• Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že

    ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutočnil:

     

    1. apríla 2022  od 1400 do 1800

    2. apríla 2022  od 800 do 1200

     

    Ďakujeme, že ste si vybrali našu školu.