• ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční:

     

      14. apríla 2023  od 1400 do 1800

    15. apríla 2023  od 800 do 1200

     

    Ďakujeme, že ste si vybrali našu školu.