• Lyžiarsky výcvik je úspešne za nami
    • Lyžiarsky výcvik je úspešne za nami

    • 15. 2. 2022
    • V piatok sa naši žiaci vrátili z lyžiarskeho výcviku s množstvom nezabudnuteľných zážitkov :) 

     Tešíme sa, že sa všetci naučili lyžovať a veríme, že lyžiarsky výcvik v nich naštartoval túžbu po ďalších lyžiarskych zážitkoch. 

     Viac foto z LV nájdete vo fotogalérii. 

      

   • Podmorský svet očami detí IV.B
    • Podmorský svet očami detí IV.B

    • 17. 2. 2022
    • Žiaci IV.B v rámci ŠKD vytvárali model podmorského sveta. Pracovali so zvyškovým materiálom, osvojili si teda aj pojem recyklácia a ochrana prírody. 

    • Úspešní žiaci v okresnom kole Dejepisnej olympiády

    • 15. 2. 2022
    • Tešíme sa z ďalšieho úspechu našich žiakov v okresnom kole. 

     Výborné 1. miesto v kat. C obsadil Kristián Krajňák, IX. B.

     Úspesní riešitelia vo svojich kategóriách boli aj žiaci: 

     kat. D: Tomáš Štofaňák a Samuel Horička, VIII.A

     kat. E: Denisa Hruščáková a Ema Longauerová, VII.A

     kat. F: Adam Ondika VI.A  a Adam Dura VI.B

   • Na hodine matematiky v VII. B kódovali stavby z kociek
    • Na hodine matematiky v VII. B kódovali stavby z kociek

    • 15. 2. 2022
    • Žiaci VII. B na hodine matematiky kódovali stavby z kociek, kreslili plán stavby, pôdorys, nárys a bokorys a následne si stavby aj postavili pomocou stavebníc.

     Aktivita na vyučovacej hodine bola úvodom k téme telies hranol a kocka, ako aj zostrojenie siete týchto telies. 

   • Valentínska pošta
    • Valentínska pošta

    • 14. 2. 2022
    • Pri príležitosti sviatku sv. Valentína si žiaci našej školy mohli návzájom posielať VALENTÍNSKU POŠTU, ktorá si najbližšie dni určite nájde svojho adresáta a veríme, že Vás valentínky od spolužiakov a kamarátov potešia. 

   • Valentín sme oslávili karnevalom a vyrábaním valentínok
    • Valentín sme oslávili karnevalom a vyrábaním valentínok

    • 14. 2. 2022
    • Dnešný sviatok sv. Valentína nie je len dňom všetkých zaľúbených, ale aj sviatkom porozumenia, kedy môžeme potešiť všetkých blízkych, kamarátov a spolužiakov. 

     Žiaci II. A sa zabavili na VALENTÍNSKOM KARNEVALE, žiaci III. B a IV. B zase v ŠKD vyrábali valentínky pre DSD. 

      

    • Tešíme sa z úspechu našich žiakov

    • 11. 2. 2022
    • Blahoželáme a tešíme sa z úspechu našich žiakov v okresnom kole Biologickej olympiády, v ktorom 

     Nina Tilková, žiačka IX.B získala výborné 1. miesto. 

     Úspešným riešiteľom bol aj Peter Filip Tichý z IX.B,  ktorý obsadil 5. miesto.

      

      

      

   • Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v II.B
    • Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v II.B

    • 8. 2. 2022
    • Aj týmto spôsobom sa snažíme rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov na hodinách Slovenského jazyka a literatúry prebudiť u všetkých lásku ku knihám. Škola zakúpila knihy pre každého žiačika a aj touto formou prispela k dobrej veci, zvýšit záujem o knihy a potrebu čítania.

   • Výsledky školského kola Olympiády v ruskom jazyku
    • Výsledky školského kola Olympiády v ruskom jazyku

    • 8. 2. 2022
    • Zúčastnilo sa 9 žiakov z IX. A a IX.B triedy.

     Výsledky:

     Kategória A1

     1. miesto: Palenčárová Zuzana – IX.B

     2. miesto: Nalevanková Ema – IX.A

     3. miesto: Tilková Nina – IX.B

                 

     Kategória A3

     1. miesto: Perederii Bogdan Sergejevič – IX.B

     Všetkým súťažiacim blahoželáme a víťazom držíme palce na krajskom kole :)

   • Žiaci našej školy sa pridajú k digitálnej generácii Slovenska
    • Žiaci našej školy sa pridajú k digitálnej generácii Slovenska

    • 7. 2. 2022
    • Naša škola získala grant v rámci projektu ENTER v spolupráci so spoločnosťou Telekom, SPy a Aj Ty v IT na nákup základných sád micro:bitov. Micro:bit je mikropočítač, pomocou ktorého môžu žiaci v prostredí  makecode.microbit.org vytvárať jednoduché hry, merať teplotu, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení. 

     Veríme, že správne využívané digitálne zručnosti dokážu priniesť v budúcnosti prospech nielen pre žiakov, ale pre celú spoločnosť. 

   • Na hodine biológie v VII. A so skladacím modelom ľudského tela
    • Na hodine biológie v VII. A so skladacím modelom ľudského tela

    • 4. 2. 2022
    • Aktívne učenie sa na hodine biológie mali možnosť vyskúšať žiaci VII. A pri stavbe tela a vnútorných orgánov.  Anatomický skladací model ľudského tela je výbornou názornou pomôckou na hodinách biológie a žiakom sa takéto učenie, ktoré v závere hodiny ukončili hrou, veľmi páčilo. 

    • Hybridné vzdelávanie na hodine slovenského jazyka v VI.C

    • 4. 2. 2022
    • Digitálne technológie sú v čase pandémie a dištančného vzdelávania veľkým prínosom a pomocníkom nielen pre žiakov, ale aj pre samotného učiteľa. Veľmi sa tešíme, že na našej škole vieme ponúknuť žiakom možnosť hybridného vzdelávania, a tak žiakom umožniť aj  počas karantény plnohodnotné vzdelávanie a kontakt so spolužiakmi. Virtuálny priestor nám ponúka rôzne možnosti inetraktívnych cvičení, kvízov a iných foriem vo vzdelávaní. 

   • Vzdelávanie učiteľov počas polročných prázdnin
    • Vzdelávanie učiteľov počas polročných prázdnin

    • 4. 2. 2022
    • Deň polročných práznin využili učitelia našej školy na vzdelávanie a zvyšovanie si kompetencií počas online vzdelávania a workshopu na tému "Agresivita, sebapoznanie a riešenie konfliktov". Vzdelávanie viedla mediátorka JUDr. Ivana Gerdová a spolu s učiteľmi diskutovali a hľadali spôsoby riešenia náročných situácií pri práci so žiakmi.