• Úspech v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku

    • 1. 3. 2022
    • krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1A obsadila

     NINA ČIŽMÁROVÁ, žiačka VII.B výborné 4.miesto,

     na ktorom sa umiestnila z 18. postupujúcich základných škôl a gymnázií v kraji.

     Úspešnými riešiteľmi v kategórii 1B boli aj žiaci:

     Adam Fedorjak, žiak IX.B

     Samuel Maďar, žiak IX.B

     Súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!