• Vyhodnotenie zberu papiera a zberu gaštanov
   • Pasovanie prvákov
    • Pasovanie prvákov

    • 25. 11. 2021
    • Pre žiakov prvého ročníka bol 25. november 2021 slávnostným dňom. Prvácke triedy sa  zmenili na kráľovstvo a nedočkaví žiaci čakali na príchod kráľa a kráľovnej. Aby mohli byť pánom kráľom pasovaní za právoplatných žiakov školského cechu, museli predviesť, čo sa naučili. Musíme uznať, išlo im to naozaj výborne. V závere zložili prvácky sľub, ktorým potvrdili, že sa budú učiť a správať tak, ako sa na ozajstného prváčika patrí. Nechýbali ani darčeky a pamätné dekréty. Poďakovanie patrí pani triednym učiteľkám a pani vychovávateľkám, ktoré túto peknú akciu pripravili. Prváčikom prajeme, nech sa im v škole darí.

   • Projektové vyučovanie na hodinách biológie v 5.A a 5.B
    • Projektové vyučovanie na hodinách biológie v 5.A a 5.B

    • 23. 11. 2021
    • Na hodinách biológie naši piataci formou projektového vyučovania spoznávajú okolitú prírodu a svet okolo nás. 

     Veľmi pekné práce/projekty spracovali:

     Diana Štipčičová z V. B - téma Pohyblivé akvárium (recyklácia kartónu)

     Natalia Dupkalová a Chiara Hatalová z V.A - téma Poznávanie lesných drevín

     Tomáš Kmeťko z V.B - téma Fotosyntéza rastlín.  

      

    • Európsky týždeň boja proti drogám

    • 22. 11. 2021
    • Tento významný deň ripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom tohtoročných aktivít regionálnych úradov verejného zdravotníctva je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách.

   • 17. november - Deň študentov a ich otázka "Načo nám je vzdelanie?"
    • Súťaž iBOBOR

    • 14. 11. 2021
    • Matematicko - informatická súťaž iBOBOR prebiehala v priebehu minulého týždňa aj na našej škole. Žiaci 2. až 9. ročníka riešili zaujímavé úlohy v rôznych kategóriách. Blahoželáme úspešným riešiteľom!

    • Tanečný kurz

    • 14. 11. 2021
    • Žiaci ôsmeho ročníka začali kurz spoločenských tancov, ktorý je na našej škole už dlhoročnou tradíciou. Pod vedením diplomovaného trénera sa žiaci naučia základy štandardných aj latinsko-amerických tancov. Zároveň sa učia o etikete a slušnom správaní počas rôznych spoločenských akcií.

    • Tréneri v škole

    • 9. 11. 2021
    • Pokračujeme v projekte Tréneri v škole. Aj tento rok majú naši druháci zaujímavé hodiny telesnej výchovy. Žiaci sú zanietení a vždy sa veľmi tešia. Priebežne budeme dopĺňať fotografie a videá z hodín.

    • Záložka do knihy spája školy

    • 1. 11. 2021
    • V rámci projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

     Žiaci prvého stupňa počas výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania a zároveň deti v ŠKD v esteticko-výchovnej oblasti a pracovno-technickej činnosti vyrábali záložky pre partnerskú školu v Trstíne, aby nadviazali spoluprácu s deťmi z inej školy.