• Čo nás čaká v januári
    • 9.1. Nástup do školy po vianočných prázdninách

     9.1. Rozhlasová relácia – vznik SR

     12.1.o 17:00 Informačný servis RZ

     18.1. OK - Olympiáda NEJ

     19.1. OK - Olympiáda ANJ

     25.1. OK – Matematická olympiáda Z5, Z9

     26.1. o 14:00 Pedagogická rada - vyhodnotenie VVV za I. polrok

     31.1. Výpisy klasifikácie za 1. polrok
    • VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
    • Čo ako škola ponúkame .....
    • Atraktívny školský areál pre kvalitný pohybový rozvoj žiakov
    • Vybavenie tried a odborných učební
    • Bádateľské a projektové vyučovanie
    • Oddychové zóny na chodbách
    • Oddychové zóny doplnené o knihy a hry
    • Pingpongové stoly a stolný futbal pre aktívne strávené prestávky a popoludnie
    • Areál školy bohatý na zeleň a vzácne druhy stromov
    • Účasť a úspechy vo vedomostných aj športových súťažiach
    • Spolupráca s organizáciami zameranými na environmentálnu výchovu
   • Čítanie s II.A v našom altánku
    • Čítanie s II.A v našom altánku

    • 23. 5. 2022
    • Aj čitateľské denníky sa príjemnejšie čítajú na slniečku a čerstvom vzduchu. Odporúčajú žiaci II.A s pani učiteľkou Mgr.Martinou Čerepovou.

   • Pekné počasie ponúka vyučovanie vonku
    • Pekné počasie ponúka vyučovanie vonku

    • 20. 5. 2022
    • V teplejších letných dňoch sme pre žiakov vytvorili učebňu v exteriéri, keďže aj podľa odborníkov, učenie v prírode je pre deti veľmi prospešné, keďže ich robí zdravšími a šťastnejšími.

     Učenie vonku predstavuje viacero výhod, napr. študenti, ktorí majú skúsenosti s vonkajším vzdelávacím prostredím, majú tendenciu byť pozornejší, vyučovanie vonku alebo v prírode znižuje stres a úzkosť, pomáha zvyšovať dobrú náladu a pomáha pri zvládaní emócií, inšpiruje deti, aby boli fyzicky aktívnejšie.

   • Mladí zdravotníci počas exkurzie na Záchrannej službe
    • Mladí zdravotníci počas exkurzie na Záchrannej službe

    • 19. 5. 2022
    • Dňa 19.5. sa v rámci krúžku Mladý zdravotník žiaci zúčastnili exkurzie na Záchrannej službe, Rastislavova 43, kde im informácie o prvej pomoci veľmi zábavne a hravo sprostredkoval úžasný človek, tréner kurzov prvej pomoci, Miroslav Nagy. Žiaci si mohli overiť a vyskúšať nadobudnuté vedomosti v praxi, videli vybavenie sanitky, sedeli v nej a púšťali sirény, poskytovali prvú pomoc na figurínach, pozerali zaujímavé videá, a keďže im táto chvíľa ubehla rýchlo ako voda a nedalo sa stihnut zodpovedať všetky zvedavé otazky, ujo Miro našim žiakom sľúbil, že nám ostatné užitočné informácie a videá zašle e-mailom, za čo mu srdečne ďakujeme.

   • Na hodine občianskej náuky deviataci rozvíjali svoju finančnú gramotnosť v oblasti poisťovníctva
   • Štvrtáci tvorili mandaly z prírodnín
   • Veselý chodník vytvorili "Tvorivé rúčky"
   • Workshop programovania s micro:bitmi pre deviatakov
    • Workshop programovania s micro:bitmi pre deviatakov

    • 12. 5. 2022
    • V stredu 11. 5. žiaci deviatych ročníkov, ktorí budú pokračovať v štúdiu na technických školách a gymnáziách, absolvovali workshop programovanie s micro:bitmi pod vedením lektoriek z organizácie AJ TY v IT a v rámci projektu ENTER micro:bit projektové programovanie s Mini move autíčkami a micro:bitom.

   • Exkurzia v Ekocentre SOSNA
    • Exkurzia v Ekocentre SOSNA

    • 12. 5. 2022
    • V rámci krúžku "Spoznávaj svoje okolie" sme navštívili Ekocentrum SOSNA v Družstevnej pri Hornáde. Naša škola s Ekocentrom SOSNA spolupracuje na projekte PLACE a hlavnou ich myšlienkou je "Spájanie ľudí s prírodou". Mohli sme si pozrieť hobití domček, spoznávali sme bylinky, pozorovali krásy prírody a diskutovali s p. Štefanom Szábom.

    • Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy

    • 10. 5. 2022
    • U žiakov siedmeho ročníka aktuálne prebieha 5 - týždňový kurz "Spoločenského tanca a výchovy". Pod vedením profesionálneho tanečníka sa žiaci učia tancovať jive, sambu, rumbu, cha - chu a musíme skonštatovať, že im to ide výborne!

   • Škola v prírode v Belianskych Tatrách
    • Škola v prírode v Belianskych Tatrách

    • 10. 5. 2022
    • Žiaci III.B, IV.A a IV.C strávili spolu s triednymi pani učiteľkami, vychovávateľkou Paťkou a pani zdravotníčkou päť dní (9.-13.5) v prekrásnom prostredí Belianskych Tatier. Ubytovaní boli v hoteli Magura, ktorý sa nachádza v Monkovej doline - Ždiari.

     Čo sme celé dni robili?

     Rozcvičky, športové aktivity a súťaže, vychádzky do okolia (spoznávanie okolitej fauny a flóry), výlety (Ždiar, Ždiarsky dom, Belianska jaskyňa, Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici), aktivity a súťaže v spoločenskej miestnosti, rozprávkový večer, karaoke, diskotéka, vyhodnotenia súťaží a aktivít, ocenenia...

   • Učíme sa spolupráci na hodinách etickej výchovy
    • Učíme sa spolupráci na hodinách etickej výchovy

    • 9. 5. 2022
    • Dnes sa žiaci šiesteho ročníka na etickej výchove učili o spolupráci. Zistili, že nie je jednoduché spolupracovať s každým, no nakoniec si k sebe našli cestu a spoločným úsilím došli všetci do cieľa.

   • Tvoriví piataci na hodinách THD
    • Tvoriví piataci na hodinách THD

    • 9. 5. 2022
    • Na hodinách techniky piataci pracovali s korkom a vyrábali rôzne výrobky a samozrejme nezabudli ani na Deň matiek a tvorili kytičky a srdiečka pre naše mamičky.

     Veríme, že aj piataci svoje mamičky potešili.

   • Prekvapenie pre mamky ku Dňu matiek od našich žiakov
    • Prekvapenie pre mamky ku Dňu matiek od našich žiakov

    • 8. 5. 2022
    • Maľujem, maľujem krásny kvet. Taký kvet nevidel ešte svet.

     Maľujem, maľujem ako viem, mamičke tento kvet zanesiem.

     Krásne prekvapenia k dnešnému sviatku všetkých mám si pre svoje mamky pripravili žiaci III.B, IV.B a IV. A.

     Veríme, že ich svojimi výtvormi potešili a prežili pekný deň.

   • Popoludnie strávené spoznávaním svojho okolia
    • Popoludnie strávené spoznávaním svojho okolia

    • 5. 5. 2022
    • Dnes v rámci krúžku "Spoznávajme svoje okolie" žiaci s p. učiteľkou Vaškovou a Tarabčákovou navštívili podzemné Archeologické múzeum Dolná brána a výstupom na Severnú vežu Dómu Sv. Alžbety sa im naskytli nádherné panoramatické výhľady na centrum mesta a široké okolie.

     Košice sú naozaj krásnym mestom s množstvom zaujímavých miest.

    • Pozvánka na festival - "ROZČÍTAJME KOŠICE"

    • 5. 5. 2022
    • Dávame do pozornosti zaujímavé podujatie, ktoré pripravuje Knižnica pre mládež mesta Košice. Program sa uskutoční 14.5.2022 od 15:00 do 18:00, je určený pre rodiny s deťmi i širokú verejnosť a je zdarma.

     Viac informácii nájdete v letáku.

   • Popoludňajšia beseda v knižnici
    • Popoludňajšia beseda v knižnici

    • 5. 5. 2022
    • Žiaci 3.B a 4.A boli v rámci ŠKD na besede v knižnici s pani vychovávateľkou Štyriakovou. Rozprávali sa o našich domoch, od jaskýň až po súčasnosť. Hovorili aj o tom, čo máme robiť, keď sa stratíme, keďže sa blíži Deň nezvestných detí.

    • Vyhodnotenie školského kola v stolnom tenise

    • 3. 5. 2022
    • Školského turnaja v stolnom tenise sa zúčastnilo 45 žiakov a súťažili v troch kategóriách. Na našej škole sa stolnému tenisu žiaci venujú aj počas prestávok na chodbách školy, v rámci krúžkov v CVČ a po vyučovaní a u žiakov je veľmi obľúbený.

     Víťazom školského kola blahoželáme a prajeme im ešte veľa športových úspechov!

   • Darček pre mamičku - I.ODD - ŠKD
  • Pozrite sa do našej školy v 1. polroku 2021/2022

  • Partneri

  • Počet návštev: 508622
  • Prihlásenie

  • Rozvrh činnosti CVČ pre šk. rok 2022/2023

   ROZVRH_CINNOSTI.docx

  • Zvonenie

   Štvrtok 26. 1. 2023
  • Kontakty pre odhlasovanie/prihlasovanie na obed: 

   jedalen@zsmasarykova.sk 

   +421 902 402 656
   t.č: 055/62 218 89

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom