• Prvé polročné vysvedčenie odovzdal našim prváčikom primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a námestníčka primátora Lucia Gurbáľová
   • Staviame legorobota na hodine THD v IX. B
   • Hybridné vzdelávanie na hodine INF v 7. B
    • Hybridné vzdelávanie na hodine INF v 7. B

    • 26. 1. 2022
    • V mometnálnej situácii, kedy sa žiaci jednej triedy učia prezenčne zo školy a zvyšok žiakov dištančne online z domu, funguje výborne hybridná výučba aj na hodinách informatiky, kde žiaci programovali v make.code prostredí micro:bit. 

   • Informatika s Emilom v 3. ročníku
   • Svetový deň Braillovho písma ŠKD
    • Svetový deň Braillovho písma ŠKD

    • 26. 1. 2022
    • Pri príležitosti svetového Braillovho dňa si deti V. oddelenia s pani vychovávateľkou Štyriakovou vyskúšali napísať svoje meno a adresu pomocou Braillovho písma. Ešte ťažšie bolo prejsť so zaviazanými očami k stolu, sadnúť si a natrieť si oblátku s medom. Pomáhal iba jeden kamarát, ktorý navigoval.

    • Úspech v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku

    • 21. 1. 2022
    • V okresnom kole 32. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku dosiahli naši žiaci pozoruhodný úspech. Nina Čižmárová zo VII.B sa v kategórii 1A umiestnila na 1. mieste, v kategórii 1B obsadili Adam Fedorjak z IX.B 1.miesto a Samuel Maďar z IX.B  2. miesto. Nina, Adam a Samuel budú reprezentovať okres Košice I na krajskom kole 16.2.2022. Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v nasledujúcom kole!

    • Naši žiaci na stupni víťazov - Olympiáda v ANJ

    • 15. 1. 2022
    • V okresnom kole 32. ročníka Olympiády v anglickom jazyku dosiahli naši žiaci pozoruhodný úspech. ADAM  TOMKO zo VII.B sa umiestnil v kategórii 1A na 1. mieste a bude reprezentovať okres Košice I na krajskom kole 8.2.2022. V kategórii 1B - NINA TILKOVÁ z IX.B obsadila 3. miesto.

     Obidvom srdečne gratulujeme a Adamovi držíme palce v nasledujúcom kole!