• Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

    • 17. 12. 2021
    • Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do školského kola Pytagoriády, ktorá prebiehala online. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a postupujúcim do okresného kola prajeme veľa úspechov :) 

     kat. P3                                       

     1. Michal Trčka III.B                   

     2. Filip Molitoris III.B                   

     3. Kristína Bónová III.A     

              

     kat. P4

     1. Michal Vaľa IV.A

     2. Júlia Skalová IV.A

     3. Richard Krážeľ IV.A a Benjamín Orgován IV.A

      

     kat. P5                                         

     1. Tomáš René Katoč V.B           

     2. Tomáš Edgar Hajduk V.B       

     3. Diana Štipčičová  V.B           

      

     kat. P6

     1. Martin Dulin VI.A a Slavomír Žec VI.A

     2. Adam Dura VI.B

     3. Kristína Dovhalecová VI.C

      

     kat. P7

     1. Barbora Hubaľová

     2. Zoe Bella Morales

     3. Nina Čižmárová

      

    • Vyhodnotenie ŠK Dejepisnej olympiády

    • 16. 12. 2021
    • 13. januára sa konal XIV. ročník školského kola Dejepisnej olympiády. Zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a postupujúcim žiakom v jednotlivých kategóriách blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách!

     kategória F:

     1. Adam Ondika VI.A
     2. Adam Dura  VI.B

     kategória E

     1. Denisa Hruščáková  VII.A
     2. Ema Longauerová    VII.A

     kategória D

     1. Tomáš Štofaňák   VIII.A
     2. Samuel Horička    VIII.A

     kategória C

     1. Kristián Krajňák  IX.B
     2. Jaroslav Bogdanovský   IX.A
   • Na hodine THD - vianočná príprava v IX.B
   • Vianočné prípravy - II.B v ŠKD
    • Vianočné prípravy - II.B v ŠKD

    • 7. 12. 2021
    • Takto poňali vianočnú prípravu deti z II.B v ŠKD s pani vychovávateľkou Mirkou Benkovou.

     Deti vyrobili krásne vianočné pozdravy, gule so zimnou tematikou, snehuliakov na nástenku a ozdobili sladké perníčky. Niektoré ozdobené, ale aj neozdobené perníčky skončili aj v ich bruškách.

   • Na hodine fyziky v 7.A a 7.B - Kolobeh vody a Druhy zrážok
    • Na hodine fyziky v 7.A a 7.B - Kolobeh vody a Druhy zrážok

    • 7. 12. 2021
    • Žiaci 7. ročníka sa na hodinách fyziky venovali témam "Kolobeh vody" a "Druhy zrážok"
     Veľká pochvala patrí žiakom za veľmi pekné 3D projekty: 
     Adam Danko 7.A
     Ema Longauerová 7.A
     Zoe Bella Morales 7.B
     Barbora Hubaľová 7.B

     Viac projektov žiakov si všetci môžete pozrieť na hlavnej chodbe na 1. poschodí. 
      
    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

    • 7. 12. 2021
    • Talentovaní žiaci našej školy súťažili v školskom kole OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU - 32. ročník

     V kategórii 1A  súťažilo 5 žiakov:

     1. miesto – Nina Čižmárová – VII.B

     2. miesto – Ivana Orosová – VII.B

     3. miesto – Alexej Gálik – VII.B

     V kategórii 1B súťažilo 6 žiakov:

     1.miesto – Adam Fedorjak – IX.B

     2.miesto – Samuel Maďar – IX.B

     3.miesto – Daniel Malega – IX.B

     Nina, Ivana, Adam a Samuel budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Prajeme veľa šťastia a držíme palce!

     Mgr. Silvia Kušnírová – koordinátorka školského kola

   • Navštívil nás Mikuláš
    • Navštívil nás Mikuláš

    • 6. 12. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš.

     Ďakujeme, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď opäť, medzi nás.

   • Vianočné pozdravy - IV.C
   • Vianočné pozdravy v programe Canva
    • Vianočné pozdravy v programe Canva

    • 2. 12. 2021
    • j na hodinách informatiky nás pohltila "vianočná nálada" a tak si žiaci VI.C v programe Canva, ktorý slúži na tvorbu grafického materiálu, vytvárali svoje vlastné vianočné pozdravy a animácie. 

             

   • IBobor
    • IBobor

    • 6. 12. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album IBobor.

     8.11. - 12.11. prebiehala súťaž iBobor na ktorej sa zúčastnili žiaci tretích až deviatych ročníkov. Záujem bol opäť veľmi veľký.

     Úspešným riešiteľom gratulujeme a veľmi sa s nimi tešíme.

     - fotografie úspešných riešiteľov budeme ešte dopĺňať

   • 1. december - Svetový deň boja proti AIDS
   • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku - 32. ročník
    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku - 32. ročník

    • 1. 12. 2021
    • Talentovaní žiaci našej školy súťažili v školskom kole OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU.

     V kategórii 1A súťažilo 10 žiakov:
     1. miesto - Adam TOMKO - VII.B;
     2. miesto - Tamara Bónová - VI.C;
     3. miesto - Zoe Morales - VII.B;

     V kategórii 1B súťažilo 16 žiakov:
     1. miesto - Nina Tilková - IX.B;
     2. miesto - Nicol Tomková - IX.B;
     3. miesto - Rebecca Michvociková - VIII.A;

     Adam a Nina budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Prajeme veľa šťastia a držíme palce:-)

     Mgr. Iveta Wilková - predsedníčka PK CUJ