• Pasovanie prvákov
    • Pasovanie prvákov

    • 22. 12. 2022
    • Žiaci prvých ročníkov boli pasovaní do cechu školákov. Pred pasovaním splnili "neľahké" úlohy. Od začiatku školského roka sa veľmi snažili, pripravovali a učili. Zarecitovali básničku, zaspievali pesničku a zložili sľub prvákov. Našim prváčikom gratulujeme a prajeme ďalšie úspešné dni, mesiace a roky na našej škole.

   • Vianočné besiedky v triedach
    • Vianočné besiedky v triedach

    • 22. 12. 2022
    • Dnešný deň sa v triedach konali vianočné posedenia a besiedky spojené s návštevou vianočných trhov. Rozdávanie darčekov, pochutnávanie si na chutných dobrotách a vianočnom punči sa niesli v duchu vianočných kolied a zábavy. 

     Prajeme všetkým žiakom krásne a požehnané Vianoce plné oddychu a načerpania nových síl. 

   • Starkých potešili žiaci našej školy
    • Starkých potešili žiaci našej školy

    • 20. 12. 2022
    • V rámci predvianočných prekvapení navštívili našich starkých aj žiaci zo Základnej školy na Masarykovej ulici. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Michaely Moskaľovej vyrobili krásne vianočné pozdravy, ktorými ich obdarovali. Seniorom darovali úsmev i pohladenie. Radosť mali žiaci aj naši starkí.

   • Vianočná besiedka v triede Sovičky
   • Tvorivé dielne v triede v MŠ
   • CROSSFIT - kurz zdravého životného štýlu
    • CROSSFIT - kurz zdravého životného štýlu

    • 17. 12. 2022
    • Žiaci VIII.A a VIII.B v piatok ukončili kurz zdravého životného štýlu, ktorý je na našej škole v spolupráci s Fitnesscentrom Borovicový Háj už niekoľkoročnou tradíciou. Cieľom kurzu je pod vedením profesionálnych trénerov zvyšovať telesnú a pohybovú zdatnosť a výkonnosť našich žiakov a utvárať životné postoje k zdravému životnému štýlu.

      

   • Vianočné tvorenie v III. oddelení ŠKD
    • Vianočné tvorenie v III. oddelení ŠKD

    • 17. 12. 2022
    • Predvianočná nálada je aj v ŠKD v plnom prúde a naši šikovní žiaci si spolu s p. vychovávateľkou Ivanou Jurekovou vyrábali rôzne vianočné ozdoby a pohľadnice. 

   • Kurz spoločenského tanca majú siedmaci úspešne za sebou
    • Kurz spoločenského tanca majú siedmaci úspešne za sebou

    • 16. 12. 2022
    • Žiaci VII.A a VII.B sa počas 5 týždňov stretávali na kurze spoločenského tanca v školskej telocvični, kde sa pod vedením inštruktora naučili základné kroky štandardných aj latinsko-amerických tancov, ako sú tance Waltz, Viedenský valčík, Cha-chu, Rumbu a Jive.

     Veríme, že sa siedmaci počas kurzu nielen niečo nové naučili a zabavili, ale tiež získali pozitívny vzťah k spoločenským tancom. 

   • Projekt MODULY - Tance do škôl u našich druhákov
    • Projekt MODULY - Tance do škôl u našich druhákov

    • 16. 12. 2022
    • Všeobecnú pohybovú prípravu sa snažíme rozvíjať aj formou tanca, kde sa v rámci projektu MODULY - Tance do škôl učili naši druháci a tretiaci tancovať pod vedením profesionálnej trénerky. 

     Hodiny tanca mali u druhákov aj tretiakov veľký úspech! 

   • Príjemne strávený čas "Vianoc na našej škole"
    • Príjemne strávený čas "Vianoc na našej škole"

    • 13. 12. 2022
    • Úžasné stretnutie žiakov, rodičov a starých rodičov s učiteľmi a vedením školy pri vianočných vystúpeniach našich žiakov, spojených s tvorivými dielňami na Luciu a burzou vianočných výrobkov dopadlo výborne.

     Veľmi sa tešíme, že sme vás mohli po dlhšej pauze privítať v našej škole a stráviť tento predvianočný čas pri riaditeľskom punči a ochutnávke jedál našej školskej jedálne. 

   • Vianočné tvorenie na Masarykovej
    • Vianočné tvorenie na Masarykovej

    • 12. 12. 2022
    • Prípravy na Vianoce prebiehajú aj na našej škole v plnom prúde a žiaci na hodinách VYV a THD ako aj v rámci triednických hodín, tvoria rôzne výrobky, ktoré si budete môcť v rámci popoludnia Vianoce na našej škole aj zakúpiť . 

      

   • ENTER : programovanie s micro:bitom na hodine informatiky
    • ENTER : programovanie s micro:bitom na hodine informatiky

    • 12. 12. 2022
    • V rámci spolupráce s organizáciou Aj Ty v IT, sme pre žiakov VIII.A, VIII.B a IX.A triedy pripravili podujatie "ENTER : programovanie s micro:bitom pre pokročilých"v rámci ktorého sa žiaci naučili pokročilé funkcie programovania mini počítača - micro:bitu k téme Smart Home. 

     V závere workshopu žiaci pomocou senzorov naprogramovali micro:bit na samozalievanie kvetov :) 

   • Vyhodnotenie školského kola Geografickej olympiády
    • Vyhodnotenie školského kola Geografickej olympiády

    • 11. 12. 2022
    • 23. novembra žiaci v jednotlivých kategóriách súťažili v školskom kole Geografickej olympiády. 

     Blahoželáme najúspešnejším žiakom: 

     kategória G:

     1. Michal Vaľa V.A

     2. Andrej Kmak V.A

     3. Matúš Hubaľ V.B

     kategória F: 

     1. Katarína Ciburová V.A

     2. Grétka Miškaničová V.A

     3. Sofia Lešková VI.A

     kategória E:

     1. Lukáš Tomajko IX.A

     2. Ivana Orosová VIII.B

     3. Barbora Hubaľová VIII.B

      

     Postupujúcim žiakom prajeme v okresnom kole veľa úspehov!

      

      

   • Vyhodnotenie školského kola Dejepisnej olympiády
    • Vyhodnotenie školského kola Dejepisnej olympiády

    • 11. 12. 2022
    • Blahoželáme úspešným riešiteľom školského kola Dejepisnej olympiády, ktorí v jednotlivých kategóriách dosiahli najlepšie výsledky a tak si zabezpečili postup do okresného kola. 

     kategória F:

     1. Margaréta Miškaničová VI.A 
     2. Tomáš Kmeťko VI.B

     kategória E

     1. Alexandra Jutková VII.B
     2. Adam Ondika VII.A

     kategória D

     1. Ivana Orosová VIII.B
     2. Barbora Hubaľová  VIII.B

     kategória C

     1. Samuel Horička IX.A
     2. Lukáš Tomajko  IX.A
   • Mikulášsky maratón na hodine TSV
    • Mikulášsky maratón na hodine TSV

    • 7. 12. 2022
    • Naši žiaci bežali v utorok 6.12. na hodinách TSV Mikulášsky maratón. Na páse spoločne nabehali 31 kilometrov a 500 metrov. Stanovili tak rekord pre nasledujúce roky. Spoločne spálili 2047 kalórií, čo predstavuje približne 4 horalky.

     Gratulujeme k výborným individuálnym ale aj kolektívnym výkonom a tešíme sa na budúci rok.

   • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku – 33. ročník
    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku – 33. ročník

    • 7. 12. 2022
    • Talentovaní žiaci našej školy súťažili v školskom kole OLYPMIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

     V kategórii 1A  súťažilo 6 žiakov:

     1. miesto – Adam Ondika – VII.A

     2. miesto – Adam Dura – VII.A

     3. miesto – Lukáš Varga – VII.A

     V kategórii 1B súťažili 4 žiaci:

     1.miesto – Nina Čižmárová – VIII.B

     2.miesto – Ivana Orosová – VIII.B

     3.miesto – Ema Longauerová – VIII.A

     Adam, Nina, Ivana a Adam budú našu školu reprezentovať v okresnom kole dňa 18.1.2023

     Prajeme veľa šťastia a držíme palce!

   • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2022/2023
    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2022/2023

    • 7. 12. 2022
    • Testovania sa zúčastnilo 19 žiakov v kategórii 1A ( 5.-7. ročník) a 27 žiakov v kategórii 1B

     (8.-9. ročník).

     Výsledky:

     kategória 1A:

     1. miesto - Tamara Bónová (VII.B)

     2. miesto - Šimon Očenáš (VII.B)

     3. miesto - Tomáš Edgar Hajduk (VI.B)

     kategória 1B:

     1. miesto – Adam Tomko (VIII.B)

     2. miesto – Oliver Tӧkӧly (IX.A)

     3. miesto – Rebecca Michvociková (IX.A)

     Tamarke a Adamovi prajeme veľa šťastia v okresnom kole!

   • Mikuláš v materskej škole
    • Mikuláš v materskej škole

    • 6. 12. 2022
    • Mikuláš s anjelmi zavítal aj do materskej školy.

     Potešili sa všetci drobčekovia, pred Mikulášom vystupovali v triede Mravčekovia.

     Zahanbiť sa nedali ani v triede Sovičky, veď všetci za odmenu dostali mikulášske balíčky.

   • Navštívil nás Mikuláš
    • Navštívil nás Mikuláš

    • 6. 12. 2022
    • Na škole sa dnes po chodbách prechádzalo veľa čertíkov, anjelikov ale aj škriatkov. Rozžiarené oči, veselé výkriky a úsmevy sa objavili na tvárach žiakov, keď do tried vkročil Mikuláš spolu s anjelmi. Žiaci recitovali básničky, spievali piesne a dostali balíčky plné prekvapení.

   • Prváci na hodine informatiky kreslili vianočný stromček