• Čo nás ešte čaká v máji
    •  Škola v prírode (3.,4. roč.) 9.5.-13.5.
      OK Malý futbal 10.5.
      Interaktívny program environmentálneho 16.5
     vzdelávania (I.AB)
      Čokoládová tretra 16.5.
      Testovanie T5-2022 18.5.
     Riaditeľské voľno pre 6.-9.ročník
      OK Atletika 20.5.
      Prvé sväté prijímanie 22.5.
      Škola v prírode (3.,4. roč.) 23.5.-27.5.
      Návšteva súdneho pojednávania (VIII.A) 26.5.    • Práca žiakov 3.A a 4.B v ŠKD
    • Prichádza jar a deti v ŠKD sa tešia na slniečko aj pri výrobe pozdravov pre dôchodcov v DSS
    • Práca žiakov 3.A a 4.B v ŠKD
    • Prichádza jar a deti v ŠKD sa tešia na slniečko aj pri výrobe pozdravov pre dôchodcov v DSS
    • Práca žiakov 3.A a 4.B v ŠKD
    • Prichádza jar a deti v ŠKD sa tešia na slniečko aj pri výrobe pozdravov pre dôchodcov v DSS
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky od žiakov IV.B
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky od žiakov IV.B
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky od žiakov pre klientov DSS
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky od žiakov pre klientov DSS
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky do DSD od žiakov z III.B
    • Tvoríme v ŠKD
    • Valentínky do DSD od žiakov z III.B
    • Tvorivá činnosť žiakov IV.B v ŠKD
  • Letný tábor

                 Predpokladaný plán aktivít

               počas letného tábora 2022

       4.7. – Detský areál Anička

       5.7. – štátny sviatok

       6.7. – Spišská Nová Ves - ZOO

       7.7. – Areál Alpinka

       8.7. – Markušovce - kaštieľ

      11.7 – Detský areál Anička

      12.7. – Levoča - historické centrum

      13.7. – Betliar

     14.7. – Jaskyňa Zlá diera

     15.7. – Dopravné ihrisko

                                                                 Poplatok je 15,00 € na deň.

   Prihlášky sa budú zbierať počas rodičovského združenia 7.6.2022.

    

   • Krajské kolo v 4-boji žiačok
    • Krajské kolo v 4-boji žiačok

    • 26. 5. 2022
    • Zoe Morales, žiačka 7.B sa 25. mája zúčastnila krajského kola v 4-boji žiačok, ktoré sa konalo v Michalovciach. Suverénne vyhrala v disciplíne "hod raketou nerf" kde svoje súperky porazila o 5 metrov výkonom 38 metrov. Vo veľmi veľkej konkurencii atletických klubov si napokon vybojovala 3. miesto v celkovom hodnotení a postup na celoslovenské kolo do Šamorína. Gratulujeme!

   • Štvorboj žiakov a žiačok 6. a 7. ročníka
    • Štvorboj žiakov a žiačok 6. a 7. ročníka

    • 26. 5. 2022
    • Žiaci a žiačky 6. a 7. ročníka sa 20.5. zúčastnili na štvorboji v atletike. Spomedzi 7 škôl si vybojovali veľmi cenné medaily.

     V individuálnych výkonoch získali:

     Tomáš Orol (7.A) 2. miesto za hod raketou, Romana Katočová (6.A) 1. miesto za šprint, skok do diaľky a 2. miesto za hod raketou a beh na 600m, Zoe Morales (7.B) získala 1. miesto za hod raketou. Dievčatá sa takisto v celkovom hodnotení umiestnili na 1.mieste (Katočová) a na 2.mieste (Morales) za čo si vyslúžili postup na krajské kolo. Gratulujeme! Za prípravu ďakujeme vyučujúcim TSV.

   • Malý futbal mladších žiakov
    • Malý futbal mladších žiakov

    • 26. 5. 2022
    • Žiaci 6. a 7. ročníka sa 10.mája zúčastnili na súťaži malý futbal mladších žiakov kde si spomedzi 7 škôl vybojovali 3.miesto, za ktoré získali medaily, diplom a pohár pre školu. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu a p.uč. Zvolenskému za prípravu.

   • Turnaj vo vybíjanej - dievčatá
    • Turnaj vo vybíjanej - dievčatá

    • 26. 5. 2022
    • Žiačky 5., 6. a 7. ročníka si 12. mája zahrali turnaj vo vybíjanej proti ďalším dvom školám. Vďaka jednému víťazstvu sa umiestnili na 2. mieste a odnášajú si strieborné medaily, diplom a pohár pre školu. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu a p.uč. Baliovej za prípravu.

   • Pozdravy žiakov zo školy v prírode v Lesnici
    • Pozdravy žiakov zo školy v prírode v Lesnici

    • 26. 5. 2022
    • Žiaci III.B a IV. B trávia tento týždeň v škole v prírode v Lesnici. Navštívili krásne miesta Pieninského národného parku, Červeného kláštora, Ľubovniansky hrad. Voľné chvíle trávia športom, hrami a v bazéne.

     Prajeme im ešte veľa nezabudnuteľných zážitkov a pekné počasie.

   • Hodina telesnej výchovy v JUMP Aréne
   • Environmentálna aktivita k zberu batérií pre I.ročník
    • Environmentálna aktivita k zberu batérií pre I.ročník

    • 23. 5. 2022
    • Pre žiakov 1. ročníka a deti MŠ bol 23. mája 2022 realizovaný interaktívny program environmentálneho vzdelávania zameraný na triedenie a znižovanie elektroodpadu – batérií. Program zabezpečil Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie. Je realizovaný aj vďaka organizácii SEWA, a.s, ktorá škole poskytla zberné nádoby.

   • Čítanie s II.A v našom altánku
    • Čítanie s II.A v našom altánku

    • 23. 5. 2022
    • Aj čitateľské denníky sa príjemnejšie čítajú na slniečku a čerstvom vzduchu. Odporúčajú žiaci II.A s pani učiteľkou Mgr.Martinou Čerepovou.

   • Pekné počasie ponúka vyučovanie vonku
    • Pekné počasie ponúka vyučovanie vonku

    • 20. 5. 2022
    • V teplejších letných dňoch sme pre žiakov vytvorili učebňu v exteriéri, keďže aj podľa odborníkov, učenie v prírode je pre deti veľmi prospešné, keďže ich robí zdravšími a šťastnejšími.

     Učenie vonku predstavuje viacero výhod, napr. študenti, ktorí majú skúsenosti s vonkajším vzdelávacím prostredím, majú tendenciu byť pozornejší, vyučovanie vonku alebo v prírode znižuje stres a úzkosť, pomáha zvyšovať dobrú náladu a pomáha pri zvládaní emócií, inšpiruje deti, aby boli fyzicky aktívnejšie.

   • Mladí zdravotníci počas exkurzie na Záchrannej službe
    • Mladí zdravotníci počas exkurzie na Záchrannej službe

    • 19. 5. 2022
    • Dňa 19.5. sa v rámci krúžku Mladý zdravotník žiaci zúčastnili exkurzie na Záchrannej službe, Rastislavova 43, kde im informácie o prvej pomoci veľmi zábavne a hravo sprostredkoval úžasný človek, tréner kurzov prvej pomoci, Miroslav Nagy. Žiaci si mohli overiť a vyskúšať nadobudnuté vedomosti v praxi, videli vybavenie sanitky, sedeli v nej a púšťali sirény, poskytovali prvú pomoc na figurínach, pozerali zaujímavé videá, a keďže im táto chvíľa ubehla rýchlo ako voda a nedalo sa stihnut zodpovedať všetky zvedavé otazky, ujo Miro našim žiakom sľúbil, že nám ostatné užitočné informácie a videá zašle e-mailom, za čo mu srdečne ďakujeme.

   • Na hodine občianskej náuky deviataci rozvíjali svoju finančnú gramotnosť v oblasti poisťovníctva
   • Štvrtáci tvorili mandaly z prírodnín
   • Veselý chodník vytvorili "Tvorivé rúčky"
   • Workshop programovania s micro:bitmi pre deviatakov
    • Workshop programovania s micro:bitmi pre deviatakov

    • 12. 5. 2022
    • V stredu 11. 5. žiaci deviatych ročníkov, ktorí budú pokračovať v štúdiu na technických školách a gymnáziách, absolvovali workshop programovanie s micro:bitmi pod vedením lektoriek z organizácie AJ TY v IT a v rámci projektu ENTER micro:bit projektové programovanie s Mini move autíčkami a micro:bitom.

   • Exkurzia v Ekocentre SOSNA
    • Exkurzia v Ekocentre SOSNA

    • 12. 5. 2022
    • V rámci krúžku "Spoznávaj svoje okolie" sme navštívili Ekocentrum SOSNA v Družstevnej pri Hornáde. Naša škola s Ekocentrom SOSNA spolupracuje na projekte PLACE a hlavnou ich myšlienkou je "Spájanie ľudí s prírodou". Mohli sme si pozrieť hobití domček, spoznávali sme bylinky, pozorovali krásy prírody a diskutovali s p. Štefanom Szábom.

    • Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy

    • 10. 5. 2022
    • U žiakov siedmeho ročníka aktuálne prebieha 5 - týždňový kurz "Spoločenského tanca a výchovy". Pod vedením profesionálneho tanečníka sa žiaci učia tancovať jive, sambu, rumbu, cha - chu a musíme skonštatovať, že im to ide výborne!

   • Škola v prírode v Belianskych Tatrách
    • Škola v prírode v Belianskych Tatrách

    • 10. 5. 2022
    • Žiaci III.B, IV.A a IV.C strávili spolu s triednymi pani učiteľkami, vychovávateľkou Paťkou a pani zdravotníčkou päť dní (9.-13.5) v prekrásnom prostredí Belianskych Tatier. Ubytovaní boli v hoteli Magura, ktorý sa nachádza v Monkovej doline - Ždiari.

     Čo sme celé dni robili?

     Rozcvičky, športové aktivity a súťaže, vychádzky do okolia (spoznávanie okolitej fauny a flóry), výlety (Ždiar, Ždiarsky dom, Belianska jaskyňa, Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici), aktivity a súťaže v spoločenskej miestnosti, rozprávkový večer, karaoke, diskotéka, vyhodnotenia súťaží a aktivít, ocenenia...

   • Učíme sa spolupráci na hodinách etickej výchovy
    • Učíme sa spolupráci na hodinách etickej výchovy

    • 9. 5. 2022
    • Dnes sa žiaci šiesteho ročníka na etickej výchove učili o spolupráci. Zistili, že nie je jednoduché spolupracovať s každým, no nakoniec si k sebe našli cestu a spoločným úsilím došli všetci do cieľa.

   • Tvoriví piataci na hodinách THD
    • Tvoriví piataci na hodinách THD

    • 9. 5. 2022
    • Na hodinách techniky piataci pracovali s korkom a vyrábali rôzne výrobky a samozrejme nezabudli ani na Deň matiek a tvorili kytičky a srdiečka pre naše mamičky.

     Veríme, že aj piataci svoje mamičky potešili.

  • Nadpis

  • Pozrite sa do našej školy v 1. polroku 2021/2022

  • Partneri

  • Počet návštev: 257402
  • Zvonenie

   Sobota 28. 5. 2022
  • Kontakty pre odhlasovanie/prihlasovanie na obed: 

   jedalen@zsmasarykova.sk 

   +421 902 402 656
   t.č: 055/62 218 89

    

    

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom