• Čo nás ešte čaká v máji
    •  Škola v prírode (3.,4. roč.) 9.5.-13.5.
      OK Malý futbal 10.5.
      Interaktívny program environmentálneho 16.5
     vzdelávania (I.AB)
      Čokoládová tretra 16.5.
      Testovanie T5-2022 18.5.
     Riaditeľské voľno pre 6.-9.ročník
      OK Atletika 20.5.
      Prvé sväté prijímanie 22.5.
      Škola v prírode (3.,4. roč.) 23.5.-27.5.
      Návšteva súdneho pojednávania (VIII.A) 26.5.    • Práca žiakov 3.A a 4.B v ŠKD
    • Prichádza jar a deti v ŠKD sa tešia na slniečko aj pri výrobe pozdravov pre dôchodcov v DSS
    • Práca žiakov 3.A a 4.B v ŠKD
    • Prichádza jar a deti v ŠKD sa tešia na slniečko aj pri výrobe pozdravov pre dôchodcov v DSS
    • Práca žiakov 3.A a 4.B v ŠKD
    • Prichádza jar a deti v ŠKD sa tešia na slniečko aj pri výrobe pozdravov pre dôchodcov v DSS
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky od žiakov IV.B
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky od žiakov IV.B
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky od žiakov pre klientov DSS
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky od žiakov pre klientov DSS
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky do DSD od žiakov z III.B
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky do DSD od žiakov z III.B
    • Tvorivá činnosť žiakov IV.B v ŠKD
  • Letný tábor

                 Predpokladaný plán aktivít

               počas letného tábora 2022

       4.7. – Detský areál Anička

       5.7. – štátny sviatok

       6.7. – Spišská Nová Ves - ZOO

       7.7. – Areál Alpinka

       8.7. – Markušovce - kaštieľ

      11.7 – Detský areál Anička

      12.7. – Levoča - historické centrum

      13.7. – Betliar

     14.7. – Jaskyňa Zlá diera

     15.7. – Dopravné ihrisko

                                                                 Poplatok je 15,00 € na deň.

   Prihlášky sa budú zbierať počas rodičovského združenia 7.6.2022.

    

   • Aktivity I. oddelenia ŠKD
    • Aktivity I. oddelenia ŠKD

    • 13. 3. 2022
    • Aj v popoludňajších hodinách sa v jednotlivých oddeleniach ŠKD žiaci venujú rôznym tvorivým aktivitám. V mesiaci február to boli:

     Valentínky pre DSS

     Výrobky z odpadového materiálu

     Veselé balóny na karneval

   • Poznáme Všetkovedkov školy
    • Poznáme Všetkovedkov školy

    • 13. 3. 2022
    • Vštkovedkom školy so všetkými správnymi odpoveďami a umiestnenie

     do Galérie slávy získali - Michal Vaľa a Matúš Hubaľ!

     2. ročník

     Jeleň Sebastián, Maďar Hugo, Kišidai Adam

     3.ročník

     Csorbová Hana, Lastovecká Laura, Sabol František, Sičáková Vanda, Zárembová Lívia, Bonk Lara, Gál Samuel, Magnes Nikita, Meričková Laura, Molitoris Filip, Rus Samuel Peter, Sokol Maxim

    • Úspech našej žiačky

    • 13. 3. 2022
    • Rastie nám nová plavecká hviezda!

     Lara Bonk je žiačkou 3.B triedy a je vynikajúca žiačka, ale aj plavkyňa.

     XXVI. ročník plaveckých pretekov v Miškolci s medzinárodnou účasťou pri príležitosti Svetového dňa vody. Larka plávala 50m znak, 50m prsia, 50m motýlik a 50m voľný spôsob.

     Priniesla si dve zlaté a dve bronzové medaily!

    • Úspech v okresnom kole Matematickej olympiády

    • 11. 3. 2022
    • Tesíme sa z postupu našich žiakov

     Niny Tilkovej z IX.B a Jakuba Madeja z IX.A, ktorí do krajského kola Matematickej olympiády postupujú

     z 2. a 3. miesta v OK.

     V kategórii Z5 boli úspešnými riešiteľmi žiaci:

     Ori Vesel V.B

     Dominika Madejová V.A

     Tomáš Edgar Hajduk V.B

     Dominik Varga V.A

     Léon Brady Morales V.B

   • Vyhodnotenie vedomostnej súťaže EXPERT
    • Vyhodnotenie vedomostnej súťaže EXPERT

    • 11. 3. 2022
    • 30. novembra 2021 prebehla vedomostná súťaž EXPERT, do ktorej sa tento rok zapojilo 10 042 žiakov z celého Slovenska. Žiaci si mohli svoje vedomosti overiť v 8 témach, napr. Tajomstvá prírody, Svetobežník, Od Tatier k Dunaju, Góly - body - sekundy, Päť jazykov kultúry, Mozgolamy, Ako funguje svet a Hey,hey! How are you?.

   • Lyžiarsky výcvik - druháci
    • Lyžiarsky výcvik - druháci

    • 10. 3. 2022
    • 28.2. - 4.3.2022 absolvovali na Jahodnej žiaci druhých ročníkov lyžiarsky výcvik pod vedením učiteľov - Mgr. Janková, Mgr. Baliová, Mgr. Zvolenský. Radosť z pohybu na čerstvom vzduchu a z lyžovania mali nielen začiatočníci, ale aj pokročilí - blahoželáme.

   • Výsledky okresného kola Geografickej olympiády
    • Výsledky okresného kola Geografickej olympiády

    • 1. 3. 2022
    • 17. 2. sa naši žiaci zúčastnili OK Geografickej olympiády a aj tu boli úspešnými riešiteľmi a dosiahli výborné výsledky.

     V kategórii F obsadila Denisa Hruščáková VII. A - 1. miesto.

     V kategórii E obsadil Adam Fedorjak IX. B - 2. miesto.

     Deniska a Adam postupujú do krajského kola.

     Úspešnými riešiteľmi boli žiaci.

    • Úspech v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku

    • 1. 3. 2022
    • V krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1A obsadila

     NINA ČIŽMÁROVÁ, žiačka VII.B výborné 4.miesto,

     na ktorom sa umiestnila z 18. postupujúcich základných škôl a gymnázií v kraji.

     Úspešnými riešiteľmi v kategórii 1B boli aj žiaci:

     Adam Fedorjak, žiak IX.B

     Samuel Maďar, žiak IX.B

   • Lyžiarsky výcvik je úspešne za nami
    • Lyžiarsky výcvik je úspešne za nami

    • 15. 2. 2022
    • V piatok sa naši žiaci vrátili z lyžiarskeho výcviku s množstvom nezabudnuteľných zážitkov :)

     Tešíme sa, že sa všetci naučili lyžovať a veríme, že lyžiarsky výcvik v nich naštartoval túžbu po ďalších lyžiarskych zážitkoch.

     Viac foto z LV nájdete vo fotogalérii.

   • Podmorský svet očami detí IV.B
    • Podmorský svet očami detí IV.B

    • 17. 2. 2022
    • Žiaci IV.B v rámci ŠKD vytvárali model podmorského sveta. Pracovali so zvyškovým materiálom, osvojili si teda aj pojem recyklácia a ochrana prírody.

    • Úspešní žiaci v okresnom kole Dejepisnej olympiády

    • 15. 2. 2022
    • Tešíme sa z ďalšieho úspechu našich žiakov v okresnom kole.

     Výborné 1. miesto v kat. C obsadil Kristián Krajňák, IX. B.

     Úspesní riešitelia vo svojich kategóriách boli aj žiaci:

     kat. D: Tomáš Štofaňák a Samuel Horička, VIII.A

     kat. E: Denisa Hruščáková a Ema Longauerová, VII.A

     kat. F: Adam Ondika VI.A a Adam Dura VI.B

   • Na hodine matematiky v VII. B kódovali stavby z kociek
    • Na hodine matematiky v VII. B kódovali stavby z kociek

    • 15. 2. 2022
    • Žiaci VII. B na hodine matematiky kódovali stavby z kociek, kreslili plán stavby, pôdorys, nárys a bokorys a následne si stavby aj postavili pomocou stavebníc.

     Aktivita na vyučovacej hodine bola úvodom k téme telies hranol a kocka, ako aj zostrojenie siete týchto telies.

   • Valentínska pošta
    • Valentínska pošta

    • 14. 2. 2022
    • Pri príležitosti sviatku sv. Valentína si žiaci našej školy mohli návzájom posielať VALENTÍNSKU POŠTU, ktorá si najbližšie dni určite nájde svojho adresáta a veríme, že Vás valentínky od spolužiakov a kamarátov potešia.

   • Valentín sme oslávili karnevalom a vyrábaním valentínok
    • Valentín sme oslávili karnevalom a vyrábaním valentínok

    • 14. 2. 2022
    • Dnešný sviatok sv. Valentína nie je len dňom všetkých zaľúbených, ale aj sviatkom porozumenia, kedy môžeme potešiť všetkých blízkych, kamarátov a spolužiakov.

     Žiaci II. A sa zabavili na VALENTÍNSKOM KARNEVALE, žiaci III. B a IV. B zase v ŠKD vyrábali valentínky pre DSD.

    • Tešíme sa z úspechu našich žiakov

    • 11. 2. 2022
    • Blahoželáme a tešíme sa z úspechu našich žiakov v okresnom kole Biologickej olympiády, v ktorom

     Nina Tilková, žiačka IX.B získala výborné 1. miesto.

     Úspešným riešiteľom bol aj Peter Filip Tichý z IX.B, ktorý obsadil 5. miesto.

   • Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v II.B
    • Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v II.B

    • 8. 2. 2022
    • Aj týmto spôsobom sa snažíme rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov na hodinách Slovenského jazyka a literatúry prebudiť u všetkých lásku ku knihám. Škola zakúpila knihy pre každého žiačika a aj touto formou prispela k dobrej veci, zvýšit záujem o knihy a potrebu čítania.

   • Výsledky školského kola Olympiády v ruskom jazyku
    • Výsledky školského kola Olympiády v ruskom jazyku

    • 8. 2. 2022
    • Zúčastnilo sa 9 žiakov z IX. A a IX.B triedy.

     Výsledky:

     Kategória A1

     1. miesto: Palenčárová Zuzana – IX.B

     2. miesto: Nalevanková Ema – IX.A

     3. miesto: Tilková Nina – IX.B

     Kategória A3

     1. miesto: Perederii Bogdan Sergejevič – IX.B

     Všetkým súťažiacim blahoželáme a víťazom držíme palce na krajskom kole :)

   • Žiaci našej školy sa pridajú k digitálnej generácii Slovenska
    • Žiaci našej školy sa pridajú k digitálnej generácii Slovenska

    • 7. 2. 2022
    • Naša škola získala grant v rámci projektu ENTER v spolupráci so spoločnosťou Telekom, SPy a Aj Ty v IT na nákup základných sád micro:bitov. Micro:bit je mikropočítač, pomocou ktorého môžu žiaci v prostredí makecode.microbit.org vytvárať jednoduché hry, merať teplotu, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení.

  • Nadpis

  • Pozrite sa do našej školy v 1. polroku 2021/2022

  • Partneri

  • Počet návštev: 257501
  • Zvonenie

   Sobota 28. 5. 2022
  • Kontakty pre odhlasovanie/prihlasovanie na obed: 

   jedalen@zsmasarykova.sk 

   +421 902 402 656
   t.č: 055/62 218 89

    

    

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom