• Čo nás čaká v decembri
   • 1.12. RR Svetový deň boja proti AIDS
    5.12. o 17:00 Rodičovské združenie MŠ
    6.12. Veľtrh vzdelávania PROEDUCO
    6.12. ŠK DEJ olympiády
    6.12. MIKULÁŠ v škole
    7.12.,14.12. Preventívny program Trieda plná pohody
    a 21.12 (pre 1. ročník)
    7.12.,14.12. Kurz spoločenského tanca a spoločenskej
    a 21.12 výchovy pre 7. ročník
    9.12. o 16:00 Vianočný turnaj v stolnom tenise
    Pre rodičov a zamestnancov
    12.-13.12. ŠK Pytagoriáda
    13.12. DOD + LUCIA + Vianočné trhy + Pasovanie prvákov
    22.12. RR - Vianočné obdobie
    23.12.2023 - 5.1.2024 Vianočné prázdniny
    (nástup do školy 8.1.-pondelok)
   • VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
   • Čo ako škola ponúkame .....
   • Atraktívny školský areál pre kvalitný pohybový rozvoj žiakov
   • Vybavenie tried a odborných učební
   • Bádateľské a projektové vyučovanie
   • Oddychové zóny na chodbách
   • Oddychové zóny doplnené o knihy a hry
   • Pingpongové stoly a stolný futbal pre aktívne strávené prestávky a popoludnie
   • Areál školy bohatý na zeleň a vzácne druhy stromov
   • Účasť a úspechy vo vedomostných aj športových súťažiach
   • Spolupráca s organizáciami zameranými na environmentálnu výchovu
   • Štvrtáci aktívne v Škole v prírode na Donovaloch
    • Štvrtáci aktívne v Škole v prírode na Donovaloch

    • 18. 5. 2023
    • Tento týždeň naši štvrtáci trávia v škole v prírode na Donovaloch v Tramtárii a musíme uznať, že aj napriek nepriaznivému počasiu si užívajú parádne aktivity. Divadielko, diskotéka, Talentmánia, ranné rozcvičky, jazda na koňoch, rôzne športové aktivity ako aj návšteva detskej dedinky Hababuky...to všetko stihli tento týždeň a veríme, že si odtiaľ prinesú plno nezabudnuteľných zážitkov :)

   • TVORIVÉ RÚČKY trochu inak - v Ekocentre SOSNA
    • TVORIVÉ RÚČKY trochu inak - v Ekocentre SOSNA

    • 11. 5. 2023
    • Malí umelci a ochrancovia prírody dnes strávili popoludnie v DOBREJ SPOLOČNOSTI našej prirody v Ekocentre SOSNA s aktivitou pod názvom Vták - majster staviteľ. V programe sa deti priblížili svetu operencov, naučili sa tvoriť z materiálov, ktoré májú v prírode k dispozícii. Zahrali sa na mláďatá a dravce a spoločne objavili Hobití domček.

   • Tretiaci na "Potulkách mestom"
    • Tretiaci na "Potulkách mestom"

    • 10. 5. 2023
    • Dnes si tretiaci vychutnali veľmi obohacujúce, zábavné a inšpiratívne POTULKY s pánom Kolcunom. Poodrýval historické zaujímavosti nášho prekrásneho mesta spôsobom jemu vlastným. Deti zaujal, aj vyprovokoval k mnohým všetečným otázkam.

     Bol to zážitok, ktorý určite zarezonoval v ich hlávkach, aj srdiečkach a budú si ho pamätať dĺho, dĺho...

   • Vyhodnotenie okresného kola Matematickej olympiády
    • Vyhodnotenie okresného kola Matematickej olympiády

    • 10. 5. 2023
    • V okresnom kole Matematickej olympiády riešili náročné úlohy žiaci, ktorí prešli úspešne domácim kolom. V jednotlivých kategóriách boli úspešnými riešiteľmi žiaci:

     kat. Z5: Slávka Humenníková V.A

     Matúš Hubaľ V.B

     kat. Z6: Tomáš Edgar Hajduk VI.B

     kat. Z7: Peter Ivanets VII.A

     Martin Dulin VII.A

   • Noc v škole s Dobšinského rozprávkou
    • Noc v škole s Dobšinského rozprávkou

    • 9. 5. 2023
    • Rozprávková, zázračná, veselá, poučná a chutná ... takáto bola tohtoročná Noc v škole na našej škole.

     Žiaci prvého stupňa zažili Slovenské ľudové rozprávky na vlastnej koži pomocou hier, súťaží, kvízov ale aj chutného jedla. Na dobrú noc si vypočuli rozprávky a už sladko spali. V piatok pokračovali projektovým vyučovaním s Dobšinského rozprávkami a domov odchádzali so skvelými zážitkami.

   • Naši žiaci reprezentujú školu na futbalových turnajoch
    • Naši žiaci reprezentujú školu na futbalových turnajoch

    • 4. 5. 2023
    • Dnes 4. mája naši siedmaci reprezentovali školu vo futbale a k peknému 4. miestu im gratulujeme.

     Minulý týždeň sa turnaja v malom futbale zúčastnili dievčatá siemeho ročníka.

     Dievčatám a chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a povzbudzujeme ich do ďalších športových aktivít!!!

   • Farebný chodník
    • Farebný chodník

    • 4. 5. 2023
    • Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili na akcii s názvom Farebný chodník. Téma Kvetinový chodník bola v tento nádherný a slnečný deň veľmi výstižná. Kvietky, včielky, motýliky, strdiečka...a ešte veľa nádherných obrázkov kreslili žiaci s veľkým nadšením. Nechýbala ani odmena v podobe zmrzliny, kornútku, či pizze. Každá trieda dostala pamätný diplom. Všetkým sa veľmi páčilo. Tešíme sa opäť.

   • Krajské kolo vo volejbale žiakov
    • Krajské kolo vo volejbale žiakov

    • 4. 5. 2023
    • Naši ôsmaci sa vo štvrtok 27.4. zúčastnili krajského kola vo volejbale žiakov. Spomedzi vyrovnaných súperov z deviatich škôl si vybojovali 4. miesto, čo však nestačilo na postup do celoslovenského kola.

     Chlapci podali výborné výkony, za ktoré sa vôbec nemusia hanbiť.

   • Európsky deň dievčat v IT
    • Európsky deň dievčat v IT

    • 27. 4. 2023
    • Každoročne štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci sa celosvetovo oslavuje Medzinárodný deň žien a dievčat v IT. Dnes mnohé fakulty a IT firmy otvorili svoje brány práve dievčatám, aby im ukázali možnosti, ktoré IT sektor ponúka. Dnešné stretnutie sme si nenechali ujsť s dievčatami 8. a 9. ročníka a vďaka Inspiring Girls Slovakia, organizácii Ženský algoritmus a rôznym ďalším spoločnostiam a organizáciám sme strávili dve príjemné hodinky v spoločnosti inšpiratívnych žien.

   • Návšteva knižnice žiakov I.B
   • Deň Zeme 2023 na Masarykovej si užili aj žiaci I. stupňa
    • Deň Zeme 2023 na Masarykovej si užili aj žiaci I. stupňa

    • 24. 4. 2023
    • Naša Zem je jedinečná. Mali by sme si ju chrániť. V rámci Dňa Zeme sme si pripomenuli akým spôsobom môžeme chrániť prírodu.

     Zo žiakov 1.- 4. ročníkov sa stali na dvoch hodinách malí envinromentalisti. Na rôznych stanovištiach v škole, ako aj vonku získavali nové informácie o záchrane Zeme prostredníctvom rozprávok, piesní, tajničiek. Učili sa básničky a pesničky o recyklácii. Separovali odpad na súši, ale aj vo vode. Vytvárali plagáty s prianiami a návrhmi, ako prispejú k záchrane Zeme. Zasadili si semienka rôznych kvetov.

   • Deň Zeme 2023 na Masarykovej
    • Deň Zeme 2023 na Masarykovej

    • 23. 4. 2023
    • V piatok 21. apríla na našej škole vyvrcholili aktivity ku Dňu Zeme. Žiaci II. stupňa počas troch vyučovacích hodín absolvovali viacero stanovíšť, na ktorých spoznávali bylinky, venovali sa recyklácii odpadov, svoje vedomosti si overili v kvízoch, tvorili z odpadových materiálov a rozhýbali sa pri športovýcjh aktivitách. Žiakov pri jednotlivých aktivitách sprevádzali žiaci deviateho a ôsmeho ročníka.

   • Aktivita ku Dňu Zeme na hodine THD
    • Aktivita ku Dňu Zeme na hodine THD

    • 20. 4. 2023
    • Téme ochrany životného prostredia spojených s blížiacim sa Dňom Zeme sa venovali aj žiaci 5.ročníka na hodinách THD. Sadili rastlinky, ktorých rast budú ďalej pozorovať a veríme, že ďalej budú skrášľovať prostredie školy.

   • Exkurzia tretiakov v spaľovni KOSIT
    • Exkurzia tretiakov v spaľovni KOSIT

    • 20. 4. 2023
    • Trieda III.B sa dnes zúčastnila s p.uč. Jankovou exkurzie v spaľovni KOSIT. Žiaci mohli vidieť a zažiť ako sa triedi a spracuváva odpad, zároveň pochopili dôležitosť triedenia odpadu a recyklácie. Zážitková exkurzia zanechala v žiakoch dojem a bola veľmi prospešná.

     Ďakujeme spoločnosti KOSIT za sprostredkovanie exkurzie a vynikajúce lektorské vedenie celej akcie.

   • Exkurzia siedmakov v Čističke odpadových vôd
    • Exkurzia siedmakov v Čističke odpadových vôd

    • 19. 4. 2023
    • V rámci exkurzie do ČOV v Kokšov Bakši naši siedmaci získali informácie o procese čistenia splaškovej, či priemyselnej odpadovej vody a tak zabráneniu znečisťovania životného prostredia.

     Túto aktivitu absolvovali v rámci týždňa, ktorý sme venovali ochane životného prostredia a enviromentálnej výchove.

   • Návšteva Verejnej knižnice Jána Bocatia
    • Návšteva Verejnej knižnice Jána Bocatia

    • 18. 4. 2023
    • Pri príležitosti MARCA - MESIACA KNÍH navštívili 5. a 13. apríla 2023 žiaci 5. a 7. ročníka Verejnú knižnicu Jána Bocatia. Program bol zaujímavý, rozprávali sme sa o povestiach a starší žiaci o štúrovcoch. Cieľom tejto aktivity bolo vzbudiť u žiakov záujem o detskú literatúru a motivovať ich k čítaniu.

   • Zápis prvákov
    • Zápis prvákov

    • 17. 4. 2023
    • V piatok a sobotu prišli na zápis s rodičmi budúci prváčikovia. Radosť, úsmevy a veselé džavotanie sa rozliehalo nielen v triede II.A, kde sa zápis konal, ale aj na chodbe. Každý drobček si vybral malý darček, dostal pamätný list a spokojne odchádzal s balónikom.

     Na budúcich prváčikov sa už teraz veľmi tešíme.

   • Týždeň venovaný ochrane prírody
    • Týždeň venovaný ochrane prírody

    • 14. 4. 2023
    • Od 17. marca sa budeme venovať aktivitám ku Dňu Zeme spojených s návštevou Čističky odpadových vôd, Centra enviromentálnej výchovy, skrášľovaniu okolia školy a v piatok 21. marca spoločnými aktivitami na 3. - 5. vyučovacej hodine, kde sa žiaci budú pri rôznych činnostiach venovať v súčasnosti veľmi dôležitej enviromentálnej výchove.

   • Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády
    • Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády

    • 13. 4. 2023
    • 20. marca sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda a aj tu boli naši žiaci úspešnými riešiteľmi.

     V kategórii P5 bol úspešným riešiteľom Michal Vaľa z V.A a získal pekné 8. miesto.

     V kategórii P3 boli úspešnými riešiteľmi Lucas Grant z III.B a Terezka Lučivjanská z III.A.

     Úspešným riešiteľom blahoželáme.

   • Vyhodnotenie okresného kola Dejepisnej olympiády
  • Pozrite sa do našej školy v 1. polroku 2021/2022

  • Partneri

  • Počet návštev: 853699
  • Prihlásenie

  • Časový harmonogram záujmových krúžkov v CVČ pre šk. rok 2023/2024

  • Virtuálna prehliadka školy​​​​​​

  • Zvonenie

   Piatok 1. 12. 2023
  • Kontakty pre odhlasovanie/prihlasovanie na obed: 

   jedalen@zsmasarykova.sk 

   +421 902 402 656
   t.č: 055/62 218 89

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom