažiacich:

     1.miesto: Lukáš Tomajko IX.A - postup do okresného kola

     2. miesto: Zuzana. E. Klembara IX.A

     3. miesta: Tomáš Štofaňák IX.A

     Úspešnými riešiteľmi sú Denisa Hruščáková, Ema Longauerová, Lukáš Andráš, Nina Čizmarová. 

     Srdečne blahoželáme a Lukášovi prajeme v okresnom kole súťaže veľa úspechov.

   • Projektové vyučovanie ku Dňu jablka
    • Projektové vyučovanie ku Dňu jablka

    • 24. 10. 2022
    • Úžasným aktivitám sa dnes venovali žiaci I. stupňa na projektovom vyučovaní zameranom na jabĺčka, ktoré svoj deň mali 21. októbra. Žiaci si v jednotlivých triedach pochutnali na jablkovom šaláte, ktorý si sami pripravili, vyrábali si čelenky, kreslili, pečiatkovali, spievali a aj si zatancovali jabĺčkový tanec. Dokonca si jabĺčka kreslili aj na hodine informatiky v programe RNA a prečítali si slovo jablko v rôznych svetových jazykoch. na jablkách si pravdaže pochutnali aj žiaci II. stupňa. 

     Viac z aktivít v jednotlivých triedach si môžete pozrieť vo fotogalérii.

   • Deň pôvodných odrôd jabĺk v I. oddelení ŠKD
    • Deň pôvodných odrôd jabĺk v I. oddelení ŠKD

    • 23. 10. 2022
    • Pani vychovávateľky si pre deti v každom oddelení ŠKD pri príležitosti Dňa pôvodných odrôd jabĺk pripravili rôzne aktivity, porozprávali sa o tom aké sú dôležité pre zdravie, vyrábali jabĺčka...

     V I. oddelení mali aj posedenie pri jabĺčkovom čaji a ochutnávku rôznych odrôd tohto ovocia.

   • Prváci na hodinách informatiky
    • Prváci na hodinách informatiky

    • 23. 10. 2022
    • Žiaci prvých ročníkov sa na hodinách informatiky oboznamujú nielen s počítačmi v PC učebni, ale aj s tabletmi. Riešia rôzne postupnosti a kódujú, ako aj úlohy rozavíjajúce ich algoritmické a kritické myslenie.

   • Beseda o jabĺčkach v III. oddelení ŠKD
    • Beseda o jabĺčkach v III. oddelení ŠKD

    • 23. 10. 2022
    • V piatok poobede mali žiaci tretieho oddelenia besedu o jabĺčkach. Na záver si v skupinách zopakovali v kvízoch, čo sa naučili a poskladali si jabĺčkové puzzle.

   •  Deň jablka v ŠKD - VII. oddelenie
    • Deň jablka v ŠKD - VII. oddelenie

    • 23. 10. 2022
    • V rámci ŠKD si deti zo VII. Oddelenia vytvorili spoločné veľké jabĺčko a ako prebieha jeho vznik, tým si pripomenuli Deň pôvodných odrôd jabĺk.

   • Návšteva knižnice - I. oddelenie ŠKD
    • Návšteva knižnice - I. oddelenie ŠKD

    • 23. 10. 2022
    • Deti I.oddelenia s pani vychovávateľkou navštívili Verejnú knižnicu J.Bocatia, kde da prváci oboznámili s knižnicou, jej pravidlami. Dostali svoj čitateľský preukaz a mohli si vypožičať prvé knihy.

   • Workshop programovania digitálnych hier
    • Workshop programovania digitálnych hier

    • 21. 10. 2022
    • Žiaci IV. až VI. ročníka včera absolvovali zaujímavú ukážkovú hodinu v programovaní hier. Štvrtáci a piataci pracovali v prostredí Scratch, šiestaci svoju hru programovali v prostredí gdevelop.io. 

     Svoje počítačové zručnosti žiaci rozvíjali na workshope, ktorý prebehol vďaka spolupráci s OZ Hemisféra. 

     V prípade, že Vás programovanie zaujalo, je tu možnosť prihlásiť sa na krátke kurzy vývoja digitálnych hier zdarma na itskola.sk.

      

   • Úspech našej žiačky v bežeckej súťaži
    • Úspech našej žiačky v bežeckej súťaži

    • 14. 10. 2022
    • Žiaci našej školy sa úspešne zúčastnili 14. ročníka bežeckej akcie Plachého míľa. 

     2. miesto získala Kochanová Amália z III.B

     Všetkým účastníkom ďakujeme za reprezentáciu školy

   • Kurz gymnastiky v prvých ročníkoch
    • Kurz gymnastiky v prvých ročníkoch

    • 20. 10. 2022
    • Od začiatku októbra chodili žiaci prvých ročníkov na kurz, kde si skúšali prvé základy gymnastiky vo Family Gym Oáza pod vedením pána učiteľa Hančina. Každý týždeň chodila jedna trieda. Začiatky boli pre niektrých ťažšie, ale nakoniec to všetci zvládli výborne. Žiakom sa kurz veľmi páčil.

     Viac fotografií jednotlivých tried nájdete vo fotogalérii, alebo kliknutím na triedutu:

       I.AI.BI.C