• Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin
    • Nástup do školy je 5. septembra 2022
    • Práca žiakov 3.A a 4.B v ŠKD
    • Prichádza jar a deti v ŠKD sa tešia na slniečko aj pri výrobe pozdravov pre dôchodcov v DSS
    • Práca žiakov 3.A a 4.B v ŠKD
    • Prichádza jar a deti v ŠKD sa tešia na slniečko aj pri výrobe pozdravov pre dôchodcov v DSS
    • Práca žiakov 3.A a 4.B v ŠKD
    • Prichádza jar a deti v ŠKD sa tešia na slniečko aj pri výrobe pozdravov pre dôchodcov v DSS
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky od žiakov IV.B
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky od žiakov IV.B
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky od žiakov pre klientov DSS
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky od žiakov pre klientov DSS
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky do DSD od žiakov z III.B
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky do DSD od žiakov z III.B
    • Tvorivá činnosť žiakov IV.B v ŠKD
  • Letný tábor

                 Predpokladaný plán aktivít

               počas letného tábora 2022

       4.7. – Detský areál Anička

       5.7. – štátny sviatok

       6.7. – Spišská Nová Ves - ZOO

       7.7. – Areál Alpinka

       8.7. – Markušovce - kaštieľ

      11.7 – Detský areál Anička

      12.7. – Levoča - historické centrum

      13.7. – Betliar

     14.7. – Jaskyňa Zlá diera

     15.7. – Dopravné ihrisko

                                                                 Poplatok je 15,00 € na deň.

   Prihlášky sa budú zbierať počas rodičovského združenia 7.6.2022.

    

    • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

    • 7. 12. 2021
    • Talentovaní žiaci našej školy súťažili v školskom kole OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU - 32. ročník

     V kategórii 1A súťažilo 5 žiakov:

     1. miesto – Nina Čižmárová – VII.B

     2. miesto – Ivana Orosová – VII.B

     3. miesto – Alexej Gálik – VII.B

     V kategórii 1B súťažilo 6 žiakov:

     1.miesto – Adam Fedorjak – IX.B

   • Navštívil nás Mikuláš
    • Navštívil nás Mikuláš

    • 6. 12. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš.

     Ďakujeme, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď opäť, medzi nás.

   • Vianočné pozdravy - IV.C
   • Vianočné pozdravy v programe Canva
    • Vianočné pozdravy v programe Canva

    • 2. 12. 2021
    • j na hodinách informatiky nás pohltila "vianočná nálada" a tak si žiaci VI.C v programe Canva, ktorý slúži na tvorbu grafického materiálu, vytvárali svoje vlastné vianočné pozdravy a animácie.

   • IBobor
    • IBobor

    • 6. 12. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album IBobor.

     8.11. - 12.11. prebiehala súťaž iBobor na ktorej sa zúčastnili žiaci tretích až deviatych ročníkov. Záujem bol opäť veľmi veľký.

     Úspešným riešiteľom gratulujeme a veľmi sa s nimi tešíme.

     - fotografie úspešných riešiteľov budeme ešte dopĺňať

   • 1. december - Svetový deň boja proti AIDS
   • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku - 32. ročník
    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku - 32. ročník

    • 1. 12. 2021
    • Talentovaní žiaci našej školy súťažili v školskom kole OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU.

     V kategórii 1A súťažilo 10 žiakov:
     1. miesto - Adam TOMKO - VII.B;
     2. miesto - Tamara Bónová - VI.C;
     3. miesto - Zoe Morales - VII.B;

     V kategórii 1B súťažilo 16 žiakov:
     1. miesto - Nina Tilková - IX.B;
     2. miesto - Nicol Tomková - IX.B;
     3. miesto - Rebecca Michvociková - VIII.A;

   • Vyhodnotenie zberu papiera a zberu gaštanov
   • Pasovanie prvákov
    • Pasovanie prvákov

    • 25. 11. 2021
    • Pre žiakov prvého ročníka bol 25. november 2021 slávnostným dňom. Prvácke triedy sa zmenili na kráľovstvo a nedočkaví žiaci čakali na príchod kráľa a kráľovnej. Aby mohli byť pánom kráľom pasovaní za právoplatných žiakov školského cechu, museli predviesť, čo sa naučili. Musíme uznať, išlo im to naozaj výborne. V závere zložili prvácky sľub, ktorým potvrdili, že sa budú učiť a správať tak, ako sa na ozajstného prváčika patrí. Nechýbali ani darčeky a pamätné dekréty. Poďakovanie patrí pani triednym učiteľkám a pani vychovávateľkám, ktoré túto peknú akciu pripravili. Prváčikom prajeme, nech sa im v škole darí.

   • Projektové vyučovanie na hodinách biológie v 5.A a 5.B
    • Projektové vyučovanie na hodinách biológie v 5.A a 5.B

    • 23. 11. 2021
    • Na hodinách biológie naši piataci formou projektového vyučovania spoznávajú okolitú prírodu a svet okolo nás.

     Veľmi pekné práce/projekty spracovali:

     Diana Štipčičová z V. B - téma Pohyblivé akvárium (recyklácia kartónu)

     Natalia Dupkalová a Chiara Hatalová z V.A - téma Poznávanie lesných drevín

    • Európsky týždeň boja proti drogám

    • 22. 11. 2021
    • Tento významný deň ripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom tohtoročných aktivít regionálnych úradov verejného zdravotníctva je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách.

   • 17. november - Deň študentov a ich otázka "Načo nám je vzdelanie?"
    • Súťaž iBOBOR

    • 14. 11. 2021
    • Matematicko - informatická súťaž iBOBOR prebiehala v priebehu minulého týždňa aj na našej škole. Žiaci 2. až 9. ročníka riešili zaujímavé úlohy v rôznych kategóriách. Blahoželáme úspešným riešiteľom!

    • Tanečný kurz

    • 14. 11. 2021
    • Žiaci ôsmeho ročníka začali kurz spoločenských tancov, ktorý je na našej škole už dlhoročnou tradíciou. Pod vedením diplomovaného trénera sa žiaci naučia základy štandardných aj latinsko-amerických tancov. Zároveň sa učia o etikete a slušnom správaní počas rôznych spoločenských akcií.

    • Tréneri v škole

    • 9. 11. 2021
    • Pokračujeme v projekte Tréneri v škole. Aj tento rok majú naši druháci zaujímavé hodiny telesnej výchovy. Žiaci sú zanietení a vždy sa veľmi tešia. Priebežne budeme dopĺňať fotografie a videá z hodín.

    • Záložka do knihy spája školy

    • 1. 11. 2021
    • V rámci projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

     Žiaci prvého stupňa počas výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania a zároveň deti v ŠKD v esteticko-výchovnej oblasti a pracovno-technickej činnosti vyrábali záložky pre partnerskú školu v Trstíne, aby nadviazali spoluprácu s deťmi z inej školy.

    • Didaktické hry

    • 29. 10. 2021
    • Didaktické hry žiakov I. stupňa sa konali v prírode a mali u našich žiakov úspech. Pekné počasie a dobrá nálada nás sprevádzali celý deň.

    • Účelové cvičenie

    • 27. 10. 2021
    • Žiaci II. stupňa dnes 27. októbra absolvovali účelové cvičenie a v rámci riešenia mimoriadnych situácií a zdravotnej prípravy prekonávali prekážkové disciplíny a snažili sa poskytnúť prvú pomoc zraneným v rôznych simulovaných situáciách. Svoje teoretické poznatky tak mali možnosť aj prakticky uplatniť. Mnohí to zvládli výborne. Ďakujeme za prípravu p. uč. Baliovej, p. uč. Zvolenskému a dobrovoľníkom z deviateho ročníka.

    • Súťaž o najkrajšiu tekvicu

    • 27. 10. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž o najkrajšiu tekvicu.

     Blíži sa Halloween, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je zdobenie tekvíc. 25.10. bola ukončená súťaž o najkrajšiu tekvicu, ktorú zorganizovala v rámci ŠKD Mgr. Miriam Benková Šimonová. Všetky súťažiace tekvice sa stretli pred školou a čakali na vyhodnotenie. Porota (deti aj pani vychovávateľky) to mala veľmi ťažké. Ďakujeme deťom a ich rodičom za originálne výtvory.

  • Nadpis

  • Pozrite sa do našej školy v 1. polroku 2021/2022

  • Partneri

  • Počet návštev: 291235
  • Zvonenie

   Pondelok 4. 7. 2022
  • Kontakty pre odhlasovanie/prihlasovanie na obed: 

   jedalen@zsmasarykova.sk 

   +421 902 402 656
   t.č: 055/62 218 89

    

    

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom