• Šiestaci navštívili nemeckú študovňu - Goetheho inštitút
    • Šiestaci navštívili nemeckú študovňu - Goetheho inštitút

    • 31. 5. 2022
    • Žiaci šiestych ročníkov, ktorí sa učia nemecký jazyk, dnes navštívili nemeckú študovňu - Goetheho inštitút v Košiciach, ktorý prináša nemčinu do celého sveta. Ponúka rôzne vzdelávacie materiály a interaktívnu ponuku pre vyučovanie.

   • Exkurzia VI. A vo včelnici v rámci projektu BeeFriendly
    • Exkurzia VI. A vo včelnici v rámci projektu BeeFriendly

    • 30. 5. 2022
    • Žiaci VI.A sa v rámci hodiny biológie venovali projektu BeeFriendly a po úvodných prezentáciách a workshopoch v škole si prácu včelárov mohli aj sami vyskúšať vo včelnici. 

     Veríme, že to bol pre nich nezabudnuteľný zážitok a naučili sa veľa zaujímavých vecí!

   • Krajské kolo v 4-boji žiačok
    • Krajské kolo v 4-boji žiačok

    • 26. 5. 2022
    • Zoe Morales, žiačka 7.B sa 25. mája zúčastnila krajského kola v 4-boji žiačok, ktoré sa konalo v Michalovciach. Suverénne vyhrala v disciplíne "hod raketou nerf" kde svoje súperky porazila o 5 metrov výkonom 38 metrov. Vo veľmi veľkej konkurencii atletických klubov si napokon vybojovala 3. miesto v celkovom hodnotení a postup na celoslovenské kolo do Šamorína. Gratulujeme! 

   • Štvorboj žiakov a žiačok 6. a 7. ročníka
    • Štvorboj žiakov a žiačok 6. a 7. ročníka

    • 26. 5. 2022
    • Žiaci a žiačky 6. a 7. ročníka sa 20.5. zúčastnili na štvorboji v atletike. Spomedzi 7 škôl si vybojovali veľmi cenné medaily.

     V individuálnych výkonoch získali:

     Tomáš Orol (7.A) 2. miesto za hod raketou, Romana Katočová (6.A) 1. miesto za šprint, skok do diaľky a 2. miesto za hod raketou a beh na 600m, Zoe Morales (7.B) získala 1. miesto za hod raketou. Dievčatá sa takisto v celkovom hodnotení umiestnili na 1.mieste (Katočová) a na 2.mieste (Morales) za čo si vyslúžili postup na krajské kolo. Gratulujeme! Za prípravu ďakujeme vyučujúcim TSV. 

   • Malý futbal mladších žiakov
    • Malý futbal mladších žiakov

    • 26. 5. 2022
    • Žiaci 6. a 7. ročníka sa 10.mája zúčastnili na súťaži malý futbal mladších žiakov kde si spomedzi 7 škôl vybojovali 3.miesto, za ktoré získali medaily, diplom a pohár pre školu. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu a p.uč. Zvolenskému za prípravu.

   • Turnaj vo vybíjanej - dievčatá
    • Turnaj vo vybíjanej - dievčatá

    • 26. 5. 2022
    • Žiačky 5., 6. a 7. ročníka si 12. mája zahrali turnaj vo vybíjanej proti ďalším dvom školám. Vďaka jednému víťazstvu sa umiestnili na 2. mieste a odnášajú si strieborné medaily, diplom a pohár pre školu. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu a p.uč. Baliovej za prípravu.

   • Pozdravy žiakov zo školy v prírode v Lesnici
    • Pozdravy žiakov zo školy v prírode v Lesnici

    • 26. 5. 2022
    • Žiaci III.B a IV. B trávia tento týždeň v škole v prírode v Lesnici. Navštívili krásne miesta Pieninského národného parku, Červeného kláštora, Ľubovniansky hrad. Voľné chvíle trávia športom, hrami a v bazéne. 

     Prajeme im ešte veľa nezabudnuteľných zážitkov a pekné počasie. 

   • Hodina telesnej výchovy v JUMP Aréne
   • Environmentálna aktivita k zberu batérií pre I.ročník
    • Environmentálna aktivita k zberu batérií pre I.ročník

    • 23. 5. 2022
    • Pre žiakov 1. ročníka a deti MŠ bol 23. mája 2022 realizovaný interaktívny program environmentálneho vzdelávania zameraný na triedenie a znižovanie elektroodpadu – batérií. Program zabezpečil Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie. Je realizovaný aj vďaka organizácii SEWA, a.s, ktorá škole poskytla zberné nádoby.

     Deti zažili zaujímavý príbeh s neporiadnym Šmudlom, pri ktorom sa naučili, ako správne naložiť s elektroodpadom. Súčasťou programu je zber batérií počas 12 mesiacov.

   • Čítanie s II.A v našom altánku
    • Čítanie s II.A v našom altánku

    • 23. 5. 2022
    • Aj čitateľské denníky sa príjemnejšie čítajú na slniečku a čerstvom vzduchu. Odporúčajú žiaci II.A s pani učiteľkou Mgr.Martinou Čerepovou. 

   • Pekné počasie ponúka vyučovanie vonku
    • Pekné počasie ponúka vyučovanie vonku

    • 20. 5. 2022
    • V teplejších letných dňoch sme pre žiakov vytvorili učebňu v exteriéri, keďže aj podľa odborníkov, učenie v prírode je pre deti veľmi prospešné, keďže ich robí zdravšími a šťastnejšími. 

     Učenie vonku predstavuje viacero výhod, napr. študenti, ktorí majú skúsenosti s vonkajším vzdelávacím prostredím, majú tendenciu byť pozornejší, vyučovanie vonku alebo v prírode znižuje stres a úzkosť, pomáha zvyšovať dobrú náladu a pomáha pri zvládaní emócií, inšpiruje deti, aby boli fyzicky aktívnejšie.

     Veríme, že naša vonkajšia učebňa bude prospešná všetkým našim žiakom.

      

   • Mladí zdravotníci počas exkurzie na Záchrannej službe
    • Mladí zdravotníci počas exkurzie na Záchrannej službe

    • 19. 5. 2022
    • Dňa 19.5. sa v rámci krúžku Mladý zdravotník žiaci zúčastnili exkurzie na Záchrannej službe, Rastislavova 43, kde im informácie o prvej pomoci veľmi zábavne a hravo sprostredkoval úžasný človek, tréner kurzov prvej pomoci, Miroslav Nagy. Žiaci si mohli overiť a vyskúšať nadobudnuté vedomosti v praxi, videli vybavenie sanitky, sedeli v nej a púšťali sirény, poskytovali prvú pomoc na figurínach, pozerali zaujímavé videá, a keďže im táto chvíľa ubehla rýchlo ako voda a nedalo sa stihnut zodpovedať všetky zvedavé otazky, ujo Miro našim žiakom sľúbil, že nám ostatné užitočné informácie a videá zašle e-mailom, za čo mu srdečne ďakujeme.

     Ako ujo Miro vraví, prácu majú náročnú, času málo, ale na deti a osvetu prvej pomoci si čas vždy nájde. Ešte raz zo srdca ďakujeme v mene žiakov krúžku Mladý zdravotník a p. uč. Janky Kuchtovej. 

   • Na hodine občianskej náuky deviataci rozvíjali svoju finančnú gramotnosť v oblasti poisťovníctva
   • Štvrtáci tvorili mandaly z prírodnín
   • Veselý chodník vytvorili "Tvorivé rúčky"
   • Workshop programovania s micro:bitmi pre deviatakov
    • Workshop programovania s micro:bitmi pre deviatakov

    • 12. 5. 2022
    • V stredu 11. 5. žiaci deviatych ročníkov, ktorí budú pokračovať v štúdiu na technických školách a gymnáziách, absolvovali workshop programovanie s micro:bitmi pod vedením lektoriek z organizácie AJ TY v IT a v rámci projektu ENTER micro:bit projektové programovanie s Mini move autíčkami a micro:bitom. 

     Učili sa zapájať obvody pomocou mikropočítača micro:bit. 

   • Exkurzia v Ekocentre SOSNA
    • Exkurzia v Ekocentre SOSNA

    • 12. 5. 2022
    • V rámci krúžku "Spoznávaj svoje okolie" sme navštívili Ekocentrum SOSNA v Družstevnej pri Hornáde. Naša škola s Ekocentrom SOSNA spolupracuje na projekte PLACE a hlavnou ich myšlienkou je "Spájanie ľudí s prírodou". Mohli sme si pozrieť hobití domček, spoznávali sme bylinky, pozorovali krásy prírody a diskutovali s p. Štefanom Szábom.  

     Poslaním SOSNY je spájať a aktivizovať ľudí s cieľom šírenia ekologických riešení na miestnej a regionálnej úrovni a ja verím, že aj touto návštevou sme ukázali mladým ľuďom, ako k prírode pristupovať s citom a rešpektom. 

     Viacx info na /www.sosna.sk/

    • Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy

    • 10. 5. 2022
    • U žiakov siedmeho ročníka aktuálne prebieha 5 - týždňový kurz "Spoločenského tanca a výchovy". Pod vedením profesionálneho tanečníka sa žiaci učia tancovať jive, sambu, rumbu, cha - chu a musíme skonštatovať, že im to ide výborne! 

   • Škola v prírode v Belianskych Tatrách
    • Škola v prírode v Belianskych Tatrách

    • 10. 5. 2022
    • Žiaci III.B, IV.A a IV.C strávili spolu s triednymi pani učiteľkami, vychovávateľkou Paťkou a pani zdravotníčkou päť dní (9.-13.5) v prekrásnom prostredí Belianskych Tatier. Ubytovaní boli v hoteli Magura, ktorý sa nachádza v Monkovej doline - Ždiari.

     Čo sme celé dni robili?

     Rozcvičky, športové aktivity a súťaže, vychádzky do okolia (spoznávanie okolitej fauny a flóry), výlety (Ždiar, Ždiarsky dom, Belianska jaskyňa, Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici), aktivity a súťaže v spoločenskej miestnosti, rozprávkový večer, karaoke, diskotéka, vyhodnotenia súťaží a aktivít, ocenenia...

     Ubytovanie, strava aj počasie: 1*. Všetkým sa nám veľmi páčilo.