• Didaktické hry

    • 29. 10. 2021
    • Didaktické hry žiakov I. stupňa sa konali v prírode a mali u našich žiakov úspech. Pekné počasie a dobrá nálada nás sprevádzali celý deň.

    • Účelové cvičenie

    • 27. 10. 2021
    • Žiaci II. stupňa dnes 27. októbra absolvovali účelové cvičenie a v rámci riešenia mimoriadnych situácií a zdravotnej prípravy prekonávali prekážkové disciplíny a snažili sa poskytnúť prvú pomoc zraneným v rôznych simulovaných situáciách. Svoje teoretické poznatky tak mali možnosť aj prakticky uplatniť. Mnohí to zvládli výborne. Ďakujeme za prípravu p. uč. Baliovej, p. uč. Zvolenskému a dobrovoľníkom z deviateho ročníka. 

    • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

    • 27. 10. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž o najkrajšiu tekvicu.

     Blíži sa Halloween, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je zdobenie tekvíc. 25.10. bola ukončená súťaž o najkrajšiu tekvicu, ktorú zorganizovala v rámci ŠKD Mgr. Miriam Benková Šimonová. Všetky súťažiace tekvice sa stretli pred školou a čakali na vyhodnotenie. Porota (deti aj pani vychovávateľky) to mala veľmi ťažké. Ďakujeme deťom a ich rodičom za originálne výtvory.

    • Jesenné tvorenie

    • 27. 10. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Jesenné tvorenie.

     Naši žiačikovia z II.B s pani vychovávateľkou Mirkou Benkovou-Šimonovou vyrobili z jesenných prírodných materiálov nádherné ikebany a sovičky.

    • Deň jablka

    • 27. 10. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň jablka.

     21.10 sme sa učili o jablkách a s jabĺčkami. Počas vyučovania sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých a dôležitých informácií. Ako na vyučovaní, tak aj v ŠKD vyrábali jablká z rôznych materiálov.... Tento deň je každoročnou oslavou jabĺk a sadov.

    • JBL jump fest

    • 7. 10. 2021
    • Žiaci a žiačky 2.-7.ročníka sa 8.9. zúčastnili atletického dvojboja na JBL jump feste, na ktorom získali skúsenosti zo súťaže a taktiež výborné umiestnenia. Dorotka Krážeľová (2. sa umiestnila na 3.mieste a Oliver Kenda (2. na 2.mieste vo svojej kategórii. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu a tešíme sa na ďalšie súťaže s našimi šikovnými deťmi.

    • Preteky v Bikrose

    • 19. 10. 2021
    • Vratko Kulčar, žiak 9.B triedy a Jakub Alexander Leca, absolvovali preteky v Bikrose. Vratko ako neregistrovaný pretekár a vyhral prvé miesto v dvoch dňoch za sebou (v sobotu a v nedeľu).  Jakub ako registrovaný pretekár v klube All stars racing team vyhral dvakrát 3. miesto a časovku. Chlapcom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov!

    • Plachého míľa v ŠKD

    • 8. 10. 2021
    • Dňa 5.10 sa naši žiaci zúčastnili bežeckej súťaže Plachého míľa v rámci ŠKD.

     1. miesto: Natália Kokoľusová (I.B)

                     Oliver Kenda (II.B)

     2. miesto: Dorota Krážeľová (II.B)

                     Michael Kazimír (II.B)

     3. miesto: Alexander Kisti (I.A)

                     Lara Bonk (III.B)

                    

    • Majstrovstvá Slovenska v in-line korčuľovaní

    • 7. 10. 2021
    • Srdečne blahoželáme našej žiačke Zoe Morales (7. B), ktorá sa 26.9.2021 zúčastnila Majstrovstiev Slovenska v in-line korčuľovaní na krátke trate. V kategórii Žiačky-A obsadila celkovo krásne 2. miesto.

    • Online ENTER konferencia

    • 7. 10. 2021
    • Online ENTER konferenciu s hlavnou témou "Vstúpte do sveta príležitosti", sledovali žiaci 7. a 9. ročníka. Konferenciou ich sprevádzal GOGO a Zuzana Kovačič Hanzelová.

     Hlavnou myšlienkou konferencie bolo dozvedieť sa o trendoch vo vzdelávaní, možnostiach štúdia či využitia talentu a ako technológie ovplyvnia pracovný trh.

     Veríme, že TALK - inšpirujúca diskusia so známymi mladými ľuďmi a WORKSHOP s GOGOM, budú pre našich žiakov pozitívnou inšpiráciou pri výbere ich povolaní v dnešnej bohatej digitálnej dobe.

    • Zapojili sme sa do súťaže GalaxyCodr v programovaní

    • 7. 10. 2021
    • Aj žiaci našej školy sa v rámci hodín informatiky zapojili do interaktívnej vzdelávacej hry GalaxyCodr v spolupráci so spoločnosťou Kaufland. Prezenčne, aj počas online hodín, sme programovali a prekonávali Spikové vesmírne dobrodružstvá

    • Záložka do knihy spája

    • 7. 10. 2021
    • Projekt Záložka do knihy spája - spojí našu školu so školou v ČR. Tieto záložky pre kamarátov z Českej školy pripravili žiaci 4.B triedy